Документ 3925-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 18, ст.104 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: - до 1 травня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність з прийнятим Законом; - забезпечити прийняття необхідних нормативних актів про
порядок здійснення заходів захисту, передбачених Законом України
"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
3. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ
України, Державному комітету у справах охорони державного кордону
України, Генеральній прокуратурі України, Конституційному Суду
України, Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України
визначити заходи і порядок здійснення контролю за забезпеченням
захисту працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких
родичів. Про прийняті рішення та хід виконання цієї Постанови
доповісти Верховній Раді України до 1 травня 1994 року.
4. Встановити, що: - працівники суду і правоохоронних органів мають право
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю в
порядку, встановленому для працівників міліції Законом України
"Про міліцію" ( 565-12 ); - встановлена статтею 3 Закону України "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів" матеріальна компенсація
надається у порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію".

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3925-XIIвгору