Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998381
Документ 381-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від ЗО березня 1998 р. N 381
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 )

З метою впорядкування використання коштів за видачу
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення підприємницької
діяльності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6
( 6-99-п ) від 04.01.99 ) 1. Внести такі зміни до пункту 3
Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 р. N 316 ( 316-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N
9, ст. 221; 1996 р., N 2, ст. 49, N 17, ст. 466), із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1997
р. N 914 ( 914-97-п ):
абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Уся сума
плати за видачу ліцензій зараховується до Державного бюджету
України"; абзац четвертий виключити; в абзаці п'ятому слова "та інший порядок зарахування
одержаних коштів" виключити.
2. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 6 Порядку встановлення розмірів плати за видачу
ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві і використання одержаних коштів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1З травня 1996 р.
N 501 ( 501-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 325), в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1997 р. N 914; абзац четвертий пункту 20 Положення про ліцензування закладів
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7,
ст. 216), в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
27 серпня 1997 р. N 931 ( 931-97-п ).
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25вгору