Про Положення про Міністерство соціальної політики України
Указ Президента України; Положення, Перелік від 06.04.2011389/2011
Документ 389/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2019, підстава - 419/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про Положення про Міністерство соціальної політики України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 741/2011 від 08.07.2011
№ 1183/2011 від 26.12.2011
№ 301/2012 від 07.05.2012
№ 19/2013 від 16.01.2013
№ 51/2013 від 01.02.2013
№ 117/2013 від 05.03.2013
№ 141/2013 від 18.03.2013
№ 164/2013 від 27.03.2013
№ 268/2013 від 15.05.2013
№ 472/2013 від 02.09.2013
№ 473/2013 від 02.09.2013}

1. Затвердити Положення про Міністерство соціальної політики України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента України згідно з переліком (додається).

3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
6 квітня 2011 року
№ 389/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року № 389/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство соціальної політики України

1. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінсоцполітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї та з питань протидії торгівлі людьми.

{Абзац третій пункту 1 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

Мінсоцполітики України є центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 741/2011 від 08.07.2011}

Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

2. Мінсоцполітики України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Мінсоцполітики України є:

1) формування державної політики щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення, координація розроблення проектів прогнозів і державних програм з питань соціальної та демографічної політики;

2) формування і реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та організаційних засад зайнятості населення і його захисту від безробіття;

3) формування і реалізація державної політики стосовно визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, а також щодо нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці;

4) формування та реалізація державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян;

5) формування основних напрямів державної політики та здійснення відповідно до закону державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування, проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної політики, регулювання соціально-трудових відносин;

6) формування та реалізація державної політики щодо надання адресної соціальної допомоги вразливим верствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім'ям;

7) формування та реалізація державної політики у сфері надання соціальних послуг сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення;

{Підпункт 7 пункту 3 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

7-1) формування та реалізація державної політики щодо забезпечення права дитини на одержання аліментів, відповідального батьківства та материнства;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

8) формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;

9) формування і реалізація державної політики щодо соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

10) формування і реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

{Підпункт 10 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

10-1) формування і реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

11) формування і реалізація державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

12) участь у розробленні та реалізація державної політики щодо попередження насильства в сім'ї;

13) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань гуманітарної допомоги;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 13 згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

14) формування та реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 14 згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

4. Мінсоцполітики України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які внесені на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах зайнятості населення та трудової міграції; трудових відносин; оплати і умов праці; загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення; надання адресної соціальної допомоги, соціальних послуг та соціального обслуговування населення; соціального захисту ветеранів, дітей, сімей, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, та інших соціально вразливих верств населення; захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; волонтерської діяльності; з питань сім'ї та дітей; оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми; відповідального батьківства та материнства;

{Підпункт 5 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

6) здійснює в межах своїх повноважень координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування державних соціальних стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій;

7) розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення;

8) проводить координаційно-аналітичну роботу щодо подолання бідності та здійснює моніторинг показників бідності;

9) бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм з метою визначення соціальних наслідків виконання програм, у тому числі їх впливу на соціальний захист населення та використання трудових ресурсів, розглядає і погоджує проекти концепцій та програм;

10) розглядає і погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення змін до державних цільових програм;

11) бере участь у щорічному аналізуванні стану виконання державних цільових програм у частині використання трудових ресурсів, визначення соціальних наслідків виконання програм та у підготовці пропозицій Кабінету Міністрів України щодо подальшого виконання програм або його припинення;

12) бере участь у підготовці узагальненого висновку про кінцеві результати виконання державних цільових програм у частині оцінки соціальних наслідків виконання програм;

13) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції з удосконалення державної політики щодо демографічного розвитку, у тому числі підвищення рівня народжуваності та розвитку сім'ї; поліпшення здоров'я населення, подолання негативних наслідків старіння населення, регулювання міграційних потоків;

14) вивчає стан економічної активності населення і тенденції процесів на ринку праці, складає на цій основі прогнози щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення;

15) сприяє створенню умов для використання праці громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

16) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції з питань зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття, з питань професійного навчання, регулювання трудової міграції громадян України;

17) координує роботу з питань професійного навчання кадрів на виробництві;

18) здійснює в установленому порядку повідомну реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних (обласних та республіканської) колективних угод;

{Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 19/2013 від 16.01.2013; в редакції Указу Президента № 117/2013 від 05.03.2013}

19) здійснює забезпечення діяльності комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

20) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів відповідно до закону;

21) розробляє і затверджує міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, і погоджує галузеві кваліфікаційні характеристики; розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення до нього змін і доповнень; готує пропозиції щодо вдосконалення організації та нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці;

22) забезпечує проведення моніторингу у сфері оплати та нормування праці;

23) здійснює державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду України щодо ведення реєстру застрахованих осіб;

{Підпункт 23 пункту 4 в редакції Указу Президента № 141/2013 від 18.03.2013}

24) здійснює державне регулювання та нагляд за дотриманням законодавства щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

25) здійснює державний нагляд у сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правлінь Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у тому числі погодження структур органів цих фондів, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, видатків на адміністративно-господарські витрати фондів;

26) аналізує виконання державних соціальних гарантій, які передбачають надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з не залежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;

27) координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку соціального діалогу, з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, взаємодії з Національною тристоронньою соціально-економічною радою;

28) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо надання державної адресної соціальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, інвалідам, особам, які страждають на психічні розлади, іншим соціально вразливим верствам населення;

29) організовує роботу щодо призначення та виплати передбаченої законодавством України державної соціальної допомоги громадянам та сім'ям (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду), надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, компенсації шахтарям за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла;

30) здійснює організаційно-методичне забезпечення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги;

31) визначає потребу регіонів у створенні установ соціального обслуговування населення, соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів, організацій, що надають соціальні послуги соціально вразливим верствам населення, та координує роботу з їх створення;

32) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань праці та соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення;

{Підпункт 32 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

32-1) здійснює нормативно-правове регулювання, методичне забезпечення та координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціального захисту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 32-1 згідно з Указом Президента № 301/2012 від 07.05.2012}

33) здійснює моніторинг виконання законодавства України щодо соціального захисту сімей та дітей, ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій;

{Підпункт 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

34) організовує виплату до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертвам нацистських переслідувань;

35) забезпечує у межах своїх повноважень сертифікацію технічних та інших засобів реабілітації, контроль за виробництвом таких засобів;

36) розробляє правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємств та установ протезної галузі, і забезпечує оптимізацію та розвиток їх мережі;

37) разом з іншими центральним та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

38) організовує роботу щодо виплати грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, щодо забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями;

39) організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, дітей-інвалідів, ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

{Підпункт 39 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

39-1) організовує роботу з комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань у громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосуванням високовартісних медичних технологій;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 39-1 згідно з Указом Президента № 472/2013 від 02.09.2013}

39-2) організовує та координує роботу із забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 39-2 згідно з Указом Президента № 472/2013 від 02.09.2013}

39-3) організовує та координує роботу із забезпечення житлом інвалідів війни; воїнів-інтернаціоналістів; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів; інвалідів по зору та слуху; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 39-3 згідно з Указом Президента № 472/2013 від 02.09.2013}

40) організовує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

41) організовує безкоштовне харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях та виплату компенсацій сім'ям з дітьми, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

42) організовує роботу щодо виплати передбачених законодавством України компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

43) здійснює координацію роботи з соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей та їх соціально-психологічної реабілітації;

{Підпункт 43 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

44) здійснює загальну координацію соціального патронажу осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

45) здійснює заходи щодо організації прийому, облаштування та адаптації депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;

46) координує роботу з підготовки і здійснення органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;

47) вивчає та аналізує проблеми депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, розробляє заходи щодо їх культурного та мовного розвитку;

48) забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

49) організовує і проводить роботу щодо соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім'ям, сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

{Підпункт 49 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

50) здійснює управління у сфері соціальної роботи з сім'ями, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах; визначає порядок проведення соціального інспектування таких сімей, порядок соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

{Підпункт 50 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

51) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та соціального обслуговування населення (включаючи медичне обслуговування), а також на її базі єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і пенсійного забезпечення з використанням електронної соціальної картки, централізованого банку даних з проблем інвалідності та банку даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

{Підпункт 51 пункту 4 в редакції Указу Президента № 1183/2011 від 26.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

51-1) здійснює централізований облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, а також облік іноземців та громадян України, які проживають за межами України, - кандидатів в усиновлювачі та дітей, усиновлених ними;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 51-1 згідно з Указом Президента № 741/2011 від 08.07.2011}

51-2) надає в установленому порядку іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, а також направлення для організації знайомства з дитиною за місцем її проживання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 51-2 згідно з Указом Президента № 741/2011 від 08.07.2011}

51-3) видає іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі згоду на усиновлення дитини для подання до суду;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 51-3 згідно з Указом Президента № 741/2011 від 08.07.2011}

52) проводить роботу з соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, із соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, контролює та координує діяльність служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

{Підпункт 52 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

53) здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, забезпечення права дитини на одержання аліментів, а також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

{Підпункт 53 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

54) сприяє розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

{Підпункт 54 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 741/2011 від 08.07.2011}

55) організовує оздоровлення та відпочинок дітей;

55-1) здійснює координацію діяльності установ та організацій щодо виїзду організованих груп дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок, а також надає згоду на виїзд таких груп;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 55-1 згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

55-2) проводить моніторинг та узагальнює результати здійснення заходів з оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 55-2 згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

56) забезпечує координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

57) веде Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, сприяє розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;

58) організовує та проводить державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надає відповідну методичну допомогу;

{Підпункт 58 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

58-1) надає в установленому законом порядку юридичним особам статус волонтерської організації та приймає рішення про позбавлення такого статусу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 58-1 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

58-2) розміщує на своєму веб-сайті інформацію про волонтерські організації, їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайта в мережі Інтернет та електронної пошти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 58-2 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

58-3) затверджує методичні рекомендації з підготовки волонтерів за різними напрямами волонтерської діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 58-3 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

58-4) затверджує примірний зразок посвідчення волонтера;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 58-4 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

58-5) звертається до суду з позовом про позбавлення юридичної особи статусу волонтерської організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 58-5 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

58-6) здійснює міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у цій сфері;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 58-6 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

59) розробляє заходи, спрямовані на реалізацію забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

60) формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності;

61) узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності;

62) здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням гендерної рівності при вирішенні кадрових питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади;

63) організовує навчання державних службовців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

64) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обгрунтованих пропозицій з питань забезпечення гендерної рівності;

65) організовує в установленому порядку наукові та експертні дослідження з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

66) здійснює моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства;

67) вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій із забезпечення гендерної рівності та їх припинення;

68) веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі і вносить пропозиції щодо їх усунення;

69) координує діяльність відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім'ї;

70) узагальнює відомості про насильство в сім'ї, за результатами яких визначає потребу регіонів в утворенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

{Підпункт 70 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

71) здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

72) розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім'ї;

{Підпункт 72 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

73) приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї і реальну загрозу його вчинення;

74) направляє жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

75) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сферах зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту населення, захисту прав дітей, трудових відносин, розвитку соціального діалогу, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

{Підпункт 75 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 741/2011 від 08.07.2011, № 164/2013 від 27.03.2013}

76) бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів;

77) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт та соціологічних досліджень у сферах зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту населення, у тому числі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, трудових відносин, класифікації професій і методології розроблення професійних стандартів, розвитку соціального діалогу, з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захисту прав дітей;

{Підпункт 77 пункту 4 в редакції Указу Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

{Підпункт 78 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 19/2013 від 16.01.2013}

79) інформує у межах своїх повноважень та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у сферах зайнятості населення і трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, відповідального батьківства та материнства;

{Підпункт 79 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 164/2013 від 27.03.2013}

80) здійснює визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 80 згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

81) здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 81 згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

82) здійснює в межах наданих Законом України «Про гуманітарну допомогу» повноважень контроль за діяльністю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, пов'язаною із гуманітарною допомогою;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 82 згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

83) веде Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 83 згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

84) забезпечує висвітлення через засоби масової інформації всіх аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 84 згідно з Указом Президента № 51/2013 від 01.02.2013}

84-1) визначає доцільність надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяє в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 84-1 згідно з Указом Президента № 268/2013 від 15.05.2013}

84-2) здійснює розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 84-2 згідно з Указом Президента № 472/2013 від 02.09.2013}

84-3) спрямовує, координує та контролює діяльність Фонду соціального захисту інвалідів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 84-3 згідно з Указом Президента № 472/2013 від 02.09.2013}

85) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Мінсоцполітики України Президентом України.

5. Мінсоцполітики України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Міністерства та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінсоцполітики України, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра соціальної політики України, та їх територіальних органів;

3) контролює діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міністерства;

7) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мінсоцполітики України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

8) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики України;

9) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

10) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Мінсоцполітики України відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Мінсоцполітики України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінсоцполітики України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінсоцполітики України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінсоцполітики України, прийняті у межах його повноважень, обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Мінсоцполітики України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України і звільняються з посади Президентом України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінсоцполітики України окремих завдань за рішенням Президента України у Міністерстві вводиться посада заступника Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Мінсоцполітики України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики України;

3) спрямовує та координує діяльність Державної служби зайнятості України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі - Служба), Державної інспекції України з питань праці (Держпраці України), Пенсійного фонду України, в тому числі:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 19/2013 від 16.01.2013}

формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію Державною службою зайнятості України, Службою, Держпраці України, Пенсійним фондом України;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою зайнятості України, Службою, Держпраці України, Пенсійним фондом України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи Державної служби зайнятості України, Служби, Держпраці України, Пенсійного фонду України і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

вносить пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади керівників Державної служби зайнятості України, Служби, Держпраці України, Пенсійного фонду України і за пропозицією їх керівників - кандидатури на посади заступників керівників;

погоджує структуру апаратів Державної служби зайнятості України, Служби, Держпраці України, Пенсійного фонду України;

видає обов'язкові до виконання Державною службою зайнятості України, Службою, Держпраці України, Пенсійним фондом України накази та доручення з питань спрямування і координації їх діяльності;

погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Державної служби зайнятості України, Держпраці України, Пенсійного фонду України;

{Абзац восьмий підпункту 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 19/2013 від 16.01.2013}

погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників керівників структурних підрозділів апарату Державної служби зайнятості України, Служби, Держпраці України, Пенсійного фонду України;вгору