Документ 392-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.07.2010, підстава - 489-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 392
Київ
Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для проведення моніторингу
навколишнього природного середовища та забезпечення
державного контролю за додержанням вимог
природоохоронного законодавства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 319 ( 319-2008-п ) від 09.04.2008
N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

{ Установити, що у 2008 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 107-17 ) Міністерству охорони навколишнього
природного середовища за програмою "Моніторинг навколишнього
природного середовища та забезпечення державного контролю
за додержанням вимог природоохоронного законодавства",
використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією
Постановою, згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2008-п ) від
09.04.2008 }
{ Дію Постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням
положень Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ) та особливостей, викладених в
Постанові КМ N 32 ( 32-2009-п ) від 14.01.2009 }
{ Установити, що у 2010 році кошти державного бюджету
( 2154-17 ), передбачені Міністерству охорони
навколишнього природного середовища за окремими
програмами, використовуються відповідно до Порядку,
затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою
КМ N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для проведення
моніторингу навколишнього природного середовища та забезпечення
державного контролю за додержанням вимог природоохоронного
законодавства, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 392
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті
( 489-16 ) для проведення моніторингу
навколишнього природного середовища та
забезпечення державного контролю за
додержанням вимог природоохоронного
законодавства

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Мінприроди у державному бюджеті ( 489-16 ) за
програмою "Моніторинг навколишнього природного середовища та
забезпечення державного контролю за додержанням вимог
природоохоронного законодавства" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком.
План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
розроблення та запровадження державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища;
розроблення екологічних стандартів і нормативів;
проведення екологічної експертизи;
утримання та оснащення природоохоронних організацій
приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами,
зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, його урядових і
територіальних органів, а також установ та організацій, що
належать до сфери його управління;
наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють відповідні природоохоронні заходи;
проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319
( 319-2008-п ) від 09.04.2008; в редакції Постанови КМ N 489
( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }
3. Мінприроди здійснює планування та фінансування заходів
відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414), Порядку планування та фінансування природоохоронних
заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного
середовища, затвердженого наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 21 березня 2002 р. N 189
( z0482-02 ), Положення про Державний фонд охорони навколишнього
природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 634 ( 634-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 692; 2006 р., N 15, ст. 1080).
Визначення обсягів бюджетних коштів для проведення робіт
капітального характеру згідно з планом заходів здійснюється
відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з
урахуванням вимог будівельних нормативних документів та обсягів
усіх джерел.
Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального
будівництва, здійснюються Мінприроди відповідно до Порядку
державного фінансування капітального будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374). { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від
23.06.2010 }
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319
( 319-2008-п ) від 09.04.2008 }
5. Під час укладання договору про закупівлю товарів, робіт і
послуг враховується умова щодо коригування визначеної у договорі
суми та зобов'язань сторін договору у разі зменшення бюджетних
призначень в результаті уточнення показників державного бюджету.
6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від
23.06.2010 }
7. Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"
(Офіційний вісник України, 2006 p., N 41, ст. 2752).
8. Мінприроди готує та подає Мінфіну щокварталу до 20 числа
місяця, наступного за звітним періодом, і щороку до 10 лютого
наступного за звітним року інформацію про виконання плану
природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів за
формою, встановленою Мінприроди за погодженням з Мінфіном.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору