Документ 393-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 29.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 13, ст.90 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину восьму статті 17 Закону України "Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"
( 1835-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40,
ст. 338) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 393-IVвгору