Про порядок введення в дію Закону України "Про правовий статус іноземців"
Постанова Верховної Ради України від 04.02.19943930-XII
Документ 3930-XII, перша редакція — Прийняття від 04.02.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про правовий статус іноземців"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23, ст.162 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про правовий статус іноземців" застосовуються
чинні законодавчі акти, які не суперечать цьому Закону.
3. Доручити Кабінету Міністрів України: - внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом
України "Про правовий статус іноземців"; - привести постанови та рішення Уряду України у відповідність
з цим Законом.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3930-XIIвгору