Документ 3938-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прийняття Конвенції про Міжнародну морську
організацію 1948 року в редакції 1982 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23, ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Погодитись з пропозицією Президента України і прийняти
Конвенцію про Міжнародну морську організацію 1948 року ( 995_219 )
в редакції 1982 року.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3938-XIIвгору