Документ 39-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.1996, підстава - 357/96-ВР

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст. 229 )
Про внесення змін і доповнень до
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про оплату праці"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.273 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992
року N 23-92 "Про оплату праці":
викласти статтю 13 Декрету в такій редакції:
"Стаття 13. Регулювання частини доходу підприємств,
що спрямовується на оплату праці
Умови визначення частини доходу, що спрямовується на оплату
праці працівників державних і заснованих на державній власності
орендних підприємств, установлюються Кабінетом Міністрів України
через регулювання фонду споживання";
викласти абзац сьомий пункту 4 статті 48 Декрету в такій
редакції:
"пункту 1 статті 19 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 24, ст. 272; 1992 р., N 17, ст. 209) стосовно державних і
заснованих на державній власності орендних підприємств, а пункту
3 і частини другої пункту 4 - також стосовно державних
підприємств".
2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування і
застосовується до правовідносин, що виникають з 1 січня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 26 квітня 1993 року
N 39-93

Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 11 травня 1993 рокувгору