Деякі питання здійснення експортних операцій з металобрухтом
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2012388
Документ 388-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.01.2017, підстава - 1035-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 травня 2012 р. № 388
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1035 від 28.12.2016}

Деякі питання здійснення експортних операцій з металобрухтом

Відповідно до статей 9 та 12 Закону України “Про металобрухт” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити граничні обсяги експорту брухту чорних металів у 2012 році на рівні 900 тис. тонн.

2. Установити, що митне оформлення експорту металобрухту здійснюється на підставі паперового примірника картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом або її примірника у формі електронного документа.

3. Внести до Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 155 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 341, № 45, ст. 2069; 2008 р., № 39, ст. 1299; 2011 р., № 61, ст. 2435), зміни, що додаються.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити протягом двох місяців подання Державній митній службі карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом у формі електронного документа.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2012 р. № 388

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом

1. У пункті 2:

1) абзац сьомий виключити;

2) в абзаці десятому слово “сертифікат” замінити словами “завірену в установленому порядку копію сертифіката”.

2. Пункти 3 і 7 викласти у такій редакції:

“3. Рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом приймається Мінекономрозвитку в межах граничних обсягів експорту брухту на відповідний рік.”;

“7. У разі виявлення у поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності документах, що передбачені пунктом 2 цього Порядку, недостовірної інформації або у разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів Мінекономрозвитку анулює у триденний строк раніше видану картку реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, про що повідомляє в семиденний строк Держмитслужбу.”.

3. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі здійснення митного оформлення експорту металобрухту на підставі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом у формі електронного документа інформація про фактичний обсяг відвантажених товарів відповідно до зазначених у такій картці умов надсилається Держмитслужбою Мінекономрозвитку в установленому зазначеними органами порядку.”.

4. У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”.вгору