Про порядок введення в дію Закону України "Про державну таємницю"
Постанова Верховної Ради України від 21.01.19943856-XII
Документ 3856-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.01.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну таємницю"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.94 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з комісіями Верховної
Ради України з питань оборони і державної безпеки, з питань
гласності та засобів масової інформації у тримісячний строк
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проекти
законів України про внесення змін і доповнень до законодавчих
актів, пов'язаних з питаннями охорони державної таємниці.
3. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: розробити проект Положення про Державного експерта з питань
таємниць та подати його Президенту України на затвердження; розробити і затвердити: Положення про порядок та механізм формування і опублікування
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю; Положення про порядок і умови надання дозволу (ліцензії) на
здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею; Положення про особливий режим діяльності підприємств, установ
і організацій, пов'язаної з державною таємницею; Положення про порядок, види і розміри компенсації громадянам
у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.
4. Кабінету Міністрів України до 1 травня 1994 року: привести у відповідність з зазначеним Законом рішення Уряду
України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, які суперечать
зазначеному Закону.
5. Надалі до прийняття відповідних правових актів України і
приведення законодавства України у відповідність з Законом України
"Про державну таємницю" застосовуються чинні акти в частині, що не
суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 21 січня 1994 року
N 3856-XIIвгору