Про порядок введення в дію Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
Постанова Верховної Ради України від 24.12.19933809-XII
Документ 3809-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 14, ст. 81 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) з дня його опублікування, а частину другу статті 12 -
з 1995/1996 навчального року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про фізичну культуру і спорт" застосовуються чинні акти в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Встановити, що відповідно до статті 11 Закону України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ) не справляється плата за земельні
ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, що
використовуються за цільовим призначенням, за винятком тих
споруд, які є у приватній власності.
4. Кабінету Міністрів України: - до 1 квітня 1994 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до
законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про
фізичну культуру і спорт"; - привести рішення Уряду України у відповідність із цим
Законом; - забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України своїх нормативних актів, що суперечать Закону
України "Про фізичну культуру і спорт", та прийняття актів, що
випливають з нього; - до 1 червня 1994 року прийняти державну програму розвитку
фізичної культури і спорту, інші рішення, що випливають з цього
Закону.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 24 грудня 1993 року
N 3809-XIIвгору