Документ 393-92-п, поточна редакція — Редакція від 15.06.2019, підстава - 487-2019-п

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 19.10.2016}

{Абзац пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 25.03.2014}

Для осіб, які звільнені із служби, у тому числі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, відряджених до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших підприємств, установ та організацій, зокрема у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, з 1 березня 2018 р. та пізніше, або осіб, які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менше ніж 24 календарні місяці служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 1 березня 2018 р. на кількість таких місяців.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018}

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" обчислюється виходячи з відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 112 від 25.03.2014, № 155 від 30.04.2014, № 154 від 02.03.2016}

При цьому щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) в тому органі, з якого особа була відряджена, за календарний місяць, який передує даті звільнення із служби.

За бажанням осіб, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, пенсія може бути обчислена виходячи з грошового забезпечення за посадою, яку особа займала до відрядження, у порядку, визначеному цією постановою.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 45 від 13.02.2008, № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року, № 720 від 19.10.2016}

{Абзац пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 11.02.2009}

Перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, проводиться на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 151 від 07.02.2007}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 45 від 13.02.2008}

9. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади, або підвищені посадові оклади за службу у високогірних місцевостях та на території гірських населених пунктів, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених посадових окладів.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 20.06.2012, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

Присвоєння військовослужбовцям у період їх перебування в запасі чергових військових звань не є підставою для перегляду раніше призначених їм пенсій.

Пенсії, що призначаються членам сім’ї померлих (загиблих) осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, державних службовців, працівників закладів освіти, закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, а в закладах освіти, закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - на будь-яких посадах, обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, з відповідних видів грошового забезпечення, з яких підлягала обчисленню пенсія годувальнику.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 151 від 07.02.2007, № 553 від 20.06.2012; в редакції Постанови КМ № 154 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 22.05.2019}

Членам сім'ї померлих пенсіонерів з числа зазначених військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони та осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсії обчислюються з окладів грошового забезпечення, з яких була обчислена (перерахована) або підлягала перерахуванню пенсія годувальнику.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 20.06.2012, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

{Дію пункту 10 поширено  до 1 січня 2016 р. на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

10. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби:

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016, № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019}

які звільняються із служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

які звільняються із служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322  від 21.12.2011}

Зазначеним в абзаці першому цього пункту військовослужбовцям, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони і особам рядового і начальницького складу:

{Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

які звільняються із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням ними умов контракту, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується;

які звільняються із служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.

Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 цієї постанови.

{Абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322  від 21.12.2011}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 12 від 08.01.2000, Указом Президента № 463/2001 від 23.06.2001; в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

11. Особам, звільненим із служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення із служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням.

Щомісячна грошова допомога виплачується тим особам, що під час служби мали право на отримання окладу за військовим (спеціальним) званням.

Річний строк для виплати щомісячної грошової допомоги особам, зазначеним у абзаці першому цього пункту, обчислюється з дня звільнення їх із служби. Допомога виплачується з дня, що настає за датою, по яку особі нараховано грошове забезпечення при звільненні.

Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони, Службою судової охорони через уповноважені ними органи.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 154 від 02.03.2016, № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019}

Особам, які в період отримання щомісячної грошової допомоги:

знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі (посаді), виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі (посаді);

були зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем реєстрації;

набули право на пенсію, зокрема від органів соціального захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення пенсії. Якщо виплату пенсії припинено відповідно до законодавства протягом одного року після звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем припинення виплати пенсії.

Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі (посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення пенсії особа, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога, зобов'язана у тижневий строк повідомити органу, який здійснює її виплату.

У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв'язку із смертю особи, виплачуються рівними частинами дружині (чоловіку), дітям, батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з них.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

12. Членам сім'ї померлих пенсіонерів із числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” незалежно від призначення пенсій в разі втрати годувальника, виплачується одноразова грошова допомога: дружині - в розмірі тримісячної пенсії годувальника і на кожного непрацездатного члена сім'ї - у розмірі місячної пенсії годувальника.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 291 від 02.04.2008, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

При визначенні розміру одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, до членів сім'ї, які мають право на допомогу, належать: дружина незалежно від віку і працездатності, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами, стажистами закладів освіти і не досягли 23-річного віку; батьки, які перебували на утриманні померлого і досягли пенсійного віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, або є особами з інвалідністю.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 435 від 22.05.2019}

{Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

13. Непрацюючим пенсіонерам із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їхніх сімей виплачується грошова допомога при народженні дитини в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

{Дію пункту 14 поширено  до 1 січня 2016 р. на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

14. Одноразова та щорічна грошова допомога, передбачена пунктами 10 і 11 цієї постанови, виплачується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Управлінням державної охорони, Службою судової охорони за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті для їх утримання (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту).

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 154 від 02.03.2016, № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019}

Військовослужбовцям, поліцейським, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітникам Служби судової охорони, звільненим із служби безпосередньо з посад, які вони займали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, виплата одноразової грошової допомоги у випадках, передбачених пунктом 10 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких військовослужбовці та зазначені особи працювали.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

Одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 цієї постанови, виплачується за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті для пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, співробітників Служби судової охорони та членів їх сімей.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 726 від 25.05.2006, № 1658 від 29.11.2006; в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

15. Дозволити Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки на період масового перерахунку пенсій встановлювати працівникам пенсійних служб надбавки до їх посадових окладів в розмірі від 30 до 50 процентів і залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів на договірних умовах.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 25.05.2006}

Прем'єр-міністр України

В.ФОКІН

Міністр
Кабінету Міністрів України

В.ПЄХОТА

Інд. 29
вгору