Документ 385-2003-р, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 червня 2003 р. N 385-р
Київ

Про перелік питань, пов'язаних з виконанням
Конституції та законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України, з яких
керівники центральних органів виконавчої влади
подають Кабінетові Міністрів України у
III кварталі 2003 року інформацію (звіт)
про результати діяльності очолюваних
ними органів

1. Затвердити перелік питань, пов'язаних з виконанням
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України, з яких керівники центральних
органів виконавчої влади подають Кабінетові Міністрів України у
III кварталі 2003 року інформацію (звіт) про результати діяльності
очолюваних ними органів (додається).
2. Керівникам центральних органів виконавчої влади
забезпечити підготовку та подання необхідних матеріалів відповідно
до вимог розділу IX Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів
України.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 385-р
ПЕРЕЛІК
питань, пов'язаних з виконанням Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України, з яких керівники центральних органів виконавчої влади
подають Кабінетові Міністрів України у III кварталі 2003 року
інформацію (звіт) про результати діяльності очолюваних ними
органів
------------------------------------------------------------------ Питання | Відповідальні | Дата подання |за підготовку матеріалів| ------------------------------------------------------------------ 1. Про хід виконання Держтурадміністрація 15 липня
Закону України "Про МОЗ
курорти" ( 2026-14 ) Мінекономіки
Управління науково-
технічного та
гуманітарного розвитку
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
2. Про хід виконання Мінтранс 24 липня
рішень Кабінету Державна податкова
Міністрів України адміністрація
стосовно забезпечення Пенсійний фонд
погашення Державною Одеська
судноплавною компанією облдержадміністрація
"Чорноморське морське Управління експертизи,
пароплавство" аналізу та дерегуляції
заборгованості з розвитку реального
виплати заробітної сектору економіки
плати та платежів до Секретаріату Кабінету
бюджету і Пенсійного
фонду
3. Про хід виконання НАК "Нафтогаз України" 24 липня
Указу Президента Мінпаливенерго
України від 10 березня Мінфін
2000 р. N 457 Мінекономіки
( 457/2000 ) "Про Управління моніторингу
рішення Ради та ринкових перетворень
національної безпеки і в енергетичному секторі
оборони України від економіки Секретаріату
14 лютого 2000 року Кабінету Міністрів
"Про невідкладні України
заходи щодо подолання
кризових явищ у
паливно-енергетичному
комплексі" в частині
завершення проведення
інвентаризації
заборгованості
споживачів
імпортованого
природного газу, що
фінансуються за
рахунок бюджетних
коштів, та заходи щодо
погашення цієї
заборгованості
4. Про хід виконання МОЗ 29 липня
Указу Президента Мінпраці
України від 8 травня Мінфін
2002 р. N 442 Державний комітет у
( 442/2002 ) "Про справах ветеранів
державну комплексну Рада міністрів
програму Автономної Республіки
соціально-медичного Крим, обласні, Київська
забезпечення ветеранів та Севастопольська
війни на період до міські держадміністрації
2005 року" Управління стратегії
реформування
соціальних відносин
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
5. Про хід виконання НАК "Нафтогаз України" 31 липня
постанови Кабінету Мінпаливенерго
Міністрів від 27 Мінекономіки
грудня 2001 р. N 1729 Управління моніторингу
( 1729-2001-п ) "Про та ринкових перетворень
порядок забезпечення в енергетичному секторі
галузей національної економіки Секретаріату
економіки та населення Кабінету Міністрів
природним газом" України
6. Про хід виконання Держфінмоніторинг 14 серпня
Програми протидії Мінфін
легалізації Управління з питань
(відмиванню) доходів, діяльності органів
одержаних злочинним юстиції та
шляхом, на 2003 рік, правоохоронних органів
затвердженої Секретаріату Кабінету
постановою Кабінету Міністрів України
Міністрів України і
Національного банку
України від 29 січня
2003 р. N 140
( 140-2003-п )
7. Про хід виконання МОН 19 серпня
Указу Президента Мінекономіки
України від Мінфін
27 квітня 2001 р. Управління науково-
N 285 ( 285/2001 ) технічного та
"Про заходи щодо гуманітарного розвитку
охорони Секретаріату Кабінету
інтелектуальної Міністрів України
власності в Україні"
8. Про хід підготовки Держжитлокомунгосп 21 серпня
житлово-комунального Рада міністрів
господарства до роботи Автономної Республіки
в осінньо-зимовий Крим, обласні, Київська
період 2003/04 року та Севастопольська
міські держадміністрації
Мінпаливенерго НАК
"Нафтогаз України"
Управління експертизи,
аналізу та дерегуляції
розвитку реального
сектору економіки
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
9. Про хід реалізації НКРЕ 21 серпня
положень Концепції Мінпаливенерго
функціонування та Мінекономіки
розвитку оптового Мінпраці
ринку електричної Мінфін
енергії України, Мін'юст
затвердженої Держатомрегулювання
постановою Кабінету Держкомстат
Міністрів України від ДП "Енергоринок"
16 листопада 2002 р. Управління моніторингу
N 1789 та ринкових перетворень
( 1789-2002-п ) в енергетичному секторі
економіки Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
10. Про хід виконання МОН 26 серпня
постанови Кабінету Мінпраці
Міністрів України від Мінфін
9 серпня 2002 р. Управління науково-
N 1215 ( 1215-2002-п ) технічного та
"Про утворення гуманітарного розвитку
Державної патентної Секретаріату Кабінету
бібліотеки" Міністрів України
11. Про хід виконання Мінпаливенерго 28 серпня
Закону України "Про Мінекономіки
Державний бюджет НКРЕ
України на 2003 рік" Мінфін
( 380-15 ) в частині Управління моніторингу
фінансування та ринкових перетворень
будівництва атомних та в енергетичному секторі
гідроакумулюючих економіки Секретаріату
електростанцій Кабінету Міністрів
України
12. Про хід виконання Мінкультури 2 вересня
Закону України "Про Держбуд
охорону культурної Мінфін
спадщини" ( 1805-14 ) Мінекономіки
МВС
Національна академія
наук
Управління науково-
технічного та
гуманітарного розвитку
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
13. Про хід виконання МОН 9 вересня
постанови Кабінету Мінекономіки
Міністрів України від Держпідприємництво
26 квітня 2003 р. Управління науково-
N 623 ( 623-2003-п ) технічного та
"Про затвердження гуманітарного розвитку
Порядку присвоєння і Секретаріату Кабінету
нанесення на диски для Міністрів України
лазерних систем
зчитування
спеціального
ідентифікаційного коду
та визнання
спеціальних
ідентифікаційних кодів
нанесених на диски, що
імпортуються"
14. Про хід виконання Мінтранс 11 вересня
Указу Президента Мінекоресурсів
України від 10 червня Мінекономіки
2003 р. N 502 Мінфін
( 502/2003 ) "Про Управління експертизи,
рішення Ради аналізу та дерегуляції
національної безпеки і розвитку реального
оборони України від сектору економіки
6 червня 2003 року Секретаріату Кабінету
"Про стан виконання Міністрів України
Указу Президента
України від 10 серпня
1998 року N 861 "Про
створення Дунайського
біосферного
заповідника" та
перспективи
будівництва
судноплавного шляху
Дунай - Чорне море" в
частині створення
глибоководного
суднового ходу Дунай -
Чорне море
15. Про хід виконання Держкомсім'ямолодь 16 вересня
Указу Президента Мінпраці
України від 30 грудня МОЗ
2000 р. N 1396 МОН
( 1396/2000 ) "Про Мінфін
додаткові заходи щодо Мінекономіки
соціального захисту Управління науково-
багатодітних та технічного та
неповних сімей" гуманітарного розвитку
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
16. Про хід виконання Держспоживстандарт 16 вересня
Програми захисту прав Управління стратегії
споживачів на реформування відносин
2003-2005 роки, власності та регуляторної
затвердженої Указом політики Секретаріату
Президента України від Кабінету Міністрів
11 грудня 2002 р. України
N 1148 ( 1148/2002 )
17. Про хід виконання Держкомархів 16 вересня
Закону України "Про Управління зв'язків з
Національний архівний громадськістю
фонд і архівні Секретаріату Кабінету
установи" ( 3814-12 ) Міністрів України
18. Про хід виконання Мінекономіки 25 вересня
Комплексної програми Мінтранс
подальшого розвитку Міноборони
інфраструктури та Мінфін
провадження МОН
господарської Держкомкордон
діяльності на Одеська облдерж-
о. Зміїний і адміністрація
континентальному Управління з питань
шельфі, затвердженої взаємодії з місцевими
постановою Кабінету органами влади
Міністрів України від Секретаріату Кабінету
31 травня 2002 р. Міністрів України
N 71З ( 713-2002-п )
19. Про стан і перспективи Державна комісія з 25 вересня
розвитку фондового цінних паперів та
ринку України та фондового ринку
основні напрями Фонд державного майна
удосконалення Державна комісія з
механізму регулювання ринків
корпоративного фінансових послуг
управління Мінфін
Мінекономіки
Національний банк (за
згодою)
Управління фінансової
політики Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
20. Про хід виконання Мінпаливенерго 25 вересня
Указу Президента Мінекономіки
України від 3 березня Мінфін
2003 р. N 185 Мін'юст
( 185/2003 ) "Про Державне казначейство
заходи щодо Управління моніторингу
роздержавлення та ринкових перетворень
відкритого в енергетичному секторі
акціонерного економіки Секретаріату
товариства Державна Кабінету Міністрів
холдингова компанія України
"Павлоградвугілля" в
частині підготовки
порядку надання
державної підтримки
підприємствам
вугільної
промисловостівгору