Document 3914-VI, valid, current version — Adoption on October 18, 2011
( Last event — Entry into force, gone October 20, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про визнання такою, що втратила чинність,
Постанови Верховної Ради України "Про зміну
порядку обчислення часу на території України"

Відповідно до частини другої статті 48 Регламенту Верховної
Ради України ( 1861-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 20 вересня 2011 року N 3755-VI ( 3755-17 ) "Про
зміну порядку обчислення часу на території України".
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України протягом одного
місяця з дня набрання чинності цією Постановою внести на розгляд
Верховної Ради України проект закону щодо порядку обчислення часу
на території України.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 жовтня 2011 року
N 3914-VIon top