Документ 3914-XII, поточна редакція — Прийняття від 02.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради
України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про дорожній рух"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 22, ст.146 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 28 січня 1993
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про дорожній рух"
( 2953-12 ) викласти у такій редакції: "1. Ввести в дію Закон України "Про дорожній рух" від дня
його опублікування (16 липня 1993 року). П'ята частина статті 29 не стосується власників таких
автомобілів, які придбані і зареєстровані в органах Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до
16 липня 1993 року. Дозволити органам Державної автомобільної інспекції
зареєструвати автомобілі з правим розташуванням керма, які були
придбані і ввезені в Україну до дня введення в дію Закону України
"Про дорожній рух" ( 3353-12 ), тобто до 16 липня 1993 року".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 2 лютого 1994 року
N 3914-XIIвгору