Документ 380-99-п, поточна редакція — Прийняття від 15.03.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 березня 1999 р. N 380
Київ
Про доповнення Переліку категорії
працівників, яким може бути надано
службові жилі приміщення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Перелік категорій працівників, яким може бути
надано службові жилі приміщення, затверджений постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) "Про службові
жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; 1989 р., N 3, ст.
13, N 7, ст. 42; ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 259; 1994 р., N 4,
ст. 99, N 6, ст. 153, N 8, ст. 203, N 10, ст. 262; 1995 р., N 5,
ст. 122; 1996 р., N 2, ст. 42, ст. 73; Офіційний вісник України,
1997 р., число 35, с. 83, число 38, с. 1, число 51, с. 25; 1998
р., N 27, ст. 995), пунктами 38, 39 і 40 такого змісту:
"38. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які
переїхали до м. Сімферополя і потребують забезпечення житлом у
цьому місті на період їх роботи на постійній основі у Верховній
Раді Автономної Республіки Крим.
39. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які
переїхали до м. Сімферополя у зв'язку з призначенням на посаду і
потребують забезпечення житлом у цьому місті.
40. Працівники прокуратури за переліком, визначеним
Генеральним прокурором України".
2. Установити, що фонд службових жилих приміщень для
забезпечення депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
та членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, працівників
прокуратури формується з новозбудованого житла, звільнених жилих
приміщень або квартир, придбаних у фізичних чи юридичних осіб
Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою Міністрів
Автономної Республіки Крим, прокуратурою.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 34вгору