Документ 3926-XII, текущая редакция — Принятие от 04.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 18, ст.105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) з дня
його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: до 1 травня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність з прийнятим Законом; забезпечити прийняття необхідних нормативних актів про
порядок здійснення заходів безпеки, передбачених Законом України
"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3926-XIIвверх