Документ 393/96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.1996, підстава - 1095/96

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1095/96 ( 1095/96 ) від 18.11.96 )
Про вивізне (експортне) мито на відходи та
брухт чорних і кольорових металів
З метою вдосконалення системи тарифного регулювання і
поліпшення структури експорту тимчасово, до законодавчого
вирішення питання про вивізне (експортне) мито,
п о с т а н о в л я ю :
1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на відходи
та брухт чорних і кольорових металів, які вивозяться
господарюючими суб'єктами всіх форм власності за межі України
(додаються).
2. Вивізне (експортне) мито нараховується митними органами
України і сплачується у валюті України. Під час визначення митної вартості товару і сплати мита
іноземна валюта перераховується у валюту України за офіційним
курсом Національного банку України на день подання митної
декларації.
3. Зміну ставок вивізного (експортного) мита, затверджених
статтею 1 цього Указу, здійснює Кабінет Міністрів України з
урахуванням ринкової кон'юнктури.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 травня 1996 року
N 393/96

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 31 травня 1996 року N 393/96
СТАВКИ
вивізного (експортного) мита на відходи та брухт
чорних і кольорових металів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару за| Опис товару згідно з |Ставка мита у Гармонізованою | Гармонізованою систе- |відсотках до системою опису| мою опису та кодування |митної вартості та кодування| товарів | товарів | | ———————————————+———————————————————————————————+————————————————— 1 | 2 | 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 72.04 Відходи і брухт чорних мета- 30
лів
зливки з переплавки чорних
металів (шихтові зливки):
72.04 10 000 - відходи і брухт ливарного
чавуну
- відходи і брухт легованої
сталі:
72.04 21 000 -- нержавіючої сталі
72.04 29 000 -- іншої
72.04 30 000 - відходи і брухт чорних ме-
талів, покриті шаром олова
(луджені)
- відходи і брухт інші:
72.04 41 -- токарна стружка, обрізки,
уламки, відходи фрезерного
виробництва, ошурки, відходи
від обрізування та штампу-
вання, пакетовані або непа-
кетовані:
72.04 41 100 --- токарна стружка, обріз- ки, уламки, відходи фрезер-
ного виробництва, ошурки --- відходи від обрізування і штампування:
72.04 41 910 ---- пакетовані 72.04 41 990 ---- інші 72.04 49 -- інші:
72.04 49 100 --- подрібнені (різані) --- інші: 72.04 49 300 ---- пакетовані ---- інші: 72.04 49 910 ----- несортовані 72.04 49 990 ----- інші 72.04 50 - зливки переплавлених від-
ходів:
72.04 50 100 -- з легованої сталі
72.04 50 900 -- інші
74.04 Відходи і брухт мідні: 50
74.04 00 100 - рафінованої міді
- сплавів мідних:
74.04 00 910 -- сплавів мідно-цинкових
(латуні)
74.04 00 990 -- інших
75.03 Відходи і брухт нікелеві: 50
75.03 00 100 - з нікелю нелегованого
75.03 00 900 - з нікелевих сплавів
76.02 Відходи і брухт алюмінієві: 50
- відходи:
76.02 00 110 -- токарна стружка, обрізки,
уламки, відходи фрезерного
виробництва, ошурки і відхо-
ди від обрізування; відходи
листів і фольги з фарбою, з
різними покриттями, зі швами
товщиною (не рахуючи основи)
не більш 0,2 мм
76.02 00 190 -- інші (включаючи відбрако-
вані вироби)
76.02 00 900 - брухт
78.02 Відходи і брухт свинцеві: 50
78.02 00 100 - від акумуляторів
78.02 00 900 - інші
79.02 00 000 Відходи і брухт цинкові 30

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору