Документ 394-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 29.01.2003


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 13, ст.91 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити абзацом такого змісту:
 
     "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 394-IVвгору