Документ 380_045, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.09.2018, підстава - 380_001-18

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Італійської Республіки про надання тилового забезпечення українському персоналу у складі італійського контингенту, що діє в рамках Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

{Зміни до Технічної угоди див. в Протоколі від 23.04.2015}

{Зміни до Технічної угоди див. в Протоколі № 2 від 10.09.2018}

Дата підписання:

07.08.2013

Дата набрання чинності для України:

07.08.2013

Міністерство оборони Італійської Республіки та Міністерство оборони України (далі - Українська та Італійська Сторони),

беручи до уваги положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, укладеної в м. Лондон 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС);

ураховуючи положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил і Додаткового протоколу до неї, укладених 19 червня 1995 року (далі - УСЗС ПЗМ), а також Подальшого додаткового протоколу до УСЗС ПЗМ, укладеного 19 грудня 1997 року;

підтверджуючи та визнаючи положення Технічної угоди у військовій сфері (ТУВС) між Міжнародними силами сприяння безпеці (далі - МССБ) та "Тимчасовою владою" Афганістану, підписаної 4 січня 2002 року;

ураховуючи положення Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Італійської Республіки про військове співробітництво, підписаної 17 березня 1998 року;

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

1.1. "Міжнародні сили сприяння безпеці" (далі - МССБ) - усі військовослужбовці разом зі своїми літальними апаратами, транспортними засобами, броньованими машинами, майном, військовою технікою, засобами зв'язку, боєприпасами, зброєю та продовольством, а також цивільні компоненти таких сил, повітряні й сухопутні транспортні засоби та їхні служби підтримки, що діють під командуванням НАТО в Ісламській Республіці Афганістан (далі - Афганістан).

1.2. "Українські сили" - національний персонал України (у тому числі цивільні службовці та кінологічні розрахунки, якщо такі направлені), наданий Україною відповідно до цієї ТУ для виконання завдань у складі ІС в Афганістані.

1.3. "Італійські сили" (далі - ІС) - усі структурні підрозділи італійського контингенту, який виконує завдання в Афганістані, у т.ч. особовий склад, матеріали, інфраструктура та обладнання.

1.4. "Старший національний представник України" (далі - Український СНП) - офіцер, який представляє УС у зоні проведення операції.

1.5. "Командир ІС" - старший військовий начальник ІС у зоні проведення операції.

1.6. "Третя сторона" - будь-яка фізична або юридична особа, що не є Стороною цієї ТУ.

1.7. "Аеропорт завантаження" - аеропорт, у якому здійснюється завантаження особового складу, майна та матеріалів під час повітряного перевезення або безпосередньо, або транзитом через тиловий район дій (далі - ТРД) в Об'єднаних Арабських Еміратах (далі - ОАЕ) до/з зони відповідальності в Афганістані.

1.8. "Аеропорт розвантаження" - аеропорт, у якому здійснюється розвантаження особового складу, майна та матеріалів під час повітряного перевезення таким самим чином як зазначено у пп. 1.7. цієї ТУ.

Стаття 2
Мета

2.1. Метою цієї Технічної угоди (далі - ТУ) є встановлення домовленостей, загальних обов'язків, принципів та процедур, згідно з якими УС виконуватимуть завдання у складі ІС в рамках МССБ, у тому числі надання тилового забезпечення Італійською Стороною Українській Стороні та відшкодування пов'язаних з цим витрат.

2.2. Додатки "A", "B", "C", "D" становлять невід'ємну частину цієї ТУ.

2.3. Ця Угода відповідає вимогам національного законодавства та міжнародного права і не повинна суперечити нормам національного законодавства та міжнародного права. У разі виникнення таких суперечностей, чинне законодавство держав Сторін та (або) норми міжнародного права матимуть переважну силу.

Стаття 3
Допідготовка

3.1 За 2 місяці до початку підготовчого періоду Італійська Сторона інформуватиме Українську Сторону через апарат аташе з питань оборони при Посольстві Італії в України стосовно заходів з допідготовки, запланованих на наступні 6 місяців. Українська Сторона не пізніше 2 місяців до запланованої дати початку того чи іншого із запропонованих заходів інформуватиме Італійську Сторону через апарат аташе з питань оборони при Посольстві України в Італії щодо зацікавленості участі в них.

3.2. У разі якщо участь УС у згаданих вище заходах є неможливою, ознайомлення з умовами перебування відбуватиметься безпосередньо в Афганістані. За домовленістю між Сторонами, італійська група радників може організувати проведення допідготовки відібраних українських спеціалістів безпосередньо в Україні.

3.3. Українська Сторона несе відповідальність за сплату усіх витрат, пов'язаних з участю персоналу УС в заходах з допідготовки в Італії. Українська Сторона відповідає за перевезення національного персоналу до/з Італії для проходження допідготовки.

3.4. Питання щодо надання УС іншої підтримки країною перебування обговорюватимуться та визначатимуться Сторонами до початку допідготовки.

3.5. Відповідно до вимог керівних документів МССБ, незважаючи на організацію Сторонами спільних заходів з допідготовки, кожна з них несе відповідальність за досягнення цілей та завдань такої допідготовки.

Стаття 4
Командування та управління

4.1. Особовий склад УС залишатиметься під повним командуванням українського СНП.

4.2. Один представник УС буде визначений як український СНП та представлятиме УС для офіційних зв'язків з ІС та іншими членами МССБ.

4.3. Український СНП відповідає за підтримання порядку та дисципліни в українських силах.

4.4. Українські сили, у рамках національного законодавства, наказів та доручень, дотримуватимуться Стандартних оперативних процедур. Правил застосування сили та зброї, директив та наказів тощо, виданих командиром ІС;

4.5. Англійська є робочою мовою та мовою спілкування між італійськими та українськими силами.

Стаття 5
Вимоги до сил

5.1. Точний час та тривалість перебування УС у складі італійського контингенту будуть погоджені Сторонами не пізніше ніж за місяць до майбутнього розгортання, однак мінімальна тривалість перебування УС у складі італійського контингенту в Афганістані становитиме не менше шести місяців.

5.2. Українська Сторона повинна офіційно інформувати Італійську Сторону щодо складу національних сил заздалегідь, до його погодження з НАТО, у тому числі вказати наявні національні обмеження. Італійська Сторона у найкоротший строк письмово повідомлятиметься про будь-яку зміну у складі УС, однак не пізніше 30 днів до виникнення такої заміни.

5.3. Українська Сторона повинна направити до складу ІС відповідним чином навчений особовий склад, здатний до виконання завдань, визначених відповідно до Стандартних оперативних процедур МССБ.

5.4. Члени медичного персоналу українських сил повинні мати відповідні дипломи та документи, що посвідчують їх медичну кваліфікацію.

5.5. УС можуть мати власні військові транспортні засоби за рішенням Української Сторони.

5.6. Особовому складу УС може бути дозволено керування військовими транспортними засобами ІС на території Афганістану та навпаки. Особовий склад обох Сторін може керувати військовими транспортними засобами лише після проходження відповідної підготовки на спеціальних військових транспортних засобах. Підготовка здійснюватиметься Стороною, що надаватиме такі транспортні засоби.

5.7. Українська Сторона бере на себе зобов'язання щодо застосування зброї та боєприпасів з дотриманням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та інших норм міжнародного права. При цьому Українська Сторона має гарантувати те, що особовий склад УС виконуватиме вимоги МССБ щодо застосування сили та зброї.

Стаття 6
Логістична підтримка

6.1. Якщо немає інших домовленостей, тилове забезпечення та обслуговування, передбачені у додатку "A" цієї ТУ, надаватимуться на безоплатній основі, а в додатку "B" - на компенсаційній основі.

6.2. На вимогу Української Сторони, Італійська Сторона, в межах наявних засобів та можливостей, може надати тилове забезпечення та послуги, що не наведені в додатках "A" та "B", на основі відшкодування вартості, якщо Сторони не домовляться про інше.

6.3. Італійська Сторона несе відповідальність за забезпечення безпеки особового складу УС на умовах, передбачених для ІС.

6.4. На вимогу Української Сторони в межах наявних засобів та можливостей, а також на основі подальшого відшкодування відповідних витрат, ІС можуть забезпечити особовий склад УС засобами зв'язку в районі виконання завдань. Українська Сторона може мати засоби зв'язку національного зразка.

6.5. На вимогу Української Сторони та на основі відшкодування вартості Італійська Сторона може забезпечити УС додатковими засобами зв'язку, у тому числі для підтримання міжнародного зв'язку, за тарифами, передбаченими для ІС.

6.6. Італійська Сторона забезпечить особовому складу доступ до мережі Інтернет та послуг електронної пошти на тих самих умовах та за цінами, передбаченими для ІС.

6.7. На вимогу УС, Італійська Сторона може на компенсаційній основі надати послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів УС, якщо подібні засоби використовуються ІС, а також необхідні запасні частини (за можливості) та пально-мастильні матеріали.

Стаття 7
Стратегічні перевезення

7.1. Перевезення з/до України з/до Італії організовуватиметься та оплачуватиметься Українською Стороною.

7.2. На вимогу Української Сторони, Італійська Сторона може забезпечити, на основі відшкодування вартості, перевезення українського персоналу з/до Афганістану з/до Італії, у тому числі у разі виникнення непередбачених обставин. У разі направлення Українською Стороною запитів на перевезення, УС повинні будуть дотримуватися процедур, визначених у наступному підпункті.

7.3. Стратегічні авіаційні перевезення можуть здійснюватися на компенсаційній основі або безпосередньо з/до Італії з/до Афганістану, або транзитом через територію ОАЕ. У цьому разі на Українську Сторону покладається відповідальність за доставку визначеного складу УС з обладнанням до аеродрому вильоту/прильоту, завчасне отримання відповідних митних та дипломатичних дозволів уповноважених органів ОАЕ.

У разі перевезення військового небезпечного вантажу УС несуть відповідальність за оформлення вантажного маніфесту на перевезення небезпечних вантажів при змішаних перевозках за стандартом ІАТА/ІКАО.

Перевезення небезпечних вантажів УС здійснюватиметься відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства Української Сторони, а у випадку якщо стратегічне авіаційне перевезення здійснюється національними повітряними засобами Італійської Сторони, застосовуватимуться положення національного законодавства Італійської Сторони, в частині, що стосується правил польотів.

Розрахунок витрат здійснюється шляхом множення ціни за особу / вантажну платформу на кількість осіб / вантажних платформ, що підлягають перевезенню.

Також у разі якщо стратегічне авіаційне перевезення надається УС на основі подальшого відшкодування витрат, відповідна плата за кожну надану послугу буде стягуватися у розмірі, в якому вона стягується з ІС. Італійська Сторона повинна заздалегідь поінформувати Українську Сторону стосовно орієнтовної вартості витрат на кожний вид послуг, що можуть бути їй надані протягом наступного року.

Окрім цього:

кошти для відшкодування витрат Італійської Сторони мають бути перераховані Українською Стороною на банківський рахунок Об'єднаного штабу Збройних Сил Італії;

банківський переказ коштів має бути здійснений не пізніше 180 діб з дати отримання відповідного рахунка або вимоги про сплату;

рахунки-фактури надсилатимуться на адресу уповноваженого органу Української Сторони, відповідального за вирішення фінансових питань, визначеного у Додатку C до цієї ТУ.

7.4. Разом з цим УС повинні дотримуватися таких процедур:

заявки на повітряне перевезення повинні подаватися та погоджуватися з Об'єднаним центром координації перевезень об'єднаного штабу Збройних Сил Італії мінімум за 4 тижні до дати такого перевезення;

УС повинні надавати до Об'єднаного центру координації перевезень об'єднаного штабу Збройних Сил Італії прізвище контактної особи, відповідальної за організацію та координацію стратегічного повітряного перевезення;

Українська Сторона повинна отримати відповідні дипломатичні дозволи та інші дозвільні документи уповноважених установ ОАЕ, необхідні для перевезення УС, та вчасно надати їх до Об'єднаного центру координації перевезень об'єднаного штабу Збройних Сил Італії;

особовий склад та обладнання направляються до відповідних аеропортів завантаження/розвантаження готові до перельоту;

Італійській Стороні надається інформація щодо військових звань, прізвищ та імен, номерів паспортів особового складу, що потребує перевезення;

кожен пасажир, який підлягає перевезенню італійськими військовими повітряними суднами, повинен бути застрахований від повітряного аварійного випадку;

УС повинні забезпечити, щоб перед направленням до портів завантаження/розвантаження усе майно пройшло всі відповідні митні формальності;

пасажири та їх речі, які потребують перевезення, повинні бути у відповідному аеропорту завантаження за три години до відльоту;

Українська Сторона має забезпечити готовність військового вантажу до завантаження у відповідному аеропорту завантаження за 1 робочий день до дати відльоту.

Стаття 8
Медичне забезпечення

8.1. Українська Сторона несе відповідальність за прийняття та проведення з особовим складом УС усіх необхідних превентивних заходів, а також проведення усіх підготовчих заходів, які включають перевірку загального медичного, стоматологічного, фізичного та психологічного стану.

8.2. Українська Сторона направить медичний персонал для надання особовому складу УС відповідної медичної допомоги у медичній установі 1 рівня. За необхідності, медичний персонал УС буде відповідним чином направлений до медичної установи 1 рівня для надання медичної допомоги особовому складу УС. За вимогою УС, медичний персонал ІС може бути залучений до надання медичної допомоги особовому складу УС. Логістична підтримка категорії медичне забезпечення 1 рівня (у т.ч. обладнання та витратні матеріали) будуть надані ІС на безоплатній основі.

8.3. Якщо особовий склад УС потребуватиме лікування у медичних шпиталях 2 та вищих рівнів, Італійська Сторона на вимогу УС забезпечить таке лікування, в тому числі у медичних закладах третьої сторони. Після завершення курсу лікування представника українських сил оригінали або копії всіх медичних документів щодо цього лікування (стаціонарного або амбулаторного) надаватимуться Українській Стороні. Всі понесені Італійською Стороною витрати, пов'язані з таким лікуванням, будуть відшкодовані Українською Стороною.

8.4. Стратегічна медична евакуація є виключною відповідальністю Української Сторони. Однак, за вимогою Української Сторони та на основі подальшого відшкодування відповідних витрат, стратегічна медична евакуація може бути організована та здійснена Італійською Стороною.

Стаття 9
Фінансове забезпечення

9.1. Українська Сторона зобов'язується відшкодувати Італійській Стороні усі спільно визначені та затверджені витрати, пов'язані з наданням погодженого тилового забезпечення. Розрахунки будуть проводитися відповідно до процедур, визначених положеннями стандарту НАТО STANAG 2034 "Стандартні процедури НАТО щодо спільного тилового сприяння".

9.2. Рахунки-фактури за забезпечення тиловою підтримкою, постачанням та послугами надаватимуться за стандартною формою НАТО стосовно запиту, отримання та оплати, визначеною у додатку "А" до стандарту НАТО STANAG 2034 (зразок рахунка-фактури міститься у Додатку "D" до цієї ТУ), та повинні містити посилання на цю ТУ, а також відповідний номер замовлення.

9.3. Українська Сторона відшкодовуватиме Італійській Стороні витрати за цінами, що дорівнюватимуть фактичним витратам Італійської Сторони без отримання останньою жодних прибутків. Перелік цін буде надаватися українському СНП. У разі зміни цін Італійська Сторона буде інформувати українського СНП встановленим порядком.

9.4. ІС надаватимуть українському СНП щомісячні детальні рахунки-фактури для оплати за надане матеріальне забезпечення та послуги, які включатимуть індивідуальні ціни та загальну суму. Український СНП затверджує правильність відомостей, що містяться у наданих рахунках-фактурах.

9.5. Уповноважений орган Української Сторони протягом 60 діб після отримання рахунка-фактури має здійснити банківський переказ коштів ІС на відповідний рахунок (Додаток C до цієї ТУ). В якості призначення платежу необхідно вказувати: "ТУ між Міністерством оборони України та Італії, Герат, Афганістан".

9.6. Валютою розрахунків є Євро.

9.7. Українська Сторона самостійно забезпечуватиме виплату грошової винагороди та добових власному особовому складу.

9.8. Майно, передане в тимчасове користування УС, повинно бути поверненим ІС до моменту залишення УС території проведення операції. УС несуть відповідальність за те, щоб передані речі використовувалися належним чином та поверталися до ІС у тому самому стані, в якому вони були отримані, за винятком нормальної амортизації.

9.9. Українська Сторона несе фінансову відповідальність за втрату або пошкодження будь-якого майна, наданого УС Італійською Стороною, якщо причиною втрати або пошкодження стали халатність, необережність або використання не за призначенням.

9.10. Однак, якщо втрата чи пошкодження сталися внаслідок нападу, ворожих дій або вимушеного залишення, Українська Сторона не несе зазначеної фінансової відповідальності.

Стаття 10
Правові аспекти

10.1. У разі вчинення особовим складом неправомірних діянь у зоні проведення операції, що відповідно до чинного національного законодавства сторін мають ознаки злочину, особовий склад підпадає під національну юрисдикцію.

10.2. У разі підозри стосовно вчинення особовим складом УС дисциплінарного проступку або неналежного виконання ним покладених обов'язків, або визнання його винним у скоєнні серйозного дисциплінарного проступку або дій, що суперечать вимогам цієї ТУ чи відповідних угод стосовно статусу сил, Італійська Сторона може звернутися з вимогою щодо репатріації такого члена УС. Український СНП розглядатиме такі звернення та сприятиме виведенню, в межах дозволеного, відповідно до національного законодавства.

Стаття 11
Претензії та зобов'язання

11.1. Будь-які претензії сторін щодо завдання шкоди будуть вирішуватися у відповідності з положеннями Статті VIII НАТО УСЗС. Спори, пов'язані із завданням особовим складом, майном та технікою сторін цієї ТУ шкоди третій стороні або її майну, вирішуватимуться у відповідності з положеннями ТУВС.

Стаття 12
Безпека та розкриття інформації

12.1. Поводження з усією інформацією з обмеженим доступом відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України та Італійської Республіки, міжнародних домовленостей та положень настанови СМ 2002-49 "Підтримання безпеки у рамках НАТО".

Стаття 13
Форма одягу, емблеми та прапори

13.1. Під час виконання обов'язків особовий склад УС носитиме установлену національну військову форму одягу разом із знаками розрізнення, передбаченими відповідними національними вимогами.

13.2. Особовий склад УС матиме національні ідентифікаційні картки (або службові паспорти). У разі забезпечення членів операції ідентифікаційними картками встановленого зразка особовий склад УС повинен їх використовувати відповідно до встановлених процедур.

Стаття 14
Вирішення спорів

14.1. Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї ТУ та її додатків врегульовуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів на якомога нижчому рівні та не передаються для вирішення будь-якому національному або міжнародному суду чи третій стороні.

Стаття 15
Набрання чинності, термін та припинення дії

15.1. Ця ТУ набирає чинності з дати її підписання та укладається на невизначений термін.

15.2. Ця ТУ може бути переглянута, до неї можуть вноситись зміни та доповнення в будь-який час за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідного Протоколу, який становитиме невід'ємну частину цієї ТУ.

15.3. Дія цієї ТУ може бути будь-коли припинена кожною Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні. Таке припинення набирає чинності через 30 днів з дати отримання відповідного повідомлення іншою Стороною.

15.4. Ця ТУ діє до повного розрахунку між Сторонами та вирішення усіх спорів.

Учинено у двох примірниках кожний українською, італійською та англійською мовами кожний, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї ТУ перевага віддається текстові англійською мовою.

За Міністерство
оборони Італії

Військовий
представник Італії
у Військовому комітеті
НАТО/ЄС

генерал-лейтенант

(підпис)

Ж.М. КЬЯРІНІ


За Міністерство
оборони України

Військовий представник
Місії України при НАТОгенерал-майор

(підпис)

А.Г. ПЕТРЕНКО

Додатки:

A: Безоплатне матеріальне забезпечення та послуги

B: Матеріальне забезпечення та послуги, що надаються на компенсаційній основі

C: Контактні пункти

D: Форма рахунка-фактуриДОДАТОК A

Безоплатне матеріальне забезпечення та послуги

ІС у межах своїх можливостей і в разі наявності безоплатно надаватиме українським силам такі матеріальні ресурси та послуги:

Контроль повітряного руху та послуги прийому-випуску повітряних суден.

Послуги, пов'язані з завантаженням/розвантаженням військових повітряних суден.

Надання метеорологічної інформації.

Крите й відкрите місце для стоянки автомобілів.

Складські приміщення для зберігання боєприпасів та обладнання.

Послуги користування наявною внутрішньою системою військового зв'язку (для необхідного службового користування).

Використання об'єктів дозвілля.

Використання майстерні.

Надання невідкладної медичної допомоги.ДОДАТОК B

Матеріальне забезпечення та послуги,
що надаються на компенсаційній основі

ІС у межах своїх можливостей і в разі наявності буде надавати українським силам на компенсаційній основі такі послуги та матеріальне забезпечення на тих самих умовах / за тією самою ціною, що й для персоналу італійського контингенту:

проживання (включаючи прибирання, опалення, електропостачання, постачання гарячої води та каналізацію): вартість визначається шляхом множення кількості особового складу УС, який проживає у таборі, на визначену суму, що підраховується щомісяця.

Сума витрат на електропостачання буде базуватися на відсотку від загальної вартості витрат за спожиту послугу та визначатиметься шляхом множення фіксованої ставки витрат, а також місячної витрати пального для електрогенераторів на кількість особового складу УС, що проживав на базі протягом місяця. Кількість особового складу буде визначатися на підставі такого ж самого рапорту стосовно щоденної наявності особового складу УС, який застосовуватиметься для визначення вартості послуг з харчування.

харчування (триразове): щомісячна вартість буде рахуватися на підставі рапорту стосовно щоденної наявності особового складу УС. Вода у пляшках та страви, готові для негайного споживання, будуть замовлятись окремо.

послуги з вивезення сміття та відходів (включає збір та вивіз звичайного сміття та відходів життєдіяльності): сума буде базуватися на відсотку від загальної вартості витрат за спожиту послугу. Вартість надання зазначеної послуги із розрахунку на 1 особу на день визначатиметься шляхом розподілу повної вартості на число персоналу, який знаходиться в таборі, поділеної на період надання послуги;

пральні послуги: вартість буде відшкодована відповідно до відсотка від загальної вартості цієї послуги. Ці кошти визначаються шляхом множення фіксованої плати за три прання на тиждень на число особового складу УС, який знаходиться в таборі;

вартість оренди офісу (із санітарно-побутовими приміщеннями та використанням основних меблів). Вартість визначатиметься шляхом множення фіксованої ціни на число особового складу УС, який знаходиться в таборі;

забезпечення безпеки (послуги, що надаються найнятим місцевим персоналом за межами табору): відповідно до відсотка (частки) від загальної вартості цієї послуги. Вартість визначається шляхом розподілу повної вартості на число персоналу, який знаходиться в таборі, поділеної на період надання послуги (щомісячно);

пальне та пально-мастильні матеріали (ПММ): використання пального та ПММ має бути задокументовано для забезпечення подальшого відшкодування витрат Італійської Сторони. Ціна визначатиметься кожного місяця та зазначатиметься в контракті. Кожна доставка пального буде фіксуватися у відповідних накладних (відповідно до STANAG 2034) та підписуватись обома Сторонами. Розрахунки мають бути здійснені не пізніше ніж через 60 днів після отримання відповідного рахунка.

технічне обслуговування, ремонт і запасні частини. На вимогу УС, Італійська Сторона може на компенсаційній основі надати послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів УС, якщо подібні засоби використовуються ІС, а також необхідні запасні частини (за можливості) та пально-мастильні матеріали. Вартість визначається за фактом наприкінці кожного місяця та має включати такі самі ціни, як і для ІС.ДОДАТОК C

ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ

Від Української Сторони

Від Італійської Сторони

З загальних питань

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України
вул. Курська, 13 з, м. Київ, 03168
тел.: +3 8 044 242-10-79
факс: + 3 8 044 461-94-00

Штаб оборони Італійської Республіки, Управління спільних операцій, Відділ логістики, відділення матеріально-технічного забезпечення
j4@coi.difesa.it
тел.: + 39 06 46919209
факс: + 39 06 46919244

З питань тилового забезпечення у районі проведення операції


Начальник служби логістики італійського контингенту
тел.: 1824507
italfor-i4-chief-nse@herat.esercito.difesa.it

З фінансових питань

Фінансове управління Генерального штабу
Збройних Сил України
Повітрофлотський пр-т., 6, м. Київ, 03168
тел.: +3 8 044 245-43-87;
факс: + 3 8 044 234-51-12

CAI-I Director
6312470 (phone)
caii-direttore@herat.aeronautica.difesa.it
SWIFT CODE: BCITITMM988
IBAN: IT58F0306903390680300078161

Банківські реквізити:

Бенефіціар: Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України, Київ, Україна
Рахунок: N 2600801284793
Банк бенефіціара: УКРЕКСІМБАНК,
вул. Горького, 127, Київ, 03150
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX
Банк кореспондент: Corr. acc. # 949-87-67-10
EURO Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

Italian Air Force
Comando Logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Direzione Territoriale di Commissariato
Piazza E. Novelli1
20129 MILANO
BIC Code BPPIITRRXXX
IBAN: IT61P0760101600000000762203ДОДАТОК D

NATO/PfP UNCLASSIFIEDвгору