Про зміну меж міста Борислава Львівської області
Постанова Верховної Ради України від 24.12.19933820-XII
Документ 3820-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Борислава
Львівської області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.95 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Борислава землі Дрогобицького району
Львівської області загальною площею 62 гектари.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 грудня 1993 року
N 3820-XIIвгору