Документ 3851-XII, перша редакція — Прийняття від 20.01.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення пункту 7-2 статті 114-5 Конституції
(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.92 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести доповнення до пункту 7-2 статті 114-5 Конституції
(Основного Закону) України ( 888-09 ), виклавши його у такій
редакції:
"7-2) скасовує акти Кабінету Міністрів України, акти
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади
України, акти органів виконавчої влади Республіки Крим в разі
невідповідності їх Конституції і законам України та указам
Президента України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 20 січня 1994 року
N 3851-XIIвгору