Про зауваження Президента України до Закону України "Про звернення громадян"
Постанова Верховної Ради України від 02.10.1996394/96-ВР
Документ 394/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 02.10.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зауваження Президента України до Закону України
"Про звернення громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) з урахуванням зауважень Президента України.
2. Доручити Кабінету Міністрів України підготувати і внести
на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
звернення громадян".
3. Закон України "Про звернення громадян" ввести в дію з дня
його опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 2 жовтня 1996 року
N 394/96-ВРвгору