Документ 386-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава - 538-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2011 р. № 386
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, що додається.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 р. № 386

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень”, для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держінформнауки.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, здійснення заходів, спрямованих на інтеграцію науково-технічної, інноваційної діяльності України до європейської.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

здійснення заходів з підготовки та проведення за участю представників міжнародних і вітчизняних підприємств, установ та організацій міжнародних виставок, форумів, конференцій, семінарів, конгресів з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації;

видання матеріалів конференцій;

підтримку функціонування Державної науково-технічної бібліотеки, комплектування бібліотечного фонду, бібліотечно-бібліографічного і довідково-інформаційного обслуговування;

створення і забезпечення функціонування мережі центрів інформаційно-консультаційної підтримки участі українських дослідницьких організацій в науково-технічних та інноваційних програмах ЄС;

забезпечення створення і ведення єдиного реєстру міжнародних договорів про науково-технічне співробітництво, виконавцями яких є державні установи, організації та підприємства України.

Під час організації міжнародних виставок, форумів, конференцій, семінарів, конгресів бюджетні кошти спрямовуються на оплату:

оренди приміщень (у разі коли захід неможливо провести у приміщенні Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації) та виставкового обладнання;

виготовлення і поширення рекламно-інформаційних матеріалів;

придбання інформаційно-довідкових матеріалів;

переклад зазначених матеріалів;

придбання канцелярських товарів;

транспортних витрат;

надання послуг із синхронного та послідовного перекладу;

видатків, пов'язаних з проведенням процедур митного оформлення експонатів виставок, а також інших обов'язкових процедур під час перетинання державного кордону вантажем з експонатами виставок;

оплату видатків із страхування виставкового обладнання та експонатів виставки на час її проведення і транспортування зазначеного обладнання та експонатів;

оплату кава-брейків для учасників;

оплату послуг установи або компанії, яка забезпечує організацію та проведення заходів.

Видатки, пов'язані з направленням осіб та їх участю в міжнародних виставках, форумах, конференціях, семінарах, конгресах з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації здійснюються за рахунок коштів закладів, установ та організацій, в яких зазначені особи працюють і які їх направили для участі в таких заходах.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору