Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1263
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004381
Документ 381-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 березня 2004 р. N 381
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 393/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2000 р. N 1263

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
2000 р. N 1263 ( 1263-2000-п ) "Про Положення про державний
департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного
(обов'язкового) відселення" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 33, ст. N 1410) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 381
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2000 р. N 1263 ( 1263-2000-п )

1. Доповнити постанову абзацом такого змісту:
"Уповноважити державний департамент - Адміністрацію зони
відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення надавати
в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні безумовного
(обов'язкового) відселення на тих територіях, з яких відселено
жителів та припинено діяльність рад, для цілей, визначених Законом
України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ),
іншими нормативно-правовими актами".
2. Пункт 4 Положення про державний департамент -
Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового)
відселення, затвердженого зазначеною постановою, доповнити:
після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"надає в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні
безумовного (обов'язкового) відселення на тих територіях, з яких
відселено жителів та припинено діяльність рад, для цілей,
визначених Законом України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ), іншими нормативно-правовими актами".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять другий вважати
відповідно абзацами п'ятим - двадцять третім;
після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
"забезпечення належного функціонування системи фізичного
захисту радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого
випромінювання на підприємствах, що належать до сфери управління
МНС".
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим.вгору