Документ 3888-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України
та Кодексу України про адміністративні
правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР, ) 1994, N 19, ст.111 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
     - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     З метою посилення захисту економіки від протиправних посягань Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
 
     1. Частину другу статті 112 після цифр "148-2" доповнити цифрами "148-3, 148-4, 148-5, 148-6,148-7, 148-8", після цифр "155-6" доповнити цифрами "155-7", цифри "156" замінити цифрами "156-2, 156-3", слова і цифри "частиною 2 статті 149, статтею" і "213-1" виключити.
 
     2. У статті 425 слова і цифри "частиною 1 статті 149" замінити словом і цифрами "статтею 149".
 
     III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. ст.570, 571, N 47, ст.648; 1993 р., N 6, ст.35, N 12, ст. ст.100, 103, N 15, ст. ст.131, 134, N 18, ст.189, N 22, ст.232, N 24, ст.256, N 34, ст. ст.354, 355, N 46, ст.427):
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 164-3 такого змісту:
 
     "Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція
 
     Неправомірне використання винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, товарного знака, знака обслуговування, колективного знака, фірмового найменування або маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, -
     тягне за собою накладення штрафу до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.
 
     Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, -
     тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
 
     Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця -
     тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

 
     2. Статтю 164 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 164. Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю
 
     Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, -
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої".
 
     3. Статтю 165 виключити.
 
     4. Статті 221 і 294 після цифр "160-2 - 160-4" доповнити цифрами "164-3".
 
     5. У частині першій статті 218 цифри "163-172" замінити цифрами "163, 164, 166-172".
 
     6. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацами такого змісту:
     "Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (частина перша статті 164-3);
     Антимонопольного комітету України і його територіальних управлінь (частини друга і третя статті 164-3)".
 
     IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                Л. КРАВЧУК 
м.Київ, 28 січня 1994 року
N 3888-XIIвгору