Документ 380_032, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.12.2003

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним
департаментом фінансового моніторингу,
що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Італійським Валютним Офісом щодо співробітництва
в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними
з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 11.12.2003 Дата набуття чинності: 11.12.2003
Офіційний переклад
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Італійський Валютний
Офіс, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва та взаємної
заінтересованості сприяти розслідуванню та переслідуванню осіб,
підозрюваних у відмиванні грошей та кримінальній діяльності,
пов'язаній з відмиванням грошей. З цією метою Сторони домовились про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть з метою збору, обробки та аналізу
інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони мають відношення до
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або кримінальної
діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони
будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит,
будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до
розслідування Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з
відмиванням грошей, та до осіб чи компаній, що задіяні в таких
операціях. Будь-який запит на отримання інформації
обгрунтовуватиметься стислим переліком основних фактів.
Стаття 2
Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони,
не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в
адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди
Сторони, що надала таку інформацію. Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах,
пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від кримінальних
діянь, перелічених в Додатку I для України, та будь-яких умисних
кримінальних діянь для Італії. Сторони беруть на себе зобов'язання
вносити зміни до цього Меморандуму у випадку зміни відповідної
частини національного законодавства. Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 3
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в
інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 4
Інформація, отримана в ході виконання цього Меморандуму, є
конфіденційною, становить службову таємницю і на неї поширюється
режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави
Сторони, яка отримує інформацію, для подібної інформації,
отриманої з джерел у власній державі.
Стаття 5
Сторони спільно визначать прийнятні процедури зв'язку
відповідно до законодавства своїх держав та проводитимуть
консультації з метою виконання цього Меморандуму.
Стаття 6
Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 7
Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство.
Стаття 8
Цей Меморандум може бути змінений будь-коли за взаємною
згодою.
Стаття 9
Цей Меморандум може бути скасований в будь-який час.
Меморандум припиняє свою дію з моменту одержання письмового
повідомлення від іншої Сторони.
Стаття 10
Цей Меморандум вступає в силу з дати підписання Сторонами. Підписано у двох (2) оригінальних примірниках англійською
мовою (англійський текст є автентичним і кожна зі Сторін бере на
себе відповідальність за переклад на свою мову).
Київ, 2003 Рим, 11 грудня 2003 року
За Державний департамент За Італійський Валютний
фінансового моніторингу, Офіс
що діє у складі Міністерства Генеральний Директор
фінансів України
Сергій Гуржій Карло Сантіні
Додаток
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність
Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є
незаконно одержані доходи.вгору