Документ 381-2001-п, поточна редакція — Редакція від 05.01.2018, підстава - 1067-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2001 р. № 381
Київ

Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 11.07.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 473 від 14.05.2008
№ 882 від 29.09.2010
№ 651 від 11.07.2012
№ 336 від 13.05.2013
№ 1067 від 27.12.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України (додається).

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 11.07.2012}

Перший
віце-прем'єр-міністр України


Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2001 р. № 381

ПОРЯДОК
зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 11.07.2012}

{У тексті Порядку слова “та спеціального” виключено, а слово “фондів” замінено словом “фонду” згідно з Постановою КМ № 651 від 11.07.2012}

{У тексті Порядку слова “країна” і “рахунок” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “держава” і “поточний рахунок” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1067 від 27.12.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 473 від 14.05.2008, № 651 від 11.07.2012}

2. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України, зараховуються на окремий поточний рахунок відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, відкритий у банківській установі держави місцезнаходження.

У разі існування загрози припинення функціонування банківської системи в державі місцезнаходження (на період до стабілізації функціонування такої системи) кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України, вносяться до каси відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 336 від 13.05.2013}

3. Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном щомісяця подають МЗС у встановлені ним терміни звіт про суму коштів, що надійшли на їх банківські поточні рахунки або у випадку, передбаченому в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, - до каси відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном протягом звітного місяця за вчинені ними консульські дії, у доларах США або національній валюті держави місцезнаходження із зазначенням еквівалента в доларах США (за курсом, встановленим на останній день звітного місяця для держав, на території яких євро є законним засобом платежу, - Європейським центральним банком, для інших держав - центральним (національним) банком держави місцезнаходження).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 336 від 13.05.2013, № 1067 від 27.12.2017}

Відповідальність за достовірність відомостей та своєчасність подання зазначеного звіту покладається на керівників і спеціалістів з фінансових питань дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 473 від 14.05.2008}

4. МЗС опрацьовує подані дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном звіти і подає Мінфіну щомісяця (не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним) узагальнені дані про кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України, із зазначенням сум, що підлягають зарахуванню до доходів загального фонду державного бюджету.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 473 від 14.05.2008}

5. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України, зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету у порядку, встановленому Мінфіном разом з МЗС та Казначейством, із залишенням їх на банківських поточних рахунках відповідних дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, відкритих у банківських установах держав місцезнаходження або у випадку, передбаченому в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, - у касі відповідних дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 473 від 14.05.2008, № 651 від 11.07.2012, № 336 від 13.05.2013}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 651 від 11.07.2012}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 651 від 11.07.2012}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 651 від 11.07.2012}вгору