Документ 380_038, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.01.2005

              Меморандум 
про взаєморозуміння у сфері стандартизації та
оцінки відповідності між Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) і Італійським
національним органом з
стандартизації (UNI)
Дата підписання: 18.01.2005 Дата набуття чинності: 18.01.2005
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) і Італійський національний орган з
стандартизації (UNI), далі "Сторони",
з метою усунення технічних бар'єрів у торговельних відносинах
між Україною і Італією,
прагнучи забезпечувати захист прав споживачів від підробок та
фальсифікації продукції, яка є предметом експорту/імпорту та
виготовляється в Україні або Італії;
висловлюючи прагнення розвивати співробітництво у сфері
стандартизації та оцінки відповідності, виходячи при цьому з
принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями,
ґрунтуючись на національному законодавстві держав кожної із
Сторін та положеннях статті 6 Угоди про технічні бар'єри в
торгівлі ( 981_008 ) (ТВТ) Світової організації торгівлі,
домовились про наступне:
Сторони співпрацюватимуть у сфері стандартизації та оцінки
відповідності за напрямами, що мають кожного разу визначатися і
погоджуватися:
(1) визначення галузей та видів продукції, в яких є спільна
зацікавленість і які належать до експорту/імпорту, для
співробітництва в напрямах, які без відхилень стосуються залучених
Сторін;
(2) підтримка українських технічних комітетів з
стандартизації в роботі, що здійснюється у технічних комітетах
CEN/ISO у галузі виробництва продукції легкої промисловості та
засобів індивідуального захисту з предметів та питань, що мають
визначатись;
(3) допомога в запровадженні Європейської Директиви
89/686/ЄЕС щодо засобів індивідуального захисту та стандартів EN,
що підпадають під дію цієї директиви, а також інших директив, які
стосуються продукції легкої промисловості і забезпечують захист
прав дітей та людей похилого віку з конкретних питань, що мають
визначатись;
(4) допомога в організації навчання спеціалістів у галузях та
методах, що мають визначатися;
(5) допомога в акредитації українських лабораторій з
випробувань дитячого взуття та засобів індивідуального захисту на
відповідність міжнародним і європейським стандартам і нормам, та в
організації можливих контрактів на постачання необхідного
обладнання, з питань, що мають визначатися;
(6) обмін інформацією з питань стандартизації та оцінки
відповідності та процедур і методів випробувань в секторах, в яких
заінтересовані обидві Сторони з метою подальшої підтримки
укладання угод про взаємне визнання результатів робіт з оцінки
відповідності з питань, що мають визначатися;
За допомогою групи представників ДССУ і UNI, яка має бути
створена, Сторони домовились розробляти щорічні Плани реалізації
положень цього Меморандуму, враховуючи можливе залучення інших
заінтересованих італійських установ.
Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього
меморандуму вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.
Меморандум укладається строком на 3 роки і набуває чинності з
дати його підписання. Термін дії Меморандуму автоматично
продовжуватиметься на наступні трирічні періоди, якщо жодна із
Сторін не пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного
періоду не заявить шляхом письмового повідомлення іншій Стороні
про свій намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. ____________ 18 січня 2005 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ)
Микола НЕГРИЧвгору