Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 29.03.2002390
Документ 390-2002-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 1948-2002-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 березня 2002 р. N 390
Київ
Про ввезення на митну територію України
окремих видів товарів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1948 ( 1948-2002-п ) від 25.12.2002 -
набуває чинності з 01.01.2004 року )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що в разі ввезення на митну територію України
з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) (та
переміщення експрес-перевізниками) окремих видів товарів, перелік
яких установлюється Державною митною службою залежно від виду
транспорту, який використовується для їх переміщення, умовою
пропуску через митний кордон України цих товарів є подання
суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться
товари, митниці, у зоні якої він знаходиться, попередньої
вантажної митної декларації та її електронної копії. ( Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1948 ( 1948-2002-п ) від 25.12.2002 )
Пропуск через митний кордон таких товарів здійснюється після
перевірки митницею, розташованою на митному кордоні України,
відповідності вантажу та відомостей товаросупровідних документів
даним, зазначеним в електронній копії попередньої вантажної митної
декларації.
Порядок заповнення та оформлення декларації, формат її
електронної копії та порядок обміну електронними копіями між
митними органами визначаються Державною митною службою.
2. Для цілей цієї постанови поняття "грошова застава",
"фінансова гарантія незалежного фінансового посередника",
"гарантійний лист" вживаються у значеннях, наведених у постановах
Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 700
( 700-96-п ) "Про Положення про надання митним органам України
фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 387) і від 4 жовтня
1996 р. N 1216 ( 1216-96-п ) "Про Положення про надання фінансових
гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" (ЗП України,
1996 р., N 18, ст. 518).
3. Установити, що в разі ввезення на митну територію України
з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) (та
переміщення експрес-перевізниками) товарів, зазначених у пункті 1
цієї постанови, за обранням суб'єкта підприємницької діяльності,
на адресу якого ввозяться товари, або уповноваженої ним особи
застосовується один з таких заходів забезпечення доставки товарів
до митниць призначення: ( Абзац перший пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1948 ( 1948-2002-п ) від
25.12.2002 )
грошова застава, що попередньо вноситься на спеціальні
рахунки митних органів у розмірі обов'язкових платежів,
установлених для оподаткування таких товарів у разі їх ввезення з
метою вільного використання на митній території України;
фінансова гарантія незалежного фінансового посередника;
гарантійний лист;
охорона та супроводження товарів силами митних органів;
перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне
перевезення вантажів ( 995_012 ), 1975 року (Конвенція МДП) із
застосуванням книжки МДП.
Порядок застосування заходів забезпечення доставки товарів до
митниць призначення залежно від виду товару та виду транспорту,
який використовується для його переміщення, визначається Державною
митною службою.
4. Попередня вантажна митна декларація та її електронна копія
не подаються, а заходи забезпечення доставки товарів до митниць
призначення, передбачені пунктом 3 цієї постанови, не
застосовуються у разі митного оформлення товарів безпосередньо в
митниці, розташованій на митному кордоні України, у випадках, що
визначаються Державною митною службою.
5. Надати право Державній митній службі не застосовувати на
момент митного оформлення заходи забезпечення доставки товарів до
митниць призначення, передбачені пунктами 1 і 3 цієї постанови, до
підприємств-резидентів України, які користуються режимом сприяння
у період провадження ними зовнішньоекономічної діяльності.
6. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).
8. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 390
ЗМІНИ
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від
23 лютого 1999 р. N 255 ( 255-99-п ) "Про посилення контролю за
доставкою до митниць призначення вантажів, які переміщують під
митним контролем" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст.
296) слова "ввезення на митну територію України та вивезення за її
межі" замінити словами "вивезення за межі митної території
України".
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 1999 р. N 593 ( 593-99-п ) "Про сприяння
зовнішньоекономічній діяльності" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 15, ст. 611) слова і цифри "від 23 січня 1997 р. N 52
"Про порядок внесення обов'язкових платежів у разі імпорту окремих
видів товарів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 9, с. 49,
число 40, с. 40, число 52, с. 135; 1998 р., N 14, ст. 540, N 31,
ст. 1172), від 2 квітня 1998 р. N 419 "Про заходи щодо посилення
контролю за ввезенням в Україну окремих видів товарів, що
імпортуються суб'єктами підприємницької діяльності" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 14, ст. 520)" виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 390
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 1997 р.
N 52 ( 52-97-п ) "Про порядок внесення обов'язкових платежів у
разі імпорту окремих видів товарів" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 9, с. 49).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р.
N 419 ( 419-98-п ) "Про заходи щодо посилення контролю за
ввезенням в Україну окремих видів товарів, що імпортуються
суб'єктами підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 14, ст. 520).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р.
N 460 ( 460-98-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 14, ст. 540).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р.
N 1204 ( 1204-98-п ) "Про зміну порядку митного оформлення
нафтопродуктів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31,
ст. 1172).
5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2001 р. N 1648 ( 1648-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 51, ст. 2270).вгору