Документ 380-2001-п, попередня редакція — Редакція від 11.06.2010, підстава - 376-2010-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2001 р. N 380
Київ
Про затвердження Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається підтримка держави
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2001 р. N 380
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави
{ У тексті Положення слово "МОН" замінено словом
"Держкомнауки" згідно з Постановою КМ N 376
( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

1. Державний реєстр наукових установ, яким надається
підтримка держави (далі - Реєстр), - це перелік науково-дослідних,
науково-технічних установ усіх форм власності (далі - наукові
установи) та вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації
усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для
розвитку науки, економіки і виробництва.
2. Із заявкою про включення до Реєстру до Держкомнауки
звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та
вищі навчальні заклади, які пройшли акредитацію.
До заявки додаються:
копії засновницьких документів;
результати державної атестації (сертифікат про акредитацію);
відомості про наукові та науково-педагогічні кадри,
науково-дослідну і науково-виробничу діяльність;
довідка про стан розвитку дослідницької матеріально-технічної
бази;
клопотання центрального органу виконавчої влади, Національної
або галузевої академії наук, до сфери управління якої належить
наукова установа, вищий навчальний заклад, про надання науковій
установі, вищому навчальному закладу підтримки держави.
3. Наукові установи, вищі навчальні заклади включаються до
Реєстру наказом Держкомнауки.
4. Науковим установам і вищим навчальним закладам, включеним
до Реєстру, Держкомнауки видає свідоцтво встановленого зразка.
5. Наукові установи та вищі навчальні заклади, включені до
Реєстру:
користуються податковими пільгами відповідно до
законодавства;
не можуть змінювати вид наукової і науково-технічної
діяльності;
зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї основної
діяльності спрямовувати на проведення ініціативних
науково-дослідних робіт та розвиток дослідницької
матеріально-технічної бази (крім вищих навчальних закладів);
забезпечують не менш як 70 відсотків основної наукової або
науково-технічної діяльності у загальному річному обсязі виконаних
робіт (крім вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації).
6. Наукові установи, вищі навчальні заклади виключаються з
Реєстру у разі недодержання вимог Закону України "Про наукову та
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) та цього Положення.
7. Інформація про включення до Реєстру та виключення з нього
оприлюднюється в офіційних друкованих виданнях Держкомнауки.
8. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру
здійснює Держкомнауки.вгору