Документ 3791-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.2000, підстава - 2121-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 12, ст. 60 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину п'яту статті 10 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 25, ст.281) викласти в такій редакції:
"Голова Правління Національного банку України призначається
Верховною Радою України строком на 4 роки за поданням Голови
Верховної Ради України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3791-XIIвгору