Документ 384-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.05.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. № 384
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1038

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1038 “Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 142) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 384

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1038

1. Пункт 4 постанови викласти в такій редакції:

“4. Дія цієї постанови в частині визначення розміру посадового окладу не поширюється на суб’єктів державного іномовлення України.”.

2. Перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1038
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 384)

ПЕРЕЛІК
посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування

Посада журналіста

Посада керівного працівника, спеціаліста секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України

Головний редактор

заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, Державний секретар Кабінету Міністрів України

Заступник головного редактора

Керівник Головного управління Апарату Верховної Ради України, керівник самостійного управління Секретаріату Кабінету Міністрів України

Відповідальний секретар

керівник самостійного відділу

Редактор (завідувач) відділу

завідувач сектору

Заступник відповідального секретаря, оглядач, кореспондент спеціальний, кореспондент власний

головний спеціаліст

Кореспондент, редактор літературний, літературний співробітник, редактор науковий (журналу)

провідний спеціаліст, спеціаліст

Фотокореспондент

спеціаліст

Державні інформаційні агентства, засновниками (співзасновниками) яких є центральні органи виконавчої влади

Головний редактор, керівник (генеральний директор, директор)

заступник керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України

Заступник головного редактора, заступник керівника, директор філії

керівник самостійного управління

Відповідальний секретар, головний редактор відділення

керівник самостійного відділу

Редактор (завідувач) відділу, відділення, редакції

керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Заступник відповідального секретаря, оглядач, політичний оглядач, кореспондент спеціальний, кореспондент власний

головний спеціаліст

Кореспондент, редактор літературний, літературний співробітник, редактор науковий (журналу)

провідний спеціаліст, спеціаліст

Фотокореспондент

спеціаліст

Державні теле- і радіомовні організації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади

Керівник (президент, генеральний директор, директор)

заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, державний секретар міністерства, заступник керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України

Заступник керівника

керівник самостійного управління, відділу

Директор філії

керівник самостійного управління

Заступник директора філії

керівник самостійного відділу

Директор програм, директор творчого (творчо-виробничого) об’єднання, заступник директора програм

заступник керівника самостійного управління, відділу

Заступник директора творчого (творчо-виробничого) об’єднання, головний редактор об’єднання, головний музичний редактор об’єднання, головний редактор головної редакції

керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Завідувач відділу (творчого), редакції, корпункту; заступник головного редактора об’єднання, заступник головного музичного редактора об’єднання, заступник головного редактора головної редакції, редактор відповідальний (завідувач) міської редакції мовлення

заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Головний редактор відділу, редакції; заступник завідувача відділу (творчого), редакції, корпункту

головний спеціаліст

Відповідальний секретар, головний випусковий, керівник групи (творчої), оглядач політичний, оглядач, кореспондент в іноземній державі

головний спеціаліст, провідний спеціаліст

Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, випусковий відповідальний, старший редактор

провідний спеціаліст

Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий

провідний спеціаліст, спеціаліст

Комунальні засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Керівник (генеральний директор, директор)

заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови відповідної державної адміністрації, ради

Заступник керівника

заступник керівника секретаріату, заступник керівника апарату відповідної державної адміністрації, голова постійної комісії з питань бюджету

Головний редактор

керівник самостійного відділу, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Завідувач відділу (творчого), редакції, заступник головного редактора

заступник керівника самостійного відділу, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Заступник завідувача відділу (творчого), редакції; редактор відповідальний міської, районної редакції

головний спеціаліст

Відповідальний секретар, керівник групи (творчої), оглядач, оглядач політичний

провідний спеціаліст

Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, випусковий відповідальний

провідний спеціаліст, спеціаліст I та II категорій, спеціаліст

Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий

спеціаліст I та II категорій, спеціаліст

Комунальні засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, міські (крім міст Києва та Севастополя), районні, районні у містах Києві та Севастополі ради

Керівник (генеральний директор, директор)

заступник голови державної адміністрації, ради

Заступник керівника, головний редактор, завідувач відділу (творчого), редакції

керівник самостійного відділу

Заступник головного редактора, заступник завідувача відділу (творчого), редакції

заступник керівника самостійного відділу

Відповідальний секретар, редактор відповідальний міської, районної редакції, оглядач

головний спеціаліст

Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, випусковий відповідальний

спеціаліст I та II категорій, спеціаліст

Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий

спеціаліст I та II категорій, спеціаліст

__________
Примітка.


Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327 (зі змінами), від назв посад, зазначених у переліку, можуть утворюватися похідні назви посад журналістів.
Конкретні розміри посадових окладів журналістів державних і комунальних засобів масової інформації визначають головний редактор (редактор), керівник (президент, генеральний директор, директор) державного чи комунального засобу масової інформації на основі кваліфікаційних характеристик посад журналістів, затверджених в установленому порядку.”.
вгору