Документ 381-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.02.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст. 60 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити частину четверту статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 17, ст. 80, N 26, ст. 158) абзацом такого змісту:
"розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних
засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 1999 року
N 381-XIVвгору