Документ 383-2008-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.06.2009, підстава - 712-2009-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 лютого 2008 р. N 383-р
Київ
Про затвердження плану заходів, спрямованих
на реалізацію пріоритетів діяльності
Кабінету Міністрів України у 2008 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1117-р ( 1117-2008-р ) від 20.08.2008
N 712-р ( 712-2009-р ) від 24.06.2009 }

Затвердити план заходів, спрямованих на реалізацію
пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 383-р
ПЛАН
заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів
діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк виконання | | | виконання | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення якості освітніх послуг | |----------------------------------------------------------------| |1. Відновлення роботи |Рада міністрів |протягом року | |закритих дошкільних |Автономної Республіки| | |навчальних закладів та|Крим, обласні, | | |продовження |Київська та | | |будівництва нових |Севастопольська | | |дошкільних навчальних |міські | | |закладів |держадміністрації | | |----------------------+---------------------+-------------------| |2. Підвищення якості |МОН |протягом року | |підручників для | | | |загальноосвітніх | | | |навчальних закладів | | | |(уніфікація вимог до | | | |змісту, методичного | | | |апарату, оформлення, | | | |якості поліграфічного | | | |виконання на основі | | | |сучасних вимог до | | | |створення навчальної | | | |книги) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |3. Розроблення |МОН |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |вищу освіту" | | | |( 2984-14 ) з метою | | | |його приведення у | | | |відповідність з | | | |вимогами Болонської | | | |декларації | | | |( 994_525 ), зокрема в| | | |частині розширення | | | |автономії вищих | | | |навчальних закладів | | | |щодо навчальної, | | | |наукової та | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |4. Розроблення |МОН |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |професійно-технічну | | | |освіту" ( 103/98-ВР ) | | | |щодо врегулювання | | | |механізму | | | |участі | | | |висококваліфікованих | | | |фахівців у підготовці | | | |робітників за певними | | | |спеціальностями | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |5. Розроблення проекту|Мінекономіки |вересень | |постанови Кабінету | | | |Міністрів України про | | | |затвердження порядку | | | |формування та | | | |розміщення державного | | | |замовлення на | | | |підготовку фахівців, | | | |науково-педагогічних | | | |і робітничих кадрів | | | |для державних потреб | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |6. Формування |Рада міністрів |протягом року | |доступної мережі |Автономної Республіки| | |позашкільних |Крим, обласні, | | |навчальних закладів |Київська та | | | |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | |----------------------------------------------------------------| | Запровадження незалежного зовнішнього | | оцінювання навчальних досягнень | |----------------------------------------------------------------| |7. Запровадження |МОН |протягом року | |незалежного | | | |зовнішнього оцінювання| | | |навчальних досягнень | | | |випускників навчальних| | | |закладів системи | | | |загальної середньої | | | |освіти, що виявили | | | |бажання вступати до | | | |вищих навчальних | | | |закладів (у формі | | | |тестування) | | | |----------------------------------------------------------------| | Всебічна підтримка наукової і науково-технічної діяльності | |----------------------------------------------------------------| |8. Розроблення |МОН |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |наукову і науково- | | | |технічну діяльність" | | | |( 1977-12 ) у | | | |частині уточнення | | | |повноважень суб'єктів | | | |державного регулювання| | | |у сфері наукової і | | | |науково-технічної | | | |діяльності | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |9. Розроблення |Мінпромполітики |вересень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо подальшого | | | |розвитку галузевої | | | |науки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |10. Розроблення |Держінвестицій |липень | |проекту Концепції | | | |розвитку національної | | | |інноваційної системи | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |11. Створення |МОН |грудень | |інноваційних та | | | |екоінноваційних | | | |кластерів, інших | | | |складових національної| | | |інноваційної системи | | | |----------------------------------------------------------------| | Збереження національної культурної спадщини | |----------------------------------------------------------------| |12. Розроблення |МКТ |липень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо охорони | | | |культурної спадщини | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення високоякісного культурного продукту | |----------------------------------------------------------------| |13. Розроблення |МКТ |грудень | |законопроекту про | | | |національний | | | |культурний продукт | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |14. Розроблення |МКТ |липень | |проекту Концепції | | | |державної політики у | | | |сфері культури на | | | |2008-2012 роки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |15. Розроблення |МКТ |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів у | | | |частині створення умов| | | |для розвитку | | | |вітчизняного | | | |кінематографа | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |16. Розроблення |Держкомтелерадіо |квітень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів щодо | | | |державної підтримки | | | |розвитку | | | |книговидавничої справи| | | |----------------------------------------------------------------| | Стимулювання розвитку туризму | |----------------------------------------------------------------| |17. Розроблення |МКТ |травень | |проекту Стратегії | | | |сталого розвитку | | | |туризму і курортів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |18. Розроблення |МКТ |грудень | |проекту Концепції | | | |Державної програми | | | |розвитку туризму і | | | |курортів на період до | | | |2015 року | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |19. Розроблення |МКТ |грудень | |проекту Концепції | | | |створення єдиної | | | |інформаційної системи | | | |в сфері туризму | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності державної мовної політики | |----------------------------------------------------------------| |20. Розроблення |МКТ |травень | |проекту Концепції | | | |державної мовної | | | |політики | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня захисту, безпеки та якості життя громадян | |----------------------------------------------------------------| |21. Удосконалення |МОЗ |протягом року | |системи | | | |профілактичного | | | |медичного огляду та | | | |диспансеризації | | | |населення, зокрема | | | |дітей | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |22. Забезпечення |МОЗ |протягом року | |належного | | | |функціонування системи| | | |санаторно- | | | |реабілітаційних | | | |закладів з | | | |використанням | | | |природних властивостей| | | |Криму, Карпат, інших | | | |регіонів України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |23. Підвищення |МОЗ |протягом року | |ефективності | | | |державного санітарно- | | | |епідеміологічного | | | |нагляду за дотриманням| | | |вимог законодавства, | | | |вдосконалення | | | |організації роботи | | | |Держсанепідемслужби | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |24. Розроблення |МОЗ |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |рекламу" ( 270/96-ВР )| | | |щодо врегулювання | | | |питань рекламування | | | |лікарських засобів, | | | |виробів медичного | | | |призначення, методів | | | |профілактики, | | | |діагностики, | | | |лікування і | | | |реабілітації | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |25. Проведення аналізу|МОЗ |травень | |стану виконання | | | |Міжгалузевої | | | |комплексної програми | | | |"Здоров'я нації" на | | | |2002-2011 роки | | | |( 14-2002-п ), | | | |моніторингу та оцінки | | | |результатів, внесення | | | |відповідних коректив | | | |щодо її вдосконалення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |26. Здійснення заходів|МОЗ |протягом року | |з профілактики | | | |травматизму | | | |невиробничого | | | |характеру | | | |----------------------------------------------------------------| | Розвиток матеріально-технічної бази для надання первинної | | медико-санітарної допомоги та підвищення її якості | | у сільській місцевості | |----------------------------------------------------------------| |27. Розроблення |МОЗ |грудень | |законопроекту про | | | |Загальнодержавну | | | |програму розвитку | | | |первинної медико- | | | |санітарної допомоги на| | | |засадах сімейної | | | |медицини на період до | | | |2010 року | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |28. Розроблення |МОЗ |червень | |проекту Концепції | | | |програми "Сільський | | | |лікар", в якій | | | |передбачити створення/| | | |відновлення | | | |сільських амбулаторій | | | |і фельдшерсько- | | | |акушерських пунктів, | | | |їх оснащення медичною | | | |технікою | | | |----------------------------------------------------------------| | Запровадження загальнообов'язкового державного соціального | | медичного страхування громадян | |----------------------------------------------------------------| |29. Вивчення |МОЗ |квітень | |міжнародного досвіду, | | | |передусім провідних | | | |європейських держав, з| | | |медичного страхування | | | |та визначення | | | |оптимальної моделі | | | |державного медичного | | | |страхування для | | | |адаптації до | | | |національної системи | | | |охорони здоров'я | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |30. Розроблення |МОЗ |протягом року | |проекту Закону України| | | |"Про | | | |загальнообов'язкове | | | |державне соціальне | | | |медичне страхування" | | | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів | |----------------------------------------------------------------| |31. Приведення у |МОЗ |протягом року | |відповідність з | | | |міжнародними нормами | | | |системи реєстрації та | | | |контролю якості | | | |лікарських засобів, | | | |медичної техніки та | | | |виробів медичного | | | |призначення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |32. Розширення мережі |МОЗ |протягом року | |сучасних лабораторій | | | |біоеквівалентності | | | |лікарських засобів та | | | |контролю їх якості | | | |----------------------------------------------------------------| |Створення ефективної системи залучення широких верств населення | | до занять фізичною культурою та спортом | |----------------------------------------------------------------| |33. Підвищення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |ефективності | | | |оздоровчо-масової | | | |роботи серед | | | |населення, збільшення | | | |кількості громадян, | | | |залучених до занять | | | |фізичною культурою і | | | |спортом | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |34. Забезпечення |Мінсім'ямолодьспорт |липень | |нормативного | | | |врегулювання питань | | | |функціонування дитячо-| | | |юнацьких спортивних | | | |шкіл | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |35. Залучення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |інвалідів до активних | | | |занять різними формами| | | |фізкультурно- | | | |реабілітаційної роботи| | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення участі національних збірних команд України в | | Олімпійських і Паралімпійських іграх 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |36. Затвердження |Мінсім'ямолодьспорт |березень - серпень | |планів заключного | | | |етапу підготовки | | | |національних збірних | | | |команд України з видів| | | |спорту до XXIX літніх | | | |Олімпійських ігор, | | | |забезпечення їх | | | |виконання | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |37. Забезпечення на |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |належному рівні | | | |підготовки та участі | | | |національної збірної | | | |команди України серед | | | |спортсменів-інвалідів | | | |в XIII літніх | | | |Паралімпійських іграх | | | |2008 року, чемпіонатах| | | |світу та Європи | | | |відповідно до Єдиного | | | |календарного плану | | | |фізкультурно- | | | |оздоровчих та | | | |спортивних заходів на | | | |2008 рік | | | |----------------------------------------------------------------| |Підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату| | Європи 2012 року з футболу | |----------------------------------------------------------------| |38. Розроблення |Мінекономіки |березень | |проекту Державної | | | |цільової програми | | | |підготовки та | | | |проведення в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу | | | |(нова редакція) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |39. Забезпечення |центральні та місцеві|протягом року | |виконання Державної |органи виконавчої | | |цільової програми |влади | | |підготовки та | | | |проведення в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу | | | |( 1295-2007-п ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |40. Розроблення |Національне агентство|березень | |законопроекту про |з питань підготовки | | |внесення змін до |та проведення в | | |Закону України "Про |Україні фінальної | | |організацію та |частини чемпіонату | | |проведення фінальної |Європи | | |частини чемпіонату |2012 року з футболу | | |Європи 2012 року з | | | |футболу в Україні" | | | |( 962-16 ) щодо | | | |визначення | | | |органів управління з | | | |підготовки та | | | |проведення в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату | | | |----------------------------------------------------------------| | Активізація роботи з національного усиновлення і впровадження | | сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | батьківського піклування | |----------------------------------------------------------------| |41. Розроблення |Мінсім'ямолодьспорт |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо усиновлення| | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених | | | |батьківського | | | |піклування | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |42. Сприяння прийняттю|Мінсім'ямолодьспорт |до прийняття Закону| |Закону України "Про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів України| | | |(щодо державної | | | |підтримки сімей, які | | | |усиновили дитину із | | | |числа дітей-сиріт або | | | |дітей, позбавлених | | | |батьківського | | | |піклування)" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |43. Розроблення |Мінсім'ямолодьспорт |червень | |проекту постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про порядок | | | |виплати державної | | | |допомоги при | | | |усиновленні дитини | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |44. Активізація роботи|Рада міністрів |протягом року | |з підбору осіб - |Автономної Республіки| | |громадян України, які |Крим, обласні, | | |бажають усиновити |Київська та | | |дитину-сироту чи |Севастопольська | | |дитину, позбавлену |міські | | |батьківського |держадміністрації | | |піклування | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |45. Забезпечення |Рада міністрів |протягом року | |створення не менш як |Автономної Республіки| | |908 прийомних сімей з |Крим, обласні, | | |улаштуванням в них |Київська та | | |понад 1387 дітей-сиріт|Севастопольська | | |та дітей, позбавлених |міські | | |батьківського |держадміністрації | | |піклування; не менш як| | | |65 дитячих будинків | | | |сімейного типу з | | | |улаштуванням в них | | | |понад 397 дітей | | | |зазначеної категорії | | | |----------------------------------------------------------------| | Державна підтримка молоді та створення умов для її | | самореалізації | |----------------------------------------------------------------| |46. Розроблення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |проекту нормативно- | | | |правового акта щодо | | | |затвердження | | | |Примірного положення | | | |про установу | | | |культурно- | | | |просвітницького | | | |спрямування та | | | |патріотичного | | | |виховання молоді | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |47. Проведення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |моніторингу виконання | | | |Державної програми | | | |забезпечення молоді | | | |житлом на | | | |2002-2012 роки | | | |( 1089-2002-п ) | | | |та посилення | | | |роботи з виконання | | | |визначених в ній | | | |завдань у повному | | | |обсязі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |48. Сприяння |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |функціонуванню 10 та | | | |створенню 14 | | | |соціальних гуртожитків| | | |для дітей-сиріт та | | | |дітей, позбавлених | | | |батьківського | | | |піклування | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |49. Забезпечення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |соціального патронату | | | |100 відсотків | | | |випускників | | | |інтернатних закладів з| | | |числа дітей-сиріт та | | | |дітей, позбавлених | | | |батьківського | | | |піклування, з метою їх| | | |соціальної адаптації | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |50. Розроблення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |проекту програми | | | |підготовки до | | | |самостійного життя | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених | | | |батьківського | | | |піклування | | | |----------------------------------------------------------------| | Динамічне формування екологічної мережі | |----------------------------------------------------------------| |51. Розроблення |Мінприроди |грудень | |проекту Стратегії | | | |національної | | | |екологічної політики | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |52. Розроблення |Мінприроди |грудень | |проектів нормативно- | | | |правових актів щодо | | | |запровадження | | | |державного моніторингу| | | |та обліку екологічної | | | |мережі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |53. Розроблення |Мінприроди |грудень | |проекту постанови | | | |Верховної Ради України| | | |про внесення змін до | | | |Національної програми | | | |екологічного | | | |оздоровлення басейну | | | |Дніпра та поліпшення | | | |якості питної води | | | |( 123/97-ВР ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |54. Розроблення |Мінприроди |грудень | |проектів нормативно- | | | |правових актів щодо | | | |впровадження | | | |екосистемного підходу | | | |до ведення лісового | | | |господарства | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |55. Розроблення плану |Нацекоінвестагентство|червень | |дій із створення | | | |системи державного | | | |контролю і моніторингу| | | |викидів парникових | | | |газів | | | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення системи поводження з відходами | |----------------------------------------------------------------| |56. Розроблення |Мінприроди |червень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо поводження | | | |з відходами | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |57. Розроблення |МНС |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів щодо | | | |поводження з | | | |радіоактивними | | | |відходами, зокрема | | | |створення Фонду | | | |поводження з | | | |радіоактивними | | | |відходами | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |58. Розроблення |МНС |березень | |законопроекту про | | | |Загальнодержавну | | | |цільову екологічну | | | |програму поводження з | | | |радіоактивними | | | |відходами | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |59. Розроблення |Мінприроди |грудень | |проекту нормативно- | | | |правового акта щодо | | | |поводження з відходами| | | |тари (упаковки) | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і | | техногенних аварій | |----------------------------------------------------------------| |60. Розроблення |МНС |серпень | |законопроекту про | | | |Концепцію розвитку | | | |системи цивільного | | | |захисту | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |61. Розроблення |МНС |грудень | |проектів нормативно- | | | |правових актів щодо | | | |створення та | | | |функціонування "служби| | | |112", організації | | | |взаємодії | | | |диспетчерських та | | | |чергових служб | | | |заінтересованих | | | |міністерств | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |62. Розроблення |Нацекоінвестагентство|IV квартал | |стратегічного прогнозу| | | |зміни клімату в | | | |Україні на середньо- і| | | |довгострокову | | | |перспективу та її | | | |наслідків для секторів| | | |економіки, | | | |забезпечення | | | |життєдіяльності | | | |населення та | | | |екологічних систем | | | |----------------------------------------------------------------| |Проведення заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС| | та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну | | систему, забезпечення реабілітації радіоактивно забруднених | | територій | |----------------------------------------------------------------| |63. Розроблення |МНС |квітень | |законопроекту про | | | |Загальнодержавну | | | |програму зняття з | | | |експлуатації | | | |Чорнобильської АЕС та | | | |перетворення об'єкта | | | |"Укриття" на | | | |екологічно безпечну | | | |систему | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |64. Вивантаження |МНС |квітень | |відпрацьованого | | | |ядерного палива з | | | |реактора енергоблока | | | |N 3 Чорнобильської АЕС| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |65. Остаточна зупинка |МНС |грудень | |реакторної установки | | | |енергоблока N 1 | | | |Чорнобильської АЕС | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |66. Закінчення |МНС |грудень | |першочергових | | | |стабілізаційних | | | |заходів на об'єкті | | | |"Укриття" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |67. Розроблення |МНС |грудень | |проекту нового | | | |безпечного | | | |конфайнменту об'єкта | | | |"Укриття" | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення системи забезпечення контролю за станом потенційно | | небезпечних об'єктів, здійснення превентивних заходів щодо | | запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | |----------------------------------------------------------------| |68. Розроблення |МНС |червень | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про | | | |затвердження порядку | | | |проведення державної | | | |експертизи стосовно | | | |техногенної безпеки | | | |проектів будівництва і| | | |реконструкції об'єктів| | | |виробничого та | | | |соціального | | | |призначення, що можуть| | | |спричинити виникнення | | | |надзвичайних ситуацій | | | |техногенного та | | | |природного характеру, | | | |вплинути на стан | | | |захисту населення і | | | |територій від їх | | | |наслідків | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |69. Контроль за |МНС |протягом року | |обладнанням хімічно | | | |небезпечних об'єктів | | | |системами раннього | | | |виявлення загрози | | | |надзвичайної ситуації | | | |та оповіщення у разі | | | |їх виникнення | | | |персоналу об'єктів і | | | |населення | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня заробітної плати | |----------------------------------------------------------------| |70. Розроблення |Мінпраці |листопад | |законопроекту про | | | |запровадження | | | |регульованого мінімуму| | | |погодинної заробітної | | | |плати як соціальної | | | |гарантії | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |71. Здійснення |Мінпраці |протягом року | |державного контролю за| | | |додержанням суб'єктами| | | |господарювання | | | |державних гарантій | | | |оплати праці; | | | |проведення перевірки | | | |на виявлення фактів | | | |виплати заробітної | | | |плати нижче | | | |законодавчо | | | |встановленого | | | |мінімального розміру і| | | |використання найманої | | | |робочої сили без | | | |укладення трудових | | | |договорів | | | |----------------------------------------------------------------| | Проведення пенсійної реформи | |----------------------------------------------------------------| |72. Підвищення рівня |Мінпраці |протягом року | |пенсійного |Пенсійний фонд | | |забезпечення та | | | |поглиблення | | | |диференціації розмірів| | | |пенсій | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |73. Розроблення |Мінпраці |протягом року | |проекту Концепції |Пенсійний фонд | | |проведення пенсійної | | | |реформи | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |74. Уніфікація правил |Мінпраці |протягом року | |і вимог щодо |Пенсійний фонд | | |функціонування | | | |обов'язкової та | | | |добровільної складових| | | |накопичувальної | | | |пенсійної системи | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |75. Розроблення |Державна комісія з |протягом року | |законопроекту про |регулювання ринків | | |внесення змін до |фінансових послуг | | |Закону України "Про | | | |недержавне пенсійне | | | |забезпечення" | | | |( 1057-15 ) щодо | | | |переліку об'єктів та | | | |нормативів | | | |інвестування пенсійних| | | |коштів, удосконалення | | | |порядку розподілу | | | |інвестиційного | | | |прибутку | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення державних соціальних гарантій сім'ям з дітьми | |----------------------------------------------------------------| |76. Розроблення |Мінсім'ямолодьспорт |протягом року | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |соціальну роботу з | | | |дітьми та молоддю" | | | |( 2258-14 ) щодо | | | |здійснення | | | |соціального | | | |інспектування, оцінки | | | |потреб сім'ї та дітей | | | |----------------------------------------------------------------| | Упорядкування системи надання пільг | |----------------------------------------------------------------| |77. Визначення |Мінпраці |протягом року | |пільгових категорій | | | |громадян залежно від | | | |соціального | | | |призначення пільги - | | | |як державної | | | |винагороди за заслуги | | | |перед Батьківщиною або| | | |додаткової соціальної | | | |гарантії | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |78. Затвердження |Мінпраці |протягом року | |регіональних | | | |еквівалентів | | | |мінімальної вартості | | | |набору пільгових | | | |послуг | | | |----------------------------------------------------------------| | Реформування системи зайнятості | |----------------------------------------------------------------| |79. Проведення |Мінпраці |протягом року | |моніторингу | | | |ефективності | | | |застосування Закону | | | |України "Про | | | |забезпечення молоді, | | | |яка отримала вищу або | | | |професійно-технічну | | | |освіту, першим робочим| | | |місцем з наданням | | | |дотації роботодавцю" | | | |( 2150-15 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |80. Розроблення |Мінпраці |протягом року | |нормативно-правових | | | |актів, спрямованих на | | | |регулювання відносин з| | | |питань зайнятості | | | |населення залежно від | | | |економічних | | | |можливостей | | | |роботодавця | | | |----------------------------------------------------------------| | Соціальний захист осіб з обмеженими можливостями | |----------------------------------------------------------------| |81. Забезпечення |Мінпраці |протягом року | |інвалідів та окремих | | | |категорій населення | | | |технічними та іншими | | | |засобами реабілітації | | | |згідно з потребою, | | | |збільшення питомої | | | |ваги таких засобів, що| | | |виготовляються за | | | |новітніми технологіями| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |82. Спрямування не |Мінпраці |протягом року | |менш як 50 відсотків | | | |коштів Фонду | | | |соціального захисту | | | |інвалідів на створення| | | |робочих місць для | | | |працевлаштування | | | |інвалідів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |83. Забезпечення |Мінрегіонбуд |протягом року | |моніторингу виконання | | | |програм із створення | | | |безперешкодного | | | |середовища для осіб з | | | |обмеженими фізичними | | | |можливостями | | | |----------------------------------------------------------------| |Формування житлової політики, орієнтованої на потреби людини та | | її можливості | |----------------------------------------------------------------| |84. Розроблення |Мінжитлокомунгосп |червень | |законопроекту про | | | |основи житлової | | | |політики | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |85. Розроблення |Мінрегіонбуд |березень | |законопроекту про | | | |будівництво доступного| | | |житла | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |86. Розроблення |Мінрегіонбуд |грудень | |законопроекту про | | | |Загальнодержавну | | | |соціально-економічну | | | |програму забезпечення | | | |громадян доступним | | | |житлом на | | | |2009-2016 роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Формування та стимулювання ефективного власника житла | |----------------------------------------------------------------| |87. Розроблення |Мінжитлокомунгосп |червень | |проектів нормативно- | | | |правових актів щодо | | | |діяльності управителів| | | |будинків | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |88. Розроблення |Мінжитлокомунгосп |червень | |проекту Закону України| | | |"Про об'єднання | | | |співвласників | | | |багатоквартирного | | | |будинку" (нова | | | |редакція) | | | |----------------------------------------------------------------| | Модернізація комунального господарства з упровадженням | | енергозберігаючих технологій та обладнання | |----------------------------------------------------------------| |89. Розроблення |Мінжитлокомунгосп |грудень | |порядків проведення | | | |енергоаудиту на | | | |підприємствах житлово-| | | |комунального | | | |господарства та | | | |створення | | | |муніципальної системи | | | |енергетичного | | | |менеджменту в галузі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |90. Розроблення та |Мінжитлокомунгосп |листопад | |затвердження Правил | | | |обліку відпуску і | | | |споживання теплової | | | |енергії | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |91. Розроблення |Мінжитлокомунгосп |липень | |законопроекту про | | | |енергоефективність у | | | |житлово-комунальному | | | |господарстві | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |92. Внесення змін до |Мінжитлокомунгосп |червень | |Правил технічної | | | |експлуатації систем | | | |водопостачання та | | | |каналізації населених | | | |пунктів України | | | |( z0231-95 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |93. Затвердження |Мінжитлокомунгосп |червень | |Правил користування | | | |системами | | | |централізованого | | | |комунального | | | |водопостачання та | | | |водовідведення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |94. Створення системи |Мінжитлокомунгосп |протягом року | |моніторингу аварійних | | | |об'єктів житлово- | | | |комунального | | | |господарства | | | |----------------------------------------------------------------| | Комплексна реконструкція кварталів застарілого житлового фонду | |----------------------------------------------------------------| |95. Розроблення |Мінжитлокомунгосп |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |комплексну | | | |реконструкцію | | | |кварталів | | | |(мікрорайонів) | | | |застарілого житлового | | | |фонду" ( 525-16 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |96. Сприяння залученню|Мінжитлокомунгосп |протягом року | |іноземних інвестицій і| | | |позик у реформування | | | |та розвиток житлово- | | | |комунального | | | |господарства, | | | |розроблення, | | | |супроводження та | | | |реалізація програм | | | |міжнародної технічної | | | |допомоги, проектів | | | |міжнародних фінансових| | | |організацій | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |97. Науково-методичне |Мінрегіонбуд |протягом року | |супроводження | | | |реалізації пілотних | | | |проектів з комплексної| | | |реконструкції | | | |кварталів | | | |(мікрорайонів) | | | |застарілого житлового | | | |фонду | | | |----------------------------------------------------------------| | Спрощення дозвільної процедури при проектуванні та будівництві | | об'єктів | |----------------------------------------------------------------| |98. Розроблення |Мінрегіонбуд |протягом року | |проекту Містобудівного| | | |кодексу України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| { Пункт 99 виключено на підставі Розпорядження КМ N 712-р
( 712-2009-р ) від 24.06.2009 }
|----------------------+---------------------+-------------------|
|100. Реформування |Мінрегіонбуд |протягом року | |системи державної | | | |експертизи | | | |інвестиційних програм | | | |і проектів будівництва| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |101. Розроблення |Державна комісія з |протягом року | |законопроекту про |регулювання ринків | | |внесення змін до |фінансових послуг | | |деяких законів щодо | | | |вдосконалення | | | |державного регулювання| | | |у сфері будівництва | | | |житла | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |102. Розроблення |Мінрегіонбуд |квітень | |проекту постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |змін до постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України від 5 грудня | | | |2007 р. N 1396 | | | |( 1396-2007-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Реформування системи правосуддя | |----------------------------------------------------------------| |103. Розроблення |Мін'юст |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо захисту | | | |права особи на | | | |досудове провадження, | | | |розгляд справи | | | |судовим органом або | | | |виконавче провадження | | | |протягом розумного | | | |строку | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |104. Сприяння |Мін'юст |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про внесення | | | |змін до Закону України| | | |"Про третейські суди" | | | |(щодо удосконалення | | | |діяльності третейських| | | |судів) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |105. Розроблення |Мін'юст |березень | |законопроектів щодо | | | |застосування процедури| | | |медіації | | | |(посередництва) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |106. Розроблення |Мін'юст |грудень | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про процедуру | | | |медіації | | | |(посередництва) та її | | | |застосування під час | | | |розгляду справ за | | | |участю іноземного | | | |суб'єкта та України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |107. Сприяння |Мін'юст |до прийняття Закону| |прийняттю Законів | | | |України "Про внесення | | | |змін до Закону України| | | |"Про судоустрій | | | |України" та "Про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |статус суддів" (нові | | | |редакції) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |108. Розроблення |Мін'юст |квітень | |проекту | | | |Адміністративно- | | | |процедурного кодексу | | | |України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |109. Розроблення |Мін'юст |протягом року | |проекту Кодексу | | | |комерційного | | | |судочинства України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |110. Розроблення |Мін'юст |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо | | | |вдосконалення | | | |процедури примусового | | | |виконання рішень та | | | |підвищення соціальних | | | |гарантій працівників | | | |органів державної | | | |виконавчої служби | | | |----------------------------------------------------------------| | Формування системи безоплатної правової допомоги | |----------------------------------------------------------------| |111. Розроблення |Мін'юст |грудень | |законопроекту про | | | |безоплатну правову | | | |допомогу | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |112. Сприяння |Мін'юст |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про судовий | | | |збір" | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення правових засад запобігання та протидії корупції | |----------------------------------------------------------------| |113. Розроблення |Мін'юст |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Кримінального кодексу | | | |України ( 2341-14 ) | | | |щодо посилення | | | |кримінальної | | | |відповідальності за | | | |хабарництво | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |114. Сприяння |Мін'юст |до прийняття | |прийняттю Законів |МВС |Законів | |України "Про внесення | | | |змін до деяких | | | |законодавчих актів | | | |щодо відповідальності | | | |за корупційні | | | |правопорушення", "Про | | | |засади запобігання та | | | |протидії корупції", | | | |"Про відповідальність | | | |юридичних осіб за | | | |вчинення корупційних | | | |правопорушень" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |115. Створення в |центральні органи |протягом року | |міністерствах гарячої |виконавчої влади | | |телефонної лінії з | | | |метою надання змоги | | | |громадянам інформувати| | | |про факти корупції та | | | |вимагання | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |116. Розроблення |Мінфін |грудень | |проектів Законів |ДПА | | |України "Про | | | |декларування доходів | | | |фізичними особами", | | | |"Про державний | | | |контроль в Україні" і | | | |"Про державний | | | |фінансовий контроль за| | | |декларуванням доходів | | | |і їх витрачанням | | | |особами, | | | |уповноваженими на | | | |виконання функцій | | | |держави, членами їх | | | |сімей та близькими | | | |родичами" | | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення захисту прав і свобод людини, протидія торгівлі | | людьми | |----------------------------------------------------------------| |117. Розроблення |Держкомтелерадіо |березень | |проекту Закону України| | | |"Про захист | | | |професійної діяльності| | | |журналістів" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |118. Розроблення |Мін'юст |грудень | |проекту Концепції | | | |проекту Закону України| | | |"Про доступ до | | | |інформації" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |119. Розроблення |Мін'юст |травень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |об'єднання громадян" | | | |( 2460-12 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |120. Розроблення |Мін'юст |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Кримінально- | | | |процесуального кодексу| | | |України ( 1001-05, | | | | 1002-05, 1003-05 ) | | | |щодо тримання | | | |під вартою осіб, в | | | |яких з'явилось | | | |психічне захворювання,| | | |з метою його | | | |приведення у | | | |відповідність з | | | |вимогами статті 5 | | | |Конвенції про захист | | | |прав людини і | | | |основоположних свобод | | | |1950 року ( 995_004 ) | | | |та практикою | | | |Європейського суду з | | | |прав людини | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |121. Розроблення |Мінсім'ямолодьспорт |вересень | |проекту Концепції | | | |проекту Закону України| | | |"Про запобігання і | | | |протидії торгівлі | | | |людьми, захист і | | | |допомогу жертвам | | | |торгівлі людьми та їх | | | |реабілітацію" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |122. Розроблення |Мін'юст |квітень | |проекту Закону України| | | |"Про ратифікацію | | | |Конвенції Ради Європи | | | |про заходи щодо | | | |протидії торгівлі | | | |людьми" | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | |----------------------------------------------------------------| |123. Сприяння |МВС |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про внесення | | | |змін до деяких | | | |законодавчих актів | | | |України щодо | | | |вдосконалення | | | |регулювання відносин у| | | |сфері забезпечення | | | |безпеки дорожнього | | | |руху" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |124. Розроблення |МВС |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Кодексу України про | | | |адміністративні | | | |правопорушення | | | |( 80731-10, 80732-10 )| | | |щодо встановлення | | | |відповідальності за | | | |низькоякісну перевірку| | | |технічного стану | | | |колісного | | | |транспортного засобу | | | |під час державного | | | |технічного огляду та | | | |неналежне оформлення | | | |його результатів | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності військового управління і бойової | | підготовки досягнення високого рівня готовності | | військових частин та підрозділів | |----------------------------------------------------------------| |125. Розроблення та |Міноборони |протягом року | |виконання планів | | | |нарощування | | | |боєздатності | | | |військових частин і | | | |підрозділів Об'єднаних| | | |сил швидкого | | | |реагування у 2008 році| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |126. Проведення |Міноборони |протягом року | |оборонного огляду | | | |Збройних Сил та інших | | | |військових формувань | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |127. Розроблення |Міноборони |березень | |Програми реалізації | | | |Концепції кадрової | | | |політики в Збройних | | | |Силах | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |128. Розроблення |Міноборони |березень | |проекту нормативно- | | | |правового акта щодо | | | |внесення змін до | | | |Державної програми | | | |розвитку Збройних Сил | | | |на 2006-2011 роки | | | |стосовно | | | |завершення до кінця | | | |2010 року переходу на | | | |комплектування | | | |Збройних Сил | | | |військовослужбовцями, | | | |які проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |129. Завершення роботи|Міноборони |грудень | |із створення системи | | | |багаторівневої | | | |підготовки | | | |(перепідготовки та | | | |підвищення | | | |кваліфікації) | | | |рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу | | | |військової служби за | | | |контрактом у | | | |навчальних військових | | | |частинах (центрах) | | | |Збройних Сил | | | |----------------------------------------------------------------| |Підтримання в боєздатному стані озброєння та військової техніки,| | їх постійне оновлення | |----------------------------------------------------------------| |130. Розроблення |Мінекономіки |березень | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про основні | | | |показники державного | | | |оборонного замовлення | | | |на 2008 рік | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |131. Розроблення |Мінекономіки |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |державне оборонне | | | |замовлення" ( 464-14 )| | | |щодо удосконалення | | | |механізму формування | | | |оборонного замовлення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |132. Організація |Міноборони |листопад | |перегляду та | | | |підготовка | | | |національних | | | |стандартів "Система | | | |розроблення і | | | |постановки на | | | |виробництво озброєння | | | |та військової техніки"| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |133. Комплексне |Міноборони |протягом року | |проведення технічного | | | |обслуговування зразків| | | |техніки зв'язку, що | | | |підлягають | | | |модернізації, | | | |прийняття рішення | | | |щодо вилучення з | | | |експлуатації зразків, | | | |відновлення яких | | | |економічно недоцільне | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |134. Розроблення |Міноборони |березень | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |змін до Державної | | | |програми розвитку | | | |озброєння та | | | |військової техніки | | | |Збройних Сил на період| | | |до 2009 року | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |135. Розроблення |Міноборони |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |Загальнодержавну | | | |програму створення | | | |військово- | | | |транспортного літака | | | |АН-70 та його | | | |закупівлі за державним| | | |оборонним замовленням"| | | |( 1462-15 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Вивільнення з'єднань і військових частин Збройних Сил від | | виконання невластивих функцій | |----------------------------------------------------------------| |136. Забезпечення |Міноборони |протягом року | |охорони вивільнених | | | |військових містечок | | | |підрозділами, що не | | | |несуть бойового | | | |чергування за | | | |територіальним | | | |принципом. Зняття | | | |такого завдання із | | | |частин спеціального | | | |призначення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |137. Закупівля у |Міноборони |протягом року | |державних (приватних) | | | |охоронних структурах | | | |послуг з охорони двох | | | |вивільнених військових| | | |містечок у межах | | | |коштів, передбачених у| | | |державному бюджеті на | | | |зазначені цілі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |138. Підготовка |Міноборони |протягом року | |пропозицій щодо | | | |удосконалення | | | |процедури відчуження | | | |військового майна з | | | |метою прискорення | | | |вирішення питання про | | | |подальше використання | | | |вивільнених військових| | | |містечок (реалізація, | | | |надання під житло для | | | |військовослужбовців, | | | |передача в комунальну | | | |власність) | | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення реалізації соціальних гарантій, наданих законом | | військовослужбовцям та членам їх сімей, особам, звільненим із | | Збройних Сил | |----------------------------------------------------------------| |139. Розроблення |Міноборони |протягом року | |проекту нормативно- | | | |правового акта щодо | | | |порядку кредитування | | | |будівництва і | | | |придбання житла для | | | |військовослужбовців | | | |Збройних Сил та інших | | | |військових формувань | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |140. Організація |Міноборони |протягом року | |виконання заходів | | | |Державної програми | | | |соціальної і | | | |професійної адаптації | | | |військовослужбовців, | | | |що підлягають | | | |звільненню, та осіб, | | | |звільнених з | | | |військової служби, на | | | |період до 2011 року | | | |( 720-2007-п ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |141. Розроблення |Міноборони |протягом року | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України щодо | | | |затвердження порядку | | | |грошової компенсації | | | |військовослужбовцям | | | |Збройних Сил за | | | |піднаймання (наймання)| | | |житлового приміщення | | | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення моделі міжбюджетних відносин | |----------------------------------------------------------------| |142. Розроблення |Мінфін |червень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Бюджетного кодексу | | | |України ( 2542-14 ) та| | | |деяких інших | | | |законодавчих актів | | | |щодо удосконалення | | | |міжбюджетних відносин | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |143. Розроблення |Мінфін |вересень | |проекту постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |змін до постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України від 5 вересня | | | |2001 р. N 1195 | | | |( 1195-2001-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Орієнтація бюджету на потреби людини | |----------------------------------------------------------------| |144. Розроблення |Мінфін |вересень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |законодавчих актів за | | | |підсумками проведення | | | |інвентаризації | | | |фінансових зобов'язань| | | |держави | | | |----------------------------------------------------------------| | Зосередження бюджетних видатків на фінансуванні пріоритетних | | програм розвитку | |----------------------------------------------------------------| |145. Розроблення |Мінфін |травень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Бюджетного кодексу | | | |України ( 2542-14 ) та| | | |до деяких законів щодо| | | |удосконалення | | | |бюджетного процесу і | | | |посилення | | | |відповідальності його | | | |учасників | | | |----------------------------------------------------------------| | Посилення контролю за цільовим та прозорим використанням | | бюджетних коштів | |----------------------------------------------------------------| |146. Сприяння |Мінекономіки |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про внесення | | | |змін до Закону України| | | |"Про закупівлю | | | |товарів, робіт і | | | |послуг за державні | | | |кошти" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |147. Розроблення |Мінекономіки |грудень | |законопроекту про | | | |державне прогнозування| | | |та стратегічне | | | |планування | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |148. Розроблення |Антимонопольний |II квартал | |законопроекту про |комітет | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |захист економічної | | | |конкуренції" | | | |( 2210-14 ) щодо | | | |визначення правових та| | | |організаційних засад | | | |здійснення контролю за| | | |наданням державної | | | |допомоги суб'єктам | | | |господарювання | | | |----------------------------------------------------------------| | Проведення податкової реформи | |----------------------------------------------------------------| |149. Розроблення |Мінфін |травень | |проекту Стратегії | | | |реформування | | | |податкової системи | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |150. Розроблення |Мінфін |протягом року | |проекту Податкового | | | |кодексу України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |151. Розроблення |Мінфін |березень | |проекту постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про | | | |затвердження Порядку | | | |відрахування у | | | |2008 році державними | | | |унітарними | | | |підприємствами та їх | | | |об'єднаннями до | | | |державного бюджету | | | |частини чистого | | | |прибутку (доходу) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |152. Розроблення |ДПА |квітень | |порядку підготовки і | | | |подання платниками | | | |податків до органів | | | |державної податкової | | | |служби податкової | | | |звітності в | | | |електронному вигляді, | | | |зокрема засобами | | | |телекомунікаційного | | | |зв'язку, та примірного| | | |договору про визнання | | | |електронних документів| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |153. Підготовка |Мінфін |серпень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів з | | | |питань бухгалтерського| | | |обліку | | | |----------------------------------------------------------------| | Реалізація державної політики у сфері розвитку фондового та | | страхового ринків | |----------------------------------------------------------------| |154. Розроблення |Державна комісія з |липень | |законопроекту про |цінних паперів та | | |внесення змін до |фондового ринку | | |Закону України "Про | | | |інститути спільного | | | |інвестування (пайові | | | |та корпоративні | | | |інвестиційні фонди)" | | | |( 2299-14 ) | | | |щодо уточнення | | | |напрямів інвестування,| | | |удосконалення порядку | | | |реєстрації випуску | | | |цінних паперів | | | |інститутами спільного | | | |інвестування, широкого| | | |застосування | | | |рейтингової оцінки | | | |цінних паперів, які є | | | |активами таких | | | |інститутів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |155. Сприяння |Державна комісія з |до прийняття Закону| |прийняттю Закону |цінних паперів та | | |України "Про |фондового ринку | | |акціонерні товариства"| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |156. Розроблення |Державна комісія з |вересень | |законопроекту про |регулювання ринків | | |внесення змін до |фінансових послуг | | |Закону України "Про | | | |страхування" (нова | | | |редакція) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |157. Розроблення |Державна комісія з |червень | |законопроекту про |цінних паперів та | | |систему депозитарного |фондового ринку | | |обліку цінних паперів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |158. Розроблення |Державна комісія з |березень | |законопроекту про |цінних паперів та | | |внесення змін до |фондового ринку | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо | | | |зосередження на | | | |фондових біржах | | | |діяльності з укладення| | | |договорів купівлі- | | | |продажу цінних паперів| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |159. Розроблення |Державна комісія з |квітень | |законопроекту про |цінних паперів та | | |внесення змін до |фондового ринку | | |Декрету Кабінету | | | |Міністрів України від | | | |21 січня 1993 р. | | | |N 7-93 ( 7-93 ) "Про | | | |державне мито" | | | |щодо операцій з | | | |цінними паперами | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |160. Розроблення |Державна комісія з |листопад | |законопроекту про |цінних паперів та | | |внесення змін до |фондового ринку | | |Закону України "Про | | | |цінні папери та | | | |фондовий ринок" | | | |( 3480-15 ) щодо | | | |визначення механізму | | | |реалізації переважного| | | |права акціонера на | | | |придбання акцій | | | |додаткової емісії, а | | | |також наслідків | | | |визнання емісії | | | |недобросовісною або | | | |недійсною | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |161. Розроблення |Державна комісія з |вересень | |законопроекту про |цінних паперів та | | |внесення змін до |фондового ринку | | |деяких законів щодо | | | |оподаткування на | | | |фондовому ринку | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |162. Внесення змін до |Державна комісія з |травень | |Положення про |цінних паперів та | | |функціонування |фондового ринку | | |фондових бірж щодо | | | |вдосконалення | | | |механізму біржової | | | |торгівлі | | | |( v0527312-07 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Вступ України до СОТ, завершення роботи з підготовки проекту | | нової, посиленої угоди між Україною та ЄС і започаткування | | процесу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС | |----------------------------------------------------------------| |163. Подання |Мінекономіки |після прийняття | |повідомлення про | |Закону України "Про| |закінчення процедури | |ратифікацію | |ратифікації Верховною | |Протоколу про вступ| |Радою України | |України до СОТ" | |Протоколу про вступ | | | |України до СОТ | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |164. Призначення |Мінекономіки |протягом року | |постійного | | | |представника в СОТ | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |165. Розроблення |Мінекономіки |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |статті 16 Закону | | | |України "Про | | | |зовнішньоекономічну | | | |діяльність" ( 959-12 )| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |166. Розроблення |Мінекономіки |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Митного тарифу України| | | |( 92-15 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |167. Активізація |Мінекономіки |протягом року | |роботи з інформування | | | |громадськості та | | | |суб'єктів | | | |господарювання щодо | | | |можливості | | | |використання переваг | | | |від набуття членства в| | | |СОТ | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |168. Підготовка |МЗС |вересень | |політичної частини | | | |нової, посиленої Угоди| | | |між Україною та ЄС | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |169. Проведення |МЗС |протягом року | |офіційних переговорів |Мінекономіки | | |з ЄС щодо створення | | | |поглибленої зони | | | |вільної торгівлі у | | | |рамках нової, | | | |посиленої угоди між | | | |Україною та ЄС | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |170. Підготовка |МЗС |липень - вересень | |другого спільного | | | |звіту про прогрес у | | | |переговорному процесі | | | |щодо укладення нової, | | | |посиленої угоди між | | | |Україною та ЄС для | | | |представлення під час | | | |саміту Україна - ЄС | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |171. Розроблення |Мін'юст |квітень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |Загальнодержавну | | | |програму адаптації | | | |законодавства України | | | |до законодавства | | | |Європейського Союзу" | | | |( 1629-15 ) | | | |щодо забезпечення | | | |безперервності роботи | | | |з адаптації | | | |законодавства у період| | | |до укладення нової, | | | |посиленої угоди між | | | |Україною та ЄС | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |172. Розроблення |Держкомтелерадіо |квітень | |проектів державних | | | |цільових програм | | | |інформування | | | |громадськості з питань| | | |європейської та | | | |євроатлантичної | | | |інтеграції України на | | | |2008-2011 роки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |173. Завершення |Мінекономіки |протягом року | |чотирьох | | | |антидемпінгових | | | |розслідувань щодо | | | |імпорту абразивних | | | |інструментів; | | | |побутової холодильної | | | |та морозильної | | | |техніки; нітрату | | | |амонію; канатів, | | | |тросів, крученого | | | |дроту, плетених шнурів| | | |та аналогічних виробів| | | |із заліза або сталі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |174. Завершення двох |Мінекономіки |протягом року | |спеціальних | | | |розслідувань щодо | | | |імпорту труб сталевих | | | |безшовних обсадних та | | | |насосно-компресорних; | | | |профілю | | | |полівінілхлоридного | | | |для виробництва вікон | | | |та дверей | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |175. Завершення |Мінекономіки |протягом року | |перегляду трьох | | | |антидемпінгових | | | |заходів щодо імпорту з| | | |Російської Федерації | | | |стрілкових переводів і| | | |плит деревоволокнистих| | | |(закінчення строку | | | |застосування); з | | | |Королівства Бельгія - | | | |гвинтових компресорних| | | |установок (проміжний | | | |перегляд) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |176. Підготовка |Мінпромполітики |протягом року | |комплексу заходів щодо| | | |використання переваг і| | | |мінімізації негативних| | | |наслідків для | | | |промисловості в умовах| | | |членства України в СОТ| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |177. Проведення |Мінекономіки |протягом року | |переговорів з | | | |Російською Федерацією | | | |з метою досягнення | | | |домовленостей щодо | | | |усунення бар'єрів у | | | |торгівлі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |178. Ліквідація |Мінекономіки |протягом року | |внутрішнього податку | | | |на деякі види товарів | | | |українського | | | |походження, що | | | |експортуються до | | | |Республіки Білорусь | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |179. Проведення |Мінекономіки |протягом року | |переговорів з | | | |Республікою | | | |Таджикистан щодо | | | |дотримання нею | | | |положень двосторонньої| | | |Угоди між Кабінетом | | | |Міністрів України і | | | |Урядом Республіки | | | |Таджикистан про вільну| | | |торгівлю в частині | | | |незастосування | | | |ввізного мита на | | | |товари українського | | | |походження ( 762_008 )| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |180. Розроблення |Держмитслужба |травень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Митного кодексу | | | |України ( 92-15 ) щодо| | | |анулювання митних | | | |декларацій | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення сприятливого для підприємництва регуляторного | | середовища | |----------------------------------------------------------------| |181. Утворення при |Мінекономіки |березень | |Кабінеті Міністрів | | | |України Національної | | | |стратегічної асамблеї | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |182. Розроблення |Антимонопольний |грудень | |законопроекту про |комітет | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |захист економічної | | | |конкуренції" | | | |( 2210-14 ) щодо | | | |уточнення механізму | | | |участі органів - | | | |регуляторів ринків | | | |природних монополій у | | | |реалізації державної | | | |політики в сфері | | | |розвитку економічної | | | |конкуренції та | | | |обмеження монополізму | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |183. Розроблення |Держкомпідприємництво|грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих | | | |актів щодо визначення | | | |єдиного документа | | | |державної реєстрації | | | |та взяття на облік | | | |суб'єктів | | | |підприємницької | | | |діяльності, | | | |упровадження "єдиного | | | |електронного вікна" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |184. Розроблення |Держкомпідприємництво|травень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |ліцензування певних | | | |видів господарської | | | |діяльності" | | | |( 1775-14 ) в частині | | | |скорочення переліку | | | |видів господарської | | | |діяльності, що | | | |підлягають | | | |ліцензуванню, та | | | |здійснення контролю за| | | |додержанням | | | |ліцензіатами | | | |ліцензійних умов | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |185. Розроблення |Держкомпідприємництво|грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |дозвільну систему у | | | |сфері господарської | | | |діяльності" | | | |( 2806-15 ) щодо | | | |здійснення контролю за| | | |дозвільними органами, | | | |адміністраторами та | | | |дозвільними центрами і| | | |до статті 166-10 | | | |Кодексу України про | | | |адміністративні | | | |правопорушення | | | |( 80731-10 ) щодо | | | |посилення | | | |адміністративної | | | |відповідальності | | | |посадових осіб | | | |дозвільних органів та | | | |адміністраторів за | | | |дії/бездіяльність, які| | | |можуть призвести до | | | |порушень вимог | | | |законодавства | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |186. Розроблення |Держкомпідприємництво|березень | |проектів актів |Мінприроди | | |законодавства, | | | |передбачених Законом | | | |України "Про дозвільну| | | |систему у сфері | | | |господарської | | | |діяльності" | | | |( 2806-15 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |187. Перегляд |центральні органи |червень | |нормативно-правових |виконавчої влади | | |актів з метою | | | |виявлення документів | | | |дозвільного характеру,| | | |що не передбачені | | | |законами, та виданих | | | |без достатнього | | | |обґрунтування | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |188. Розроблення |Мінтрансзв'язку |грудень | |проектів нормативно- | | | |правових актів | | | |відповідно до Закону | | | |України "Про основні | | | |засади державного | | | |нагляду (контролю) у | | | |сфері господарської | | | |діяльності" ( 877-16 )| | | |----------------------------------------------------------------| | Продовження строку експлуатації діючих та будівництво нових | | енергоблоків атомних електростанцій | |----------------------------------------------------------------| |189. Розроблення |Мінпаливенерго |червень | |проекту Концепції | | | |Державної програми | | | |розвитку ядерної | | | |енергетики на | | | |2009-2020 роки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |190. Виконання планів-|Мінпаливенерго |протягом року | |графіків щодо |Держатомрегулювання | | |продовження строків | | | |експлуатації діючих | | | |енергоблоків атомних | | | |електростанцій, | | | |насамперед N 1 і 2 | | | |Рівненської та N 1 | | | |Южно-Української | | | |атомних електростанцій| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |191. Розроблення та |Мінпаливенерго |листопад | |подання в | | | |установленому порядку | | | |для експертизи | | | |техніко-економічного | | | |обґрунтування | | | |будівництва | | | |енергоблоків N 3 і 4 | | | |Хмельницької АЕС | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення елементів ядерно-паливного циклу | |----------------------------------------------------------------| |192. Забезпечення |Мінпаливенерго |березень | |ліквідації державного | | | |концерну "Укратомпром"| | | |із створенням на його | | | |базі Державного | | | |концерну "Ядерне | | | |паливо" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |193. Започаткування |Мінпаливенерго |листопад | |видобування уранової | | | |руди на | | | |Новокостянтинівському | | | |родовищі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |194. Здійснення |Мінпаливенерго |грудень | |процедури відновлення | | | |платоспроможності | | | |державного науково- | | | |виробничого | | | |підприємства | | | |"Цирконій" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |195. Розроблення |Мінпаливенерго |грудень | |техніко-економічного | | | |обґрунтування | | | |будівництва заводу з | | | |фабрикації ядерного | | | |палива (тепловидільних| | | |збірок) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |196. Розроблення |Мінпаливенерго |червень | |законопроекту про | | | |будівництво | | | |централізованого | | | |сховища для тривалого | | | |зберігання | | | |відпрацьованого | | | |ядерного палива | | | |Рівненської, | | | |Хмельницької та Южно- | | | |Української атомних | | | |електростанцій | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |197. Здійснення |МНС |березень | |заходів з уведення в | | | |експлуатацію першої | | | |черги пускового | | | |комплексу поводження з| | | |твердими | | | |радіоактивними | | | |відходами "Вектор" | | | |----------------------------------------------------------------| |Збільшення обсягу власного видобування нафти, природного газу та| | газового конденсату | |----------------------------------------------------------------| |198. Розроблення |Мінприроди |квітень | |проекту Кодексу | | | |України про надра | | | |(нова редакція) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |199. Розроблення |Мінприроди |листопад | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів про| | | |внесення змін до | | | |Порядку встановлення | | | |нормативів збору за | | | |геологорозвідувальні | | | |роботи, виконані за | | | |рахунок державного | | | |бюджету, та його | | | |справляння | | | |( 115-99-п ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |200. Розроблення |Мінпаливенерго |липень | |проекту Концепції | | | |освоєння ресурсів | | | |вуглеводнів | | | |українського сектору | | | |Чорного та Азовського | | | |морів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |201. Розроблення |Мінприроди |листопад | |проектів актів про | | | |внесення змін до | | | |законодавчих та інших | | | |нормативно-правових | | | |актів щодо видачі | | | |спеціальних дозволів | | | |на користування | | | |надрами | | | |----------------------------------------------------------------| | Розвиток газо- та нафтотранспортної системи | |----------------------------------------------------------------| |202. Здійснення |Мінпаливенерго |протягом року | |заходів щодо | | | |ефективного | | | |використання | | | |нафтопроводу Одеса - | | | |Броди, розвитку | | | |проекту | | | |транспортування нафти | | | |з регіону Каспійського| | | |моря на європейський | | | |та світовий ринок | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |203. Розроблення |Мінпаливенерго |липень | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |змін до плану заходів | | | |з реалізації проекту | | | |розвитку Євро- | | | |Азіатського | | | |нафтотранспортного | | | |коридору | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |204. Підготовка |Мінпаливенерго |листопад | |техніко-економічного | | | |обґрунтування | | | |створення нового | | | |коридору | | | |транспортування нафти | | | |з Каспійського регіону| | | |до європейського та | | | |світового ринку | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення престижності та безпеки шахтарської праці | |----------------------------------------------------------------| |205. Забезпечення |Мінвуглепром |протягом року | |дотримання |Мінпраці | | |встановлених |Мінфін | | |Генеральною та | | | |галузевими угодами | | | |умов щодо строків | | | |виплати заробітної | | | |плати шахтарям та її | | | |розмірів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |206. Сприяння |Мінвуглепром |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про газ | | | |(метан) вугільних | | | |родовищ" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |207. Розроблення |Мінвуглепром |перше півріччя | |законопроекту про | | | |підвищення | | | |престижності | | | |шахтарської праці | | | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення ринку вугільної продукції | |----------------------------------------------------------------| |208. Розроблення |Мінвуглепром |грудень | |законопроекту про | | | |визначення засад | | | |функціонування ринку | | | |вугілля | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |209. Розроблення і |Мінвуглепром |друге півріччя | |затвердження Методики | | | |визначення вартості | | | |енергетичного вугілля | | | |з урахуванням його | | | |енергетичної цінності,| | | |власних споживчих | | | |властивостей порівняно| | | |з теплотою згорання | | | |альтернативних видів | | | |палива (газу, мазуту) | | | |----------------------------------------------------------------| | Залучення у вугільну галузь недержавних інвестицій | |----------------------------------------------------------------| |210. Розроблення |Мінвуглепром |протягом року | |законопроекту про | | | |особливості | | | |приватизації | | | |підприємств вугільної | | | |промисловості | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |211. Розроблення |Мінвуглепром |протягом року | |Типової угоди про |Фонд державного майна| | |приватизацію | | | |підприємств вугільної | | | |промисловості | | | |----------------------------------------------------------------| | Інтеграція Об'єднаної енергосистеми України до | | транс'європейських електричних мереж | |----------------------------------------------------------------| |212. Розроблення плану|Мінпаливенерго |червень | |реалізації | | | |першочергових | | | |технічних заходів щодо| | | |інтеграції Об'єднаної | | | |енергетичної системи | | | |України до | | | |енергетичного | | | |об'єднання | | | |європейських держав | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |213. Реалізація |Мінпаливенерго |червень | |проекту TACIS | | | |"Підтримка інтеграції | | | |України до | | | |транс'європейських | | | |мереж" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |214. Розроблення |Мінпаливенерго |липень | |проекту Державної | | | |цільової програми | | | |інтеграції Об'єднаної | | | |енергетичної системи | | | |України до | | | |енергетичного | | | |об'єднання | | | |європейських держав | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |215. Розроблення і |Мінпаливенерго |грудень | |затвердження кодексу | | | |електричних мереж | | | |Об'єднаної | | | |енергетичної системи | | | |України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |216. Підготовка і |Мінпаливенерго |липень | |затвердження порядку | | | |доступу до | | | |магістральних | | | |(міждержавних) | | | |електромереж | | | |відповідно до директив| | | |ЄС | | | |----------------------------------------------------------------| |Залучення недержавних інвестицій в розвиток теплової енергетики | |----------------------------------------------------------------| |217. Визначення |Мінпаливенерго |квітень | |оптимального | | | |співвідношення форм | | | |власності в паливно- | | | |енергетичному | | | |комплексі з метою | | | |розроблення пропозицій| | | |до Державної програми | | | |приватизації | | | |( 1723-14 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |218. Розроблення |Мінпаливенерго |квітень | |Примірного договору | | | |купівлі-продажу акцій | | | |у процесі приватизації| | | |відкритих акціонерних | | | |товариств, до складу | | | |яких входять теплові | | | |електростанції | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |219. Розроблення |Мінпаливенерго |березень | |проекту нормативно- | | | |правового акта щодо | | | |визначення фінансового| | | |інструмента | | | |забезпечення | | | |реалізації проектів | | | |будівництва, | | | |реконструкції та | | | |модернізації об'єктів | | | |теплоенергетики | | | |----------------------------------------------------------------| | Проведення технологічних та організаційних перетворень на | | підприємствах, що не підлягають | | приватизації, з максимальною орієнтацією їх діяльності на | | виконання державних програм | |----------------------------------------------------------------| |220. Розроблення |Фонд державного майна|березень | |законопроекту про | | | |Державну програму | | | |приватизації на | | | |2008-2010 роки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |221. Розроблення |Мінекономіки |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |перелік об'єктів права| | | |державної власності, | | | |що не підлягають | | | |приватизації" | | | |( 847-14 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |222. Розроблення |Мінпромполітики |березень | |проекту постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |змін до переліку | | | |підприємств, які мають| | | |стратегічне значення | | | |для економіки і | | | |безпеки держави | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |223. Підвищення |Мінпромполітики |протягом року | |ефективності виконання| | | |державного оборонного | | | |замовлення та | | | |забезпечення | | | |розроблення і | | | |виконання плану | | | |реструктуризації або | | | |реорганізації | | | |підприємств оборонно- | | | |промислового комплексу| | | |з уточненням їх | | | |потужностей | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |224. Опрацювання |Мінпромполітики |II квартал | |питання щодо утворення| | | |вертикально | | | |інтегрованої компанії | | | |з виробництва | | | |титанової продукції | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |225. Завершення роботи|Мінпромполітики |IV квартал | |з формування у ВАТ | | | |"Квазар" (м. Київ) | | | |замкнутого циклу з | | | |виробництва | | | |матеріалів, елементів | | | |та сонячно-електричних| | | |станцій на основі | | | |кремнієвої технології | | | |мікроелектроніки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |226. Створення |Мінпромполітики |протягом року | |технопарку | | | |"Радіолокація" у | | | |складі ВАТ "Топаз", | | | |казеного підприємства | | | |науково-виробничий | | | |комплекс "Іскра", | | | |державних підприємств | | | |науково-дослідних | | | |інститутів "Квант", | | | |"Квант-радіолокація", | | | |інших підприємств | | | |----------------------------------------------------------------| | Реалізація державної промислової політики | |----------------------------------------------------------------| |227. Розроблення |Мінпромполітики |березень | |проекту Концепції | | | |Загальнодержавної | | | |програми розвитку | | | |промисловості на | | | |період до 2017 року | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |228. Розроблення |Мінпромполітики |листопад | |законопроекту про | | | |Загальнодержавну | | | |програму розвитку | | | |промисловості на | | | |період до 2017 року | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |229. Підготовка |Мінпромполітики |березень | |орієнтовного переліку | | | |проектів спільного | | | |впровадження в рамках | | | |Кіотського протоколу | | | |до Рамкової конвенції | | | |Організації Об'єднаних| | | |Націй про зміну | | | |клімату ( 995_801 ) на| | | |підприємствах | | | |Мінпромполітики на | | | |2008-2012 роки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |230. Посилення роботи,|Мінпромполітики |березень | |пов'язаної із | | | |захистом внутрішнього | | | |ринку товарів легкої | | | |промисловості шляхом | | | |проведення | | | |обов'язкової | | | |санітарно- | | | |епідеміологічної | | | |експертизи | | | |імпортованих товарів, | | | |що були у вжитку, та | | | |визначення єдиного | | | |пункту пропуску через | | | |державний кордон таких| | | |товарів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |231. Розроблення |Мінпромполітики |II квартал | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про | | | |затвердження | | | |комплексного проекту | | | |"Поетапне відновлення | | | |виробництва калійних | | | |мінеральних добрив та | | | |екологічна | | | |реабілітація територій| | | |в зоні діяльності | | | |дочірнього | | | |підприємства "Калійний| | | |завод" ВАТ "Оріана" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |232. Опрацювання |Мінпромполітики |березень | |питання щодо | | | |подальшого | | | |використання майна | | | |державного | | | |підприємства з | | | |виробництва | | | |алюмінієвої фольги та | | | |пакувальних матеріалів| | | |з метою створення у | | | |м. Запоріжжі | | | |фольгопрокатного | | | |виробництва | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |233. Організація |Мінпромполітики |протягом року | |виробництва | | | |високотехнологічних | | | |ізотопних мас- | | | |спектрометрів для | | | |контролю технологічних| | | |процесів збагачення | | | |урану та якості | | | |кінцевої продукції в | | | |процесі виробництва | | | |ядерного палива | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |234. Проведення |Мінпромполітики |перше півріччя | |науково-технологічного| | | |аудиту галузевих | | | |державних науково- | | | |технічних установ та | | | |організацій з метою | | | |комплексної оцінки їх | | | |інтелектуального | | | |капіталу та | | | |спрямованості на | | | |побудову інноваційної | | | |моделі розвитку | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |235. Розроблення |МОН |протягом року | |законопроекту про | | | |особливості введення в| | | |цивільний оборот | | | |об'єктів права | | | |інтелектуальної | | | |власності, створених з| | | |використанням коштів | | | |державного та/або | | | |місцевих бюджетів, | | | |спеціальних та | | | |державних фондів | | | |цільового призначення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |236. Формування |Мінпромполітики |березень | |переліків продукції, | | | |що поставляється в | | | |рамках Угоди між | | | |Урядом України та | | | |Урядом Російської | | | |Федерації про | | | |виробничу і науково- | | | |технічну кооперацію | | | |підприємств оборонних | | | |галузей промисловості | | | |( 643_003 ) | | | |на 2008 рік, | | | |підготовка до | | | |підписання Протоколу | | | |між Кабінетом | | | |Міністрів України та | | | |Урядом Російської | | | |Федерації про поставку| | | |товарів за виробничою | | | |кооперацією в | | | |поточному році | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |237. Формування |Мінпромполітики |щокварталу | |переліків продукції, | | | |що поставляються з | | | |Російської Федерації, | | | |Республіки Молдова та | | | |Республіки Білорусь за| | | |міжурядовими та | | | |міжвідомчими угодами в| | | |рамках Ашгабатської | | | |угоди по виробничій | | | |кооперації ( 997_014 )| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |238. Розроблення |Мінпромполітики |квітень | |законопроекту про | | | |військово-технічне | | | |співробітництво з | | | |іноземними державами | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |239. Розроблення |Мінпромполітики |протягом року | |законопроекту про | | | |оборонно-промисловий | | | |комплекс | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |240. Розроблення |Мінпромполітики |березень | |законопроекту про | | | |індустріальні | | | |(промислові) парки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |241. Реалізація |Мінпромполітики |протягом року | |інноваційних | | | |проектів щодо: | | | |організації серійного | | | |виробництва агрегатів | | | |авіаційно-технічного | | | |призначення із | | | |застосуванням | | | |нанотехнологій | | | |розроблення та | | | |створення на основі | | | |з'єднань арсеніду | | | |галію промислової | | | |технології виробництва| | | |оптоелектронних | | | |приладів | | | |виготовлення | | | |вітчизняних | | | |малолітражних двигунів| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |242. Розроблення і |Мінпромполітики |IV квартал | |впровадження | | | |обладнання з | | | |ультратонкого розмелу | | | |вугілля та | | | |високофорсованих | | | |газодинамічних | | | |технологій для | | | |використання | | | |пиловугільного палива | | | |замість природного | | | |газу і мазуту в | | | |котлоагрегатах | | | |теплових | | | |електростанцій | | | |----------------------------------------------------------------| | Реалізація державної політики у сфері розвитку морських | | торговельних портів | |----------------------------------------------------------------| |243. Реорганізація |Мінтрансзв'язку |грудень | |системи управління | | | |морськими портами, | | | |утворення | | | |адміністрацій морських| | | |торговельних портів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |244. Розроблення |Мінтрансзв'язку |грудень | |проекту Кодексу | | | |торговельного | | | |мореплавства України | | | |(нова редакція) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |245. Розроблення |Мінтрансзв'язку |протягом року | |проектів нормативно- | | | |правових актів щодо | | | |приєднання України до | | | |Європейської угоди про| | | |найважливіші внутрішні| | | |водні шляхи | | | |міжнародного значення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |246. Розроблення |Мінтрансзв'язку |протягом року | |проектів нормативно- | | | |правових актів щодо | | | |приєднання України до | | | |Конвенції про | | | |перевезення вантажів | | | |внутрішніми водними | | | |шляхами | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |247. Розбудова |Мінтрансзв'язку |протягом року | |глибоководного | | | |судноплавного ходу | | | |р. Дунай - Чорне море | | | |відповідно до | | | |розпорядження Кабінету| | | |Міністрів України від | | | |30 травня 2007 р. | | | |N 351 ( 351-2007-р ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення підготовки транспортно-дорожнього комплексу до | | проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи | | 2012 року з футболу | |----------------------------------------------------------------| |248. Оновлення |Мінтрансзв'язку |протягом року | |рухомого складу шляхом| | | |придбання | | | |200 залізничних | | | |пасажирських вагонів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |249. Сприяння |Укравтодор |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про внесення | | | |змін до Закону України| | | |"Про концесії на | | | |будівництво та | | | |експлуатацію | | | |автомобільних доріг" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |250. Завершення |Мінтрансзв'язку |IV квартал | |будівництва першого | | | |пускового комплексу | | | |першої черги та | | | |відкриття робочого | | | |руху по одній колії | | | |залізнично- | | | |автомобільного | | | |мостового переходу | | | |через р. Дніпро на | | | |залізничній дільниці | | | |Київ-Московський - | | | |Дарниця | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |251. Будівництво |Укравтодор |протягом року | |великої автомобільної | | | |дороги навколо | | | |м. Києва та на умовах | | | |концесії автомобільних| | | |доріг Львів - | | | |Краковець, Львів - | | | |Броди, Броди - Рівне | | | |----------------------------------------------------------------| |Реалізація політики державного регулювання діяльності аеропортів| |----------------------------------------------------------------| |252. Розроблення |Мінтрансзв'язку |перше півріччя | |проекту Повітряного | | | |кодексу України (нова | | | |редакція) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |253. Гармонізація |Мінтрансзв'язку |протягом року | |національних | | | |авіаційних правил з | | | |вимогами Міжнародної | | | |організації цивільної | | | |авіації | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |254. Визначення меж |Мінтрансзв'язку |протягом року | |перспективної | | | |розбудови аеропортів, | | | |резервування земель в | | | |зазначених межах для | | | |суспільних потреб, а | | | |також забезпечення | | | |цільового використання| | | |земель для подальшого | | | |розвитку аеропортів та| | | |будівництва об'єктів | | | |їх інфраструктури | | | |----------------------------------------------------------------| | Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій | |----------------------------------------------------------------| |255. Розроблення |Держспоживстандарт |грудень | |Технічного регламенту | | | |з підтвердження | | | |відповідності | | | |технічних засобів | | | |телекомунікацій та їх | | | |стандартів, проведення| | | |роботи з гармонізації | | | |державних стандартів | | | |щодо інформаційних | | | |технологій з | | | |міжнародними | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |256. Сприяння |Мінтрансзв'язку |грудень | |збільшенню ємності та | | | |пропускної | | | |спроможності мереж | | | |доступу до | | | |транспортних | | | |телекомунікаційних | | | |мереж з використанням | | | |перспективних | | | |технологічних рішень, | | | |зокрема | | | |радіотехнологій | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |257. Уведення в |Мінтрансзв'язку |грудень | |експлуатацію цифрових | | | |автоматичних | | | |телефонних станцій | | | |ємністю 450 тис. | | | |номерів, застосування | | | |високошвидкісних | | | |технологій на лініях | | | |доступу | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |258. Сприяння |Мінтрансзв'язку |грудень | |розвиткові | | | |мультисервісних | | | |телекомунікаційних | | | |транспортних мереж | | | |зв'язку, введення в | | | |експлуатацію не менш | | | |як 3,5 тис. кілометра | | | |волоконно-оптичних | | | |ліній зв'язку | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |259. Розроблення плану|Мінтрансзв'язку |вересень | |переходу телефонної | | | |мережі загального | | | |користування на нову | | | |систему нумерації | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |260. Створення пунктів|Мінтрансзв'язку |грудень | |колективного доступу | | | |до Інтернет із | | | |застосуванням | | | |радіотехнологій та | | | |технологій рухомого | | | |(мобільного) зв'язку, | | | |зокрема для | | | |забезпечення доступу | | | |до Інтернет у | | | |сільській місцевості | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |261. Розроблення |Головдержслужба |грудень | |концепції та плану | | | |заходів щодо | | | |впровадження в | | | |центральних органах | | | |виконавчої влади | | | |системи "Електронне | | | |міністерство", | | | |відпрацювання | | | |організаційних і | | | |технологічних рішень з| | | |інтеграції систем | | | |електронного | | | |документообігу | | | |центральних органів | | | |виконавчої влади та | | | |Секретаріату Кабінету | | | |Міністрів України з | | | |використанням | | | |цифрового підпису | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |262. Забезпечення |Мінтрансзв'язку |грудень | |ефективного | | | |використання | | | |радіочастотного | | | |ресурсу України та | | | |здійснення заходів | | | |щодо розвитку | | | |телекомунікаційних | | | |мереж з використанням | | | |перспективних | | | |радіотехнологій, | | | |розроблення проекту | | | |постанови Кабінету | | | |Міністрів України про | | | |внесення змін до Плану| | | |використання | | | |радіочастотного | | | |ресурсу України | | | |( 815-2006-п ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |263. Започаткування |Мінтрансзв'язку |протягом року | |діяльності з | | | |розгортання | | | |Національної | | | |супутникової системи | | | |зв'язку, забезпечення | | | |координації роботи | | | |супутникової мережі | | | |UKRSAT-KA-34.5E та | | | |UKRSAT-KA-38.2E з | | | |мережами інших країн | | | |----------------------------------------------------------------| | Комплексне реформування залізничного транспорту | |----------------------------------------------------------------| |264. Доопрацювання та |Мінтрансзв'язку |IV квартал | |затвердження нового | | | |Збірника тарифів на | | | |перевезення вантажів | | | |залізничним | | | |транспортом | | | |----------------------------------------------------------------| | Запровадження ефективної системи охорони та раціонального | | використання земель | |----------------------------------------------------------------| |265. Розроблення |Державний комітет із |червень | |законопроектів про |земельних ресурсів | | |державну | | | |інвентаризацію земель,| | | |про управління | | | |землями державної | | | |власності | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |266. Розроблення |Державний комітет із |березень | |законопроекту щодо |земельних ресурсів | | |порядку викупу | | | |земельних ділянок | | | |приватної власності | | | |для суспільних потреб | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |267. Розроблення |Державний комітет із |червень | |законопроекту про |земельних ресурсів | | |внесення змін до | | | |Законів України "Про | | | |іпотеку" ( 898-15 ) і | | | |"Про оренду землі" | | | |( 161-14 ) щодо | | | |застави | | | |майнових прав на | | | |земельні ділянки для | | | |одержання кредитів, | | | |зокрема | | | |довгострокових | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |268. Розроблення |Державний комітет із |червень | |проектів нормативно- |земельних ресурсів | | |правових актів з | | | |питань удосконалення | | | |процедури оцінки | | | |земель | | | |сільськогосподарського| | | |призначення та | | | |підтвердження майнових| | | |прав на земельні | | | |ділянки | | | |сільськогосподарського| | | |призначення | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |269. Проведення |Державний комітет із |червень | |державної |земельних ресурсів | | |інвентаризації земель | | | |державної та | | | |комунальної власності | | | |з метою встановлення | | | |межі адміністративно- | | | |територіальних одиниць| | | |(областей, районів, | | | |міст, селищ, сіл) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |270. Завершення |Державний комітет із |червень | |державної |земельних ресурсів | | |інвентаризації земель | | | |сільськогосподарського| | | |призначення та | | | |розроблення | | | |законопроекту про | | | |врегулювання питань | | | |виведення з обороту | | | |деградованих та | | | |непридатних для | | | |ведення сільського | | | |господарства земель | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |271. Проведення |Мінагрополітики |грудень | |агрохімічної | | | |паспортизації земель | | | |сільськогосподарського| | | |призначення, складення| | | |агрохімічних паспортів| | | |полів і земельних | | | |ділянок та розроблення| | | |на їх основі науково | | | |обґрунтованих | | | |рекомендацій з | | | |ефективного та | | | |безпечного | | | |застосування | | | |агрохімічних засобів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |272. Розроблення |Державний комітет із |червень | |законопроекту про |земельних ресурсів | | |обмеження для однієї | | | |юридичної особи | | | |максимального розміру | | | |земельних масивів у | | | |відсотках площі | | | |землекористування | | | |відповідної | | | |територіальної одиниці| | | |під час набуття права | | | |власності | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |273. Розроблення |Державний комітет із |червень | |законопроекту про |земельних ресурсів | | |порядок передачі | | | |земельних часток | | | |(паїв) їх власниками у| | | |державне управління з | | | |метою забезпечення | | | |гарантованої виплати | | | |орендної плати | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |274. Розроблення |Державний комітет із |вересень | |проекту постанови |земельних ресурсів | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |змін до постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України від 2 квітня | | | |2002 р. N 449 | | | |( 449-2002-п ) у | | | |частині затвердження | | | |нової форми державного| | | |акта | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |275. Розроблення |Державний комітет із |грудень | |проекту постанови |земельних ресурсів | | |Кабінету Міністрів | | | |України про внесення | | | |зміни до постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України від 11 квітня | | | |2002 р. N 502 | | | |( 502-2002-п ) щодо | | | |спрощення порядку | | | |зміни цільового | | | |призначення земельної | | | |ділянки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |276. Розроблення |Державний комітет із |грудень | |законопроекту про |земельних ресурсів | | |внесення змін до | | | |статті 34 Закону | | | |України "Про державну | | | |експертизу | | | |землевпорядної | | | |документації" | | | |( 1808-15 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |277. Розроблення нових|Державний комітет із |грудень | |класифікаторів |земельних ресурсів | | |цільового використання| | | |земель, обмежень та | | | |обтяжень прав на них | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |278. Розроблення |Державний комітет із |квітень | |законопроекту про |земельних ресурсів | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |оренду землі" | | | |( 161-14 ) щодо | | | |визначення | | | |мінімального строку | | | |оренди | | | |сільськогосподарських | | | |угідь | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |279. Сприяння |Державний комітет із |до прийняття Закону| |прийняттю Закону |земельних ресурсів | | |України "Про державний| | | |земельний кадастр" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |280. Сприяння |Державний комітет із |до прийняття Закону| |прийняттю Закону |земельних ресурсів | | |України "Про ринок | | | |земель" | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток | | агропромислового комплексу і сільських територій | |----------------------------------------------------------------| |281. Розроблення |Мінагрополітики |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |державну підтримку | | | |сільського | | | |господарства України" | | | |( 1877-15 ) в частині | | | |вдосконалення | | | |механізму цінового | | | |регулювання, | | | |приведення переліку | | | |видів державної | | | |підтримки у | | | |відповідність з | | | |вимогами СОТ, | | | |удосконалення | | | |державного регулювання| | | |ринку страхування | | | |сільськогосподарської | | | |продукції та утворення| | | |Державного агентства з| | | |управління | | | |сільськогосподарськими| | | |ризиками | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |282. Підготовка |МОЗ |грудень | |пропозицій щодо | | | |приведення Закону | | | |України "Про | | | |забезпечення | | | |санітарного та | | | |епідемічного | | | |благополуччя | | | |населення" | | | |( 4004-12 ), інших | | | |нормативно-правових | | | |актів у відповідність | | | |із Законом України | | | |"Про безпечність та | | | |якість харчових | | | |продуктів" | | | |( 771/97-ВР ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |283. Забезпечення |Мінагрополітики |березень | |поступового переходу | | | |від цінових дотацій до| | | |фіксованих платежів з | | | |розрахунку на 1 гектар| | | |або одну голову | | | |худоби, який не | | | |залежить від обсягу | | | |виробництва | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, з | | | |урахуванням | | | |безпечності та якості | | | |такої продукції | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |284. Запровадження |Мінагрополітики |грудень | |відповідно до Закону | | | |України "Про державну | | | |підтримку сільського | | | |господарства України" | | | |( 1877-15 ) | | | |бюджетної та | | | |спеціальної бюджетної | | | |дотацій для | | | |забезпечення | | | |конкурентоспроможності| | | |галузі тваринництва, | | | |концентрації | | | |виробництва та | | | |підвищення якості | | | |тваринницької сировини| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |285. Розроблення |Мінагрополітики |червень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів щодо | | | |вдосконалення системи | | | |страхування в | | | |сільському | | | |господарстві, зокрема | | | |в частині визначення | | | |об'єктів страхування | | | |та розміру страхових | | | |внесків, що підлягають| | | |компенсації | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |286. Сприяння |Мінагрополітики |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про внесення | | | |змін до Закону України| | | |"Про | | | |сільськогосподарську | | | |кооперацію" (щодо | | | |розвитку кооперативних| | | |формувань, створення | | | |сприятливих умов для | | | |їх функціонування) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |287. Забезпечення |Мінагрополітики |грудень | |розвитку виробництва | | | |біопалива (біоетанолу,| | | |біогазу, біодизелю) з | | | |розробленням | | | |відповідних державних | | | |стандартів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |288. Розроблення |Держкомстат |липень | |проекту нормативно- | | | |правового акта | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про проведення| | | |загального | | | |сільськогосподарського| | | |перепису | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |289. Розроблення |Мінагрополітики |березень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |насіння і садивний | | | |матеріал" ( 411-15 ) | | | |щодо забезпечення | | | |ліцензійних | | | |відрахувань власникам | | | |сортів за використання| | | |їх інтелектуальної | | | |власності | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |290. Розроблення |Мінпраці |листопад | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |статті 23 Закону | | | |України "Про оплату | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | | |щодо скасування | | | |натуральної оплати | | | |праці | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |291. Розроблення |Мінагрополітики |березень | |законопроекту про | | | |статус особистого | | | |селянського | | | |господарства і | | | |домогосподарства з | | | |метою надання їм | | | |можливості брати | | | |участь у програмах | | | |державної підтримки та| | | |обов'язкового | | | |державного пенсійного | | | |страхування | | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку | |----------------------------------------------------------------| |292. Сприяння |Мінагрополітики |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про оптові | | | |ринки | | | |сільськогосподарської | | | |продукції" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |293. Розроблення |Мінагрополітики |червень | |проекту Державної | | | |цільової програми | | | |розвитку оптового | | | |ринку | | | |сільськогосподарської | | | |продукції | | | |----------------------------------------------------------------| | Реалізація державної регіональної політики | |----------------------------------------------------------------| |294. Розроблення |Мінрегіонбуд |серпень | |проекту Концепції | | | |державної регіональної| | | |політики | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |295. Розроблення |Мінекономіки |грудень | |проекту розпорядження | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про | | | |запровадження | | | |моніторингу | | | |диференціації у рівнях| | | |економічного і | | | |соціального розвитку | | | |окремих регіонів | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |296. Сприяння |Мінекономіки |до прийняття Закону| |прийняттю Закону | | | |України "Про внесення | | | |змін до Закону України| | | |"Про стимулювання | | | |розвитку регіонів" | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |297. Розроблення |Мінекономіки |протягом трьох | |проекту постанови | |місяців після | |Кабінету Міністрів | |прийняття Закону | |України про внесення | |України "Про | |змін до постанови | |внесення змін до | |Кабінету Міністрів | |Закону України "Про| |України від 24 червня | |стимулювання | |2006 р. N 860 | |розвитку регіонів" | |( 860-2006-п ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |298. Завершення |Рада міністрів |липень | |розроблення проектів |Автономної Республіки| | |стратегій розвитку |Крим, обласні, | | |регіонів та подання їх|Київська, | | |на розгляд і |Севастопольська | | |затвердження |міські | | |відповідними радами |держадміністрації | | | |Мінекономіки | | |----------------------+---------------------+-------------------| |299. Розроблення |Мінекономіки |липень | |проекту розпорядження | | | |Кабінету Міністрів | | | |України про | | | |затвердження плану | | | |заходів на 2009 рік | | | |щодо реалізації | | | |Державної стратегії | | | |регіонального розвитку| | | |на період до 2015 року| | | |( 1001-2006-п ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |300. Розроблення |Мінрегіонбуд |грудень | |законопроекту про | | | |адміністративно- | | | |територіальний устрій | | | |України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |301. Розроблення |Мінрегіонбуд |грудень | |законопроекту про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про | | | |службу в органах | | | |місцевого | | | |самоврядування" | | | |( 2493-14 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Зміцнення національної безпеки | |----------------------------------------------------------------| |302. Розроблення |МЗС |грудень | |законопроекту про | | | |засади зовнішніх | | | |зносин | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |303. Проведення |МЗС |березень | |чергового засідання | | | |Українсько- | | | |Американської | | | |міжвідомчої | | | |координаційної групи, | | | |схвалення Дорожньої | | | |карти українсько- | | | |американського | | | |співробітництва | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |304. Обговорення у |МЗС |березень - квітень,| |рамках українсько- | |червень, вересень | |американського | | | |політико-безпекового | | | |діалогу питань | | | |стосовно приєднання | | | |України до Плану дій | | | |щодо членства в НАТО | | | |( 950_009 ), | | | |реформування Збройних | | | |Сил України, | | | |співробітництва у | | | |сфері обмеження систем| | | |протиракетної зброї, | | | |утилізації твердого | | | |ракетного палива тощо | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |305. Вжиття заходів |МЗС |протягом року | |для приєднання України| | | |до Плану дій щодо | | | |членства в НАТО | | | |( 950_009 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |306. Розроблення |МЗС |березень | |проекту нормативно- | | | |правового акта щодо | | | |отримання повноважень | | | |на підписання | | | |додаткових протоколів | | | |до меморандумів про | | | |взаєморозуміння між | | | |Урядом України і НАТО | | | |щодо заснування Центру| | | |інформації та | | | |документації НАТО в | | | |Україні і про | | | |призначення офіцерів | | | |зв'язку НАТО в Україні| | | |----------------------+---------------------+-------------------| |307. Забезпечення |МЗС |березень - квітень | |підготовки та | | | |проведення саміту | | | |Україна - НАТО за | | | |участю Президента | | | |України | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |308. Розроблення |МЗС |червень | |концепції розвитку | | | |сучасних українсько- | | | |російських відносин | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |309. Підписання Угоди |МЗС |квітень - травень | |про демаркацію | | | |українсько-російського| | | |державного кордону, що| | | |передбачає утворення | | | |Спільної демаркаційної| | | |комісії | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |310. Завершення роботи|МЗС |протягом року | |з узгодження проекту | | | |договору з | | | |розмежування | | | |Азовського моря та | | | |підготовка до його | | | |підписання | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |311. Узгодження лінії |МЗС |протягом року | |розмежування | | | |територіальних морів, | | | |континентального | | | |шельфу та виключних | | | |економічних зон у | | | |Чорному морі | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |312. Виконання |МЗС |протягом року | |демаркаційних робіт | | | |відповідно до Директив| | | |українській делегації | | | |та Плану демаркаційних| | | |робіт на 2008 рік | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |313. Забезпечення |Держмитслужба |протягом року | |розвитку мережі | | | |пунктів пропуску через| | | |державний кордон та | | | |вдосконалення їх | | | |інфраструктури | | | |----------------------------------------------------------------| | Зміцнення міжнародного іміджу України, активізація міжнародної | | підтримки з метою відновлення історичної справедливості та | | вшанування пам'яті жертв Голодомору | |----------------------------------------------------------------| |314. Утворення |МЗС |березень | |спільного комітету в | | | |рамках забезпечення | | | |реалізації Угоди між | | | |Україною та ЄС про | | | |спрощення порядку | | | |оформлення віз | | | |( 994_850 ) | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |315. Урегулювання |МЗС |перше півріччя | |питань режиму взаємних| | | |поїздок громадян | | | |України до Російської | | | |Федерації, Республіки | | | |Білорусь та Словацької| | | |Республіки | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |316. Опрацювання |МЗС |перше півріччя | |питання щодо укладення| | | |Угоди про спрощений | | | |порядок набуття та | | | |припинення | | | |громадянства | | | |громадянами України, | | | |які постійно | | | |проживають в | | | |Російській Федерації, | | | |та громадянами | | | |Російської Федерації, | | | |які постійно | | | |проживають в Україні, | | | |запобігання випадкам | | | |безгромадянства | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |317. Проведення за |МЗС |протягом року | |кордоном заходів з | | | |ушанування пам'яті | | | |жертв Голодомору, | | | |зокрема покладення | | | |вінків до пам'ятних | | | |знаків, проведення | | | |поминальних літургій | | | |та панахид, наукових | | | |конференцій, | | | |семінарів, зустрічей | | | |за круглим столом, | | | |пам'ятних вечорів, | | | |тематичних виставок | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |318. Опрацювання |МЗС |березень - липень | |питання щодо | | | |вшанування в рамках | | | |Ради ООН з прав людини| | | |75-х роковин | | | |Голодомору | | | |1932-1933 років | | | |в Україні | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |319. Забезпечення |МЗС |липень | |висунення в рамках | | | |Парламентської | | | |Асамблеї ОБСЄ (літня | | | |сесія в м. Астані, | | | |Казахстан) резолюції | | | |про визнання | | | |Голодомору | | | |1932-1933 років в | | | |Україні актом | | | |геноциду українського | | | |народу | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |320. Проведення |МЗС |листопад | |заходів з відзначення | | | |в рамках ООН | | | |Голодомору | | | |1932-1933 років в | | | |Україні | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |321. Проведення |МЗС |листопад | |Міжнародного форуму з | | | |нагоди 75-х роковин | | | |Голодомору | | | |1932-1933 років в | | | |Україні | | | |----------------------+---------------------+-------------------| |322. Забезпечення |Держкомнацрелігій |червень | |підготовки та | | | |проведення засідань | | | |міжурядових | | | |Українсько-Румунської,| | | |Українсько-Словацької | | | |та Українсько- | | | |Угорської комісій з | | | |питань забезпечення | | | |прав осіб, що належать| | | |до національних меншин| | | ------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1117-р
( 1117-2008-р ) від 20.08.2008, N 712-р ( 712-2009-р ) від
24.06.2009 }вгору