Документ 392-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 392
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 878

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 878 “Про затвердження Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3156) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 392

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 878

1. У вступній частині постанови слова і цифри “частини сьомої статті 16 Закону України “Про приватизацію державного майна” замінити словами і цифрами “частини другої статті 19 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

2. У Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

слова “об’єктів державної власності групи Г” замінити словами “об’єктів великої приватизації”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Залучення радників до підготовки та продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, може здійснюватися на методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.”;

2) підпункт 7 пункту 2 викласти в такій редакції:

“7) радник - особа, яка за договором з органом приватизації бере на себе зобов’язання щодо надання послуг у процесі приватизації об’єктів державної і комунальної власності, у тому числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, з визначенням стартової ціни об’єктів великої приватизації;”;

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“Радниками не можуть бути особи, визначені частиною другою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”. Радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації, не можуть бути покупцями такого об’єкта.”;

4) абзаци п’ятий - сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:

“підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації;

підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;”;

5) у пункті 6:

в абзаці першому слова і цифри “частини сьомої статті 16 Закону України “Про приватизацію державного майна” замінити словами і цифрами “частини третьої статті 19 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна.”;

абзац другий доповнити реченням такого змісту: “За умови повного виконання радником умов договору про надання послуг, укладеного з радником, частина розміру винагороди у фіксованому розмірі становить не більше 0,5 відсотка вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об’єкта приватизації розмір змінної частини винагороди раднику становить не більше 2 відсотків вартості проданого об’єкта приватизації.”;

6) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

“затвердження проекту договору про надання послуг радника.”;

7) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію об’єкта великої приватизації утворюється конкурсна комісія. Конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядаються такі питання:”;

8) пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. На першому етапі конкурсна комісія відкриває конверти з підтвердними документами, аналізує їх, приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у другому етапі конкурсу, інформує претендентів про результати розгляду їх підтвердних документів. Учасникам конкурсу надається проект договору про надання послуг радника, затверджений конкурсною комісією.”;

9) пункт 25 доповнити реченням такого змісту: “Під час обчислення зазначеної суми балів бали за підпунктами 5, 5-1, 5-2 пункту 29 цього Порядку не враховуються.”;

10) пункт 29 доповнити підпунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:

“5-1) запропонованого розміру винагороди у фіксованому розмірі:

найменший розмір винагороди у фіксованому розмірі - 3 бали;

найбільший розмір винагороди у фіксованому розмірі - 0 балів;

інші пропозиції щодо розміру винагороди у фіксованому розмірі - 2 бали;

5-2) запропонованого розміру змінної частини винагороди у встановленому відсотковому відношенні до вартості проданого об’єкта приватизації:

найменше відсоткове відношення до вартості проданого об’єкта приватизації - 3 бали;

найбільше відсоткове відношення до вартості проданого об’єкта приватизації - 0 балів;

інші пропозиції щодо відсоткового відношення до вартості проданого об’єкта приватизації - 2 бали.”;

11) абзац перший пункту 32 викласти в такій редакції:

“32. Фонд протягом трьох робочих днів з дня надходження протоколу засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу надсилає такому переможцеві повідомлення про початок проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника. Договір про надання послуг радника повинен містити відкладальну умову про набрання ним чинності з дати визначення Кабінетом Міністрів України переможця конкурсу радником.”;

12) пункт 33 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли Кабінет Міністрів України протягом двох місяців після подання Фондом проекту рішення щодо визначення радника та джерел оплати його послуг не прийняв рішення щодо визначення радника, результати конкурсу підлягають скасуванню, при цьому оголошується повторний конкурс з відбору радника.”;

13) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до другого етапу конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи його учасником, який посів друге місце, договору про надання послуг, при цьому оголошується повторний конкурс з відбору радника (крім випадку неподання жодної заяви про участь у конкурсі).”;

14) абзац перший пункту 38 викласти в такій редакції:

“38. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію об’єкта великої приватизації утворюється конкурсна комісія. Конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядаються такі питання:”.вгору