Документ 38/97, поточна редакція — Редакція від 16.02.2000, підстава - 250/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку та участь спортсменів України
у XVIII зимових, XXVII літніх Олімпійських і
XI Параолімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих,
Спеціальній Олімпіаді, чемпіонатах світу та Європи

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 250/2000 від 16.02.2000 )
З метою створення необхідних умов для підготовки та участі
збірних команд України у XVIII зимових (1998) рік, XXVII літніх
Олімпійських і XI Параолімпійських іграх (2000) рік, Всесвітніх
іграх глухих, Спеціальній Олімпіаді, чемпіонатах світу та Європи
п о с т а н о в л я ю :
1. Затвердити персональний склад Організаційного комітету з
підготовки та участі спортсменів України у XVIII зимових, XXVII
літніх Олімпійських і XI Параолімпійських іграх (додається). Дозволити голові Організаційного комітету в разі потреби
вносити зміни до його персонального складу.
2. Кабінету Міністрів України: визначити обсяги витрат, пов'язаних з підготовкою та участю
спортсменів України у XVIII зимових, XVII літніх Олімпійських і XI
Параолімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Спеціальній
Олімпіаді, чемпіонатах світу та Європи, в тому числі на
будівництво та реконструкцію спортивних баз, і передбачати їх
окремим рядком у проектах Державного бюджету України на
1997-2000 роки ; подати у двомісячний строк Верховній Раді України пропозиції
щодо механізму залучення позабюджетних коштів резидентів України
на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна
Параолімпійська".
3. Голові Організаційного комітету інформувати Президента
України до 1 січня та 1 липня кожного року про хід підготовки
українських спортсменів до XVIII зимових, XXVII літніх
Олімпійських і XI Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих,
Спеціальної Олімпіади, чемпіонатів світу та Європи.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 1997 року
N 38/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 січня 1997 року N 38/97
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та участі
спортсменів України у XVIII зимових, XXVII літніх
Олімпійських і XI Параолімпійських іграх

ЮЩЕНКО - Прем'єр-міністр України, голова Віктор Андрійович Організаційного комітету
АЗАРОВ - Голова Державної податкової ад- Микола Янович міністрації України
АЛЕКСАНДРОВ - головний тренер збірної команди Валерій Федорович України з легкої атлетики
БІЖАН - заступник Міністра оборони Укра- Іван Васильович їни
БІЛЕЙЧУК - головний консультант Управління Богдан Михайлович гуманітарної політики Адмініст-
рації Президента України
БОРЗОВ - Голова Державного комітету Укра- Валерій Пилипович їни з фізичної культури і спор-
ту, президент Національного
Олімпійського комітету України
БРИНЗАК - віце-президент федерації біатло- Володимир Михайлович ну України
ВОЛКОВ - завідувач Відділу з питань осві- Олег Ігорович ти, культури, охорони здоров'я
Кабінету Міністрів України
ГОРБУЛІН - Секретар Ради національної без- Володимир Павлович пеки і оборони України, прези-
дент федерації баскетболу Украї-
ни
ГОРИНЬ - голова Львівської обласної дер- Микола Миколайович жавної адміністрації
ГРОМ'ЯК - оглядач газети "Урядовий кур'єр" Іван Васильович
ДЕРКАЧ - Голова Державної митної служби Леонід Васильович України
ДОМАШЕНКО - перший заступник Голови Держав- Анатолій Васильович ного комітету України з фізичної
культури і спорту
ЄПІФАНОВ - голова Сумської обласної держав- Анатолій Олександрович ної адміністрації
ЄФІМЕНКО - заступник голови Федерації про- Олександр Васильович фесійних спілок України (за зго-
дою)
ЗАЙЧУК - перший заступник Міністра освіти Валентин Олександрович України
ІВАНЧЕНКО - Віце-прем'єр-міністр Автономної Ігор Васильович Республіки Крим
КАРЛЕНКО - президент федерації лижного Василь Павлович спорту України
КЛОПОВ - голова центральної ради спортив- Іван Іванович ного товариства професійних спі-
лок "Україна"
КОРОНЕВСЬКИЙ - Міністр фінансів України Валентин Максимович
КОСТЕНКО - заступник Голови Державного ко- Микола Павлович мітету України з фізичної куль-
тури і спорту
КОСТЮК - віце-президент Національної ака- Платон Григорович демії наук України
КРАВЕЦЬ - голова правління акціонерного Віктор Михайлович комерційного агропромислового
банку "Україна" (за згодою)
КРЕМЕНЬ - Керівник Управління гуманітарної Василь Григорович політики Адміністрації Президен-
та України
КУЛИК - перший віце-президент Національ- Володимир Васильович ного Олімпійського комітету Ук-
раїни
КУЛИК - Міністр інформації України Зіновій Володимирович
КУШНАРЬОВ - Глава Адміністрації Президента Євген Петрович України
ЛАШКУЛ - президент міжнародної виробни- Володимир Григорович чо-спортивної корпорації "Зов-
нішньоекономічне об'єднання
"Інфоспорт" (за згодою)
ЛИТВИНЕНКО - голова спортивного комітету Мі- Леонід Дмитрович ністерства оборони України
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Київської міської державної
Олександр Олександрович адміністрації
ОМЕЦИНСЬКИЙ - заступник голови Урядової комі- Броніслав Францович сії по координації гуманітарної
допомоги
ОПИРАЙЛО - голова Центрального спортивного
Сергій Ілліч клубу "Гарт"
ПЛАТОНОВ - ректор Українського державного Володимир Миколайович університету фізичного виховання
і спорту
ПОЛЯКОВ - голова Донецької обласної дер- Сергій Васильович жавної адміністрації
РУДЕНКО - голова Українського громадського Михайло Михайлович благодійного фонду сприяння роз-
витку Олімпійського руху в Укра-
їні (за згодою)
СЕРДЮК - Міністр охорони здоров'я Украї- Андрій Михайлович ни
СОРОКІН - голова правління Державного екс- Олександр Миколайович портно-імпортного банку України
СОТУЛЕНКО - генеральний директор фірми "Маз- Ігор Миколайович да-Моторс-Україна" (за згодою)
СТАЛОВІР - генеральний директор компанії Валентин "Кока-кола Україна ЛТД" (за зго-
дою)
СТИЧИНСЬКИЙ - заступник Міністра юстиції Укра- Броніслав Станіславович їни
СТРЕЛЬНИК - директор Республіканського вищо- Артур Федосійович го училища фізичної культури
СУСЛОВ - Голова Комісії Верховної Ради Віктор Іванович України з питань фінансів і бан-
ківської діяльності (за згодою)
СУШКЕВИЧ - президент Української федерації Валерій Михайлович спорту інвалідів з ураженням
опорно-рухового апарату
ТЕНТЮК - заступник Міністра фінансів Ук- Віктор Петрович раїни - начальник Головного уп-
равління Державного казначейства
України
ТИГИПКО - голова правління комерційного Сергій Леонідович банку "Приватбанк" (за згодою)
УСЕНКО - голова центральної ради фізкуль- Анатолій Петрович турно-спортивного товариства
"Колос" (за згодою)
ФЕДОРЕНКО - перший заступник голови централь-
Іван Никифорович ної ради фізкультурно-спортивно-
го товариства "Динамо" (за зго-
дою)
ХАНДОГІЙ - заступник Міністра закордонних Володимир Дмитрович справ України
ХОМІК - директор спільного підприємства Володимир Миколайович "Волхонтет-Банчі ЛТД" (за зго-
дою)
ХУДОЛІЙ - Міністр зв'язку України Дмитро Андрійович
ШПИГ - голова правління акціонерного Федір Іванович поштово-пенсійного банку "Аваль"
(за згодою)
ЯКОВЕНКО - Голова Комісії Верховної Ради Олександр Миколайович України з питань молоді, спорту
і туризму (за згодою)
ЯРЕМЕНКО - заступник Міністра економіки Ук- Олександр Степанович раїни
( Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 250/2000 від 16.02.2000 )
Секретаріат Організаційного комітету
ДАНИЛЕНКО - головний спеціаліст Відділу з Володимир Костянтинович питань освіти, культури, охорони
здоров'я Кабінету Міністрів Ук-
раїни, відповідальний секретар
Організаційного комітету
БЕЗСМЕРТНИЙ - заступник начальника Головного Валерій Павлович управління Державного комітету
України з фізичної культури і
спорту, заступник відповідально-
го секретаря Організаційного ко-
мітету
ЗАБРОДА - головний спеціаліст відділу Дер- Василь Климович жавного комітету України з фі-
зичної культури і спорту, зас-
тупник відповідального секретаря
Організаційного комітету.

Глава Адміністрації Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору