Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація, Порядок від 31.05.2017380
Документ 380-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2018, підстава - 143-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. № 380
Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 143 від 28.02.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, що додається.

2. Установити, що побутові барабанні сушильні машини, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців з дати набрання чинності цією постановою.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 28.02.2018}

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 380

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів побутовими барабанними сушильними машинами, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на побутові барабанні сушильні машини вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи ті, що призначені для професійного використання, які введені в обіг на території України з дати набрання чинності цим Технічним регламентом, а саме:

барабанні сушильні машини, що живляться від мережі електричного струму;

газові барабанні сушильні машини;

вбудовані барабанні сушильні машини.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

побутові комбіновані прально-сушильні машини;

побутові віджимні центрифуги.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) автоматична барабанна сушильна машина - барабанна сушильна машина, яка вимикає процес сушіння, коли виявляє певний рівень вмісту вологи в речах, наприклад, на підставі показників їх електропровідності чи температури;

2) барабанна сушильна машина конденсаційного типу - машина, яка включає в себе пристрій, що використовує конденсацію або будь-який інший спосіб для видалення вологи з повітря, що використовується для сушіння;

3) вбудована побутова барабанна сушильна машина - побутова барабанна сушильна машина, яка призначена для вбудовування у шафу, в нішу в стіні або у схоже місце, що потребує використання меблевої фурнітури;

4) вентильована барабанна сушильна машина - машина, яка всмоктує повітря, пропускає його через текстильні вироби та випускає відпрацьоване вологе повітря у приміщення або назовні приміщення;

5) дилер - особа (імпортер або розповсюджувач), яка продає, здає у прокат, пропонує у лізинг або демонструє продукт для кінцевого споживача;

6) еквівалентна побутова барабанна сушильна машина - модель побутової барабанної сушильної машини, розміщеної на ринку, з такою самою номінальною завантаженістю, технічними та експлуатаційними характеристиками, рівнем споживання енергії, ефективністю конденсації, часом виконання стандартної програми для бавовни, а також акустичним поширенням шуму у повітрі під час сушіння, як в іншої моделі побутової барабанної сушильної машини, розміщеної постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

7) ефективність конденсації - означає відношення між масою вологи, яка конденсується за допомогою конденсатора сушильної машини, та масою вологи, що була видалена з речей в кінці циклу;

8) кінцевий споживач - особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

9) неавтоматична барабанна сушильна машина - барабанна сушильна машина, яка вимикає процес сушіння після закінчення визначеного періоду, зазвичай контрольованого таймером, яка також може бути відключена вручну;

10) номінальна завантаженість - визначена постачальником допустима маса у градації 0,5 кілограма сухих тканин певного виду, що може бути оброблена в барабанній сушильній машині за обраною програмою у разі завантаження відповідно до інструкції постачальника;

11) побутова барабанна сушильна машина - призначена для використання переважно для непрофесійних цілей машина, в якій тканини сушаться шляхом обертання барабану, через який пропускається нагріте повітря;

12) побутова віджимна центрифуга - призначений для використання переважно для непрофесійних цілей пристрій, в якому вода видаляється із тканини під впливом відцентрової сили у барабані, що обертається, і відводиться через автоматичний насос;

13) побутова комбінована прально-сушильна машина - побутова пральна машина, яка виконує функцію віджимання та сушіння тканин, як правило, шляхом нагрівання та обертання;

14) програма - операції, визначені постачальником для сушіння певних видів тканин;

15) пункт продажу - місце, де побутові барабанні сушильні машини виставляються або пропонуються для продажу, в прокат або лізинг;

16) режим “вимкнено” - стан побутової барабанної сушильної машини, що може тривати протягом невизначеного часу, коли вона вимкнена шляхом використання засобів управління або перемикачів, залишаючись підключеною до джерела живлення. Якщо засоби управління або перемикачі відсутні, режим “вимкнено” означає стан побутової барабанної сушильної машини, який досягається після того, як побутова барабанна сушильна машина самостійно повертається до стабільного стану енергоспоживання;

17) режим “очікування” - стан побутової барабанної сушильної машини, який характеризується найнижчим рівнем споживання енергії та може тривати протягом невизначеного часу після завершення програми та розвантаження побутової барабанної сушильної машини без будь-якого подальшого втручання кінцевого споживача, крім розвантаження побутової барабанної сушильної машини;

18) стандартна програма сушіння бавовни - цикл, який дає можливість сушити тканини з бавовни з початковим вмістом вологи 60 відсотків до досягнення нею залишкового вмісту вологи, що дорівнює 0 відсотків;

19) цикл - повний процес сушіння відповідно до обраної програми;

20) час виконання програми - час, що витрачається з моменту початку програми до її завершення, за винятком будь-якої затримки, спричиненої кінцевим споживачем;

21) часткове завантаження - частина номінальної завантаженості побутової барабанної сушильної машини для визначеної програми сушіння.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2822).

Обов’язки постачальників та дилерів

5. Постачальник забезпечує надання разом з побутовою барабанною сушильною машиною друкованої енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до закону про порядок застосування мов.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені в додатку 1, а вимоги до мікрофіші - в додатку 2.

Енергетична етикетка та мікрофіша також надаються дилерам окремо для кожної моделі побутової барабанної сушильної машини.

6. Постачальник забезпечує розроблення технічної документації, яка повинна бути достатньою для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту, та подаватися на запит органів державного ринкового нагляду.

Технічна документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 3.

7. У пунктах продажу кожна побутова барабанна сушильна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється (відображається) дилером на лицьовому боці або зверху побутової барабанної сушильної машини. Ніщо не повинно закривати або зменшувати видимість енергетичної етикетки.

8. У разі коли побутова барабанна сушильна машина пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли кінцевий споживач не має змоги побачити побутову зазначену машину, дилер гарантовано забезпечує кінцевого споживача інформацією відповідно до додатка 4 до того, як споживач візьме зазначену машину в прокат або лізинг. У разі коли побутова барабанна сушильна машина реалізується з використанням Інтернету з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 5.

9. Постачальники та дилери забезпечують рекламу побутових барабанних сушильних машин, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну.

10. Постачальники та дилери повинні включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри побутової барабанної сушильної машини, інформацію про клас її енергоефективності.

Методи вимірювання

11. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, що відповідають європейським гармонізованим стандартам.

Державний ринковий нагляд

12. Державний ринковий нагляд за відповідністю побутових барабанних сушильних машин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у додатках 1 і 2, а також проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутових барабанних сушильних машин відповідно до додатка 6.

Технічними енергетичними характеристиками побутової барабанної сушильної машини є:

клас енергоефективності;

обсяг енергоспоживання протягом циклу;

клас ефективності конденсації;

номінальна завантаженість;

споживча потужність у режимах “вимкнено” та “очікування”;

час режиму “очікування”;

час, протягом якого виконується програма;

рівень звукової потужності.

Визначення класу енергоефективності, класу ефективності конденсації та інших технічних характеристик побутових барабанних сушильних машин

13. Клас енергоефективності та клас ефективності конденсації визначаються згідно з додатком 7.

14. Індекс енергоефективності та середньозважена ефективність конденсації визначаються згідно з додатком 8.

15. Таблиця відповідності положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин, положенням цього Технічного регламенту наведена в додатку 9.Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для вентильованої барабанної сушильної машини оформляється за таким зразком:

2. На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника побутової барабанної сушильної машини;

код моделі побутової барабанної сушильної машини, який складається з літер та цифр і відрізняє конкретну модель побутової барабанної сушильної машини від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини, визначений відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, визначений відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, кВт•г на рік;

тип побутової барабанної сушильної машини;

час виконання циклу, що відповідає стандартній програмі сушіння бавовни при повному завантаженні, хвилин (округлюються до найближчої хвилини);

номінальну завантаженість для стандартної програми сушіння бавовни при повному завантаженні, кілограмів;

рівень звукової потужності (середньозважене значення) під час фази сушіння для стандартної програми для бавовни при повному завантаженні, дБ (округлюється до найближчого цілого числа).

3. Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки використовуються блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон - білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки “00-70-X-00” свідчить про те, що такий елемент складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 110 х 220 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

границі:

лінії - завтовшки 5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

кути круглі - 3,5 міліметра;

кольорова панель - кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;

енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

завширшки - 92 міліметри;

заввишки - 17 міліметрів;

границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

завдовжки - 92,5 міліметра;

шкала A-G:

стрілка:

- заввишки - 7 міліметрів;

- пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас - X-00-X-00;

- другий клас - 70-00-X-00;

- третій клас - 30-00-X-00;

- четвертий клас - 00-00-X-00;

- п’ятий клас - 00-30-X-00;

- шостий клас - 00-70-X-00;

- останній клас - 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 12 pt;

- великі літери, білого кольору, вирівняні в один ряд;

клас енергоефективності:

стрілка:

- завширшки - 26 міліметрів;

- заввишки - 14 міліметрів;

- колір чорний - 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold - 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

енергоспоживання:

текст - Calibri regular 11 pt, великі літери;

колір чорний - 100 відсотків.

середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 30 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

другий рядок:

- Calibri regular - 14 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

тип побутової барабанної сушильної машини:

- піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

час виконання циклу:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

рівень звукової потужності:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

найменування або торговельна марка постачальника;

модель барабанної сушильної машини;

місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі барабанної сушильної машини розміром 92 х 15 міліметрів;

номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування барабанних сушильних машин:

Calibri bold - 9 pt,

колір чорний - 100 відсотків.

4. Енергетична етикетка для барабанної сушильної машини конденсаційного типу оформляється за таким зразком:

5. На енергетичній етикетці зазначається інформація, визначена пунктом 2 цього додатка, а також інформація про клас ефективності конденсації відповідно до додатка 7.

6. Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

границі:

лінії - завтовшки 5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

кути круглі - 3,5 міліметра;

кольорова панель - кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;

енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

завширшки - 92 міліметри;

заввишки - 17 міліметрів;

границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

завдовжки - 92,5 міліметра;

шкала А-G:

стрілка:

- заввишки - 7 міліметрів;

- пробіл – 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас - X-00-X-00;

- другий клас - 70-00-X-00;

- третій клас - 30-00-X-00;

- четвертий клас - 00-00-X-00;

- п’ятий клас - 00-30-X-00;

- шостий клас - 00-70-X-00;

- останній клас - 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 12 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

клас енергоефективності:

стрілка:

- завширшки - 26 міліметрів;

- заввишки - 14 міліметрів;

- колір чорний - 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold - 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

енергоспоживання:

текст - Calibri regular 11 pt, великі літери;

колір чорний - 100 відсотків;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 30 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

другий рядок:

- Calibri regular - 14 pt;

- колір чорний – 100 відсотків;

тип побутової барабанної сушильної машини:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

час виконання циклу:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

рівень звукової потужності:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

найменування або торговельна марка постачальника;

модель барабанної сушильної машини;

місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі барабанної сушильної машини розміром 92 х 15 міліметрів;

клас ефективності конденсації:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri regular - 16 pt;

- горизонтальна шкала - 75 відсотків;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri bold - 22 pt;

- горизонтальна шкала - 75 відсотків;

- колір чорний - 100 відсотків.

номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин:

Calibri bold 9 pt,

колір чорний - 100 відсотків.

7. Енергетична етикетка для газової барабанної сушильної машини оформляється за таким зразком:

8. На енергетичній етикетці зазначається інформація, визначена пунктом 2 цього додатка.

9. Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

границі:

лінії - завтовшки 5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

кути круглі - 3,5 міліметра;

кольорова панель - кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;

енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 92 міліметра;

висота - 17 міліметрів;

границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 92,5 міліметра;

шкала А-G:

стрілка:

- висота - 7 міліметрів;

- пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас - X-00-X-00;

- другий клас - 70-00-X-00;

- третій клас - 30-00-X-00;

- четвертий клас - 00-00-X-00;

- п’ятий клас - 00-30-X-00;

- шостий клас - 00-70-X-00;

- останній клас - 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 12 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

клас енергоефективності:

стрілка:

- завширшки - 26 міліметрів;

- заввишки - 14 міліметрів;

- колір чорний - 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold - 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

енергоспоживання:

текст - Calibri regular 11 pt, великі літери;

колір чорний - 100 відсотків;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 30 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

другий рядок:

- Calibri regular - 14 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

тип побутової барабанної сушильної машини:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

час виконання циклу:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

рівень звукової потужності:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- кути круглі - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

найменування або торговельна марка постачальника;

модель барабанної сушильної машини;

місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі барабанної сушильної машини розміром 92 х 15 міліметрів;

номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин:

Calibri bold 9 pt,

колір чорний - 100 відсотків.Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. У мікрофіші зазначається така інформація, що може бути включеною до інструкції постачальника або супровідної документації, які надаються разом з побутовою барабанною сушильною машиною:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель побутової барабанної сушильної машини, що є кодом, який зазвичай складається з літер і цифр та відрізняє конкретну модель побутової барабанної сушильної машини від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

3) номінальна завантаженість для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, кілограмів;

4) зазначення типу побутової барабанної сушильної машини - вентильована, конденсаційного типу чи газова барабанна сушильна машина;

5) клас енергоефективності;

6) для барабанних сушильних машин, що живляться від мережі електричного струму:

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання за цикл залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлений до одного знака після коми;

для газових барабанних сушильних машин:

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г (газ) на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження (фактичний обсяг енергоспоживання за цикл залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлений до одного знака після коми;

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)el) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання енергії за цикл залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлений до одного знака після коми;

7) відомості про те, чи барабанна сушильна машина є автоматичною або неавтоматичною;вгору