Документ 381-2005-п, попередня редакція — Редакція від 05.09.2007, підстава - 1104-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 травня 2005 р. N 381
Київ
Про заходи щодо оптимізації мережі
вищих військових навчальних закладів
і військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1025 ( 1025-2006-п ) від 26.07.2006
N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити факультет військової підготовки Національного
технічного університету "Харківський політехнічний інститут",
факультет військової підготовки Подільського державного
аграрно-технічного університету та кафедру військової підготовки
Сумського державного університету відповідно на базі Харківського
гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ
імені Верховної Ради України Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут", Військово-інженерного
інституту Подільського державного аграрно-технічного університету
та Військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних
військ і артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського
державного університету, що ліквідуються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1025
( 1025-2006-п ) від 26.07.2006, N 1104 ( 1104-2007-п ) від
05.09.2007 }
2. Реорганізувати:
факультет військової підготовки Харківського державного
технічного університету будівництва та архітектури в кафедру
військової підготовки Харківського державного технічного
університету будівництва та архітектури;
Львівський військовий ордена Червоної Зірки інститут імені
гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету "Львівська
політехніка" у Львівський ордена Червоної Зірки інститут
Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національного університету "Львівська політехніка".
3. Ліквідувати:
Васильківський коледж Військово-Повітряних Сил;
Миколаївський військовий автомобільний коледж.

{ Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1025 ( 1025-2006-п ) від 26.07.2006 }

4. Витрати, пов'язані з утворенням, реорганізацією та
ліквідацією вищих військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, провести у межах
коштів, передбачених у державному бюджеті для Міністерства оборони
на реформування та розвиток Збройних Сил.
5. Внести до переліку вищих навчальних закладів, студенти
яких проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про військову підготовку
студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу"
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
1 липня 2002 р. N 868 ( 868-2002-п ), зміни, що додаються.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
{ Абзац другий пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 }
абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 14 травня 1999 р. N 816 ( 816-99-п ) "Про подальшу оптимізацію
мережі вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони";
абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2000 р. N 1057 ( 1057-2000-п ) "Про заходи щодо
подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів
Міністерства оборони" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 27,
ст. 1133);
постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р.
N 321 ( 321-2003-п ) "Про реорганізацію вищих військових
навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11,
ст. 487), крім абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого
пункту 1 та пункту 2, які втрачають чинність з
25 червня 2007 року.
7. Ця постанова набирає чинності з 25 червня 2005 р., крім
абзацу другого пункту 3 і абзацу четвертого пункту 6, які
набирають чинності з 25 червня 2006 р., та крім пункту 1,
абзацу третього пункту 2, абзаців третього і четвертого пункту 3,
абзаців другого, третього пункту 6 цієї постанови та
абзацу п'ятого пункту 1 змін, що вносяться до переліку вищих
навчальних закладів, студенти яких проходять військову підготовку
за програмою офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ), які
набирають чинності з 25 червня 2007 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2005 р. N 381
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку вищих навчальних
закладів, студенти яких проходять військову
підготовку за програмою офіцерів запасу
( 866-2001-п )

1. У розділі I:
1) виключити такі заклади:
Кременчуцький льотний коледж;
Криворізький авіаційно-технічний коледж;
{ Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 }
Слов'янський авіаційно-технічний коледж;
2) включити до розділу Національну академію Служби безпеки
України.
2. У розділі II:
1) виключити Кримський державний аграрний університет
(м. Сімферополь);
2) включити до розділу такі заклади:
Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет"
Національного аграрного університету
Тернопільський державний економічний університет
Інститут екології та медицини (м. Київ).вгору