Документ 379-93-п, поточна редакція — Прийняття від 28.05.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 травня 1993 р. N 379
Київ
Про посвідчення на право користування пільгами
членів сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) чи пропали безвісти під час проходження
військової служби

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що: посвідчення на право користування пільгами членів сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти
під час проходження військової служби (надалі - посвідчення),
видаються батькам, дружині або чоловіку та дітям указаних
військовослужбовців за зразками згідно з додатками N 1 і 2.
Підставою для видачі посвідчення є документ, який підтверджує факт
загибелі (смерті) чи пропажі безвісти військовослужбовця, виданий
військовим комісаріатом; дітям військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали
безвісти під час проходження військової служби, посвідчення
видаються після досягнення ними 7-річного віку; дітям, які не
досягли цього віку, передбачені законодавством пільги надаються на
підставі довідки, що видається одному з членів сім'ї
військовослужбовця.
2. Міністерству оборони забезпечити виготовлення бланків
посвідчень у необхідній кількості та видачу їх військовими
комісаріатами членам сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) чи пропали безвісти під час проходження військової
служби.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.29

Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
члена сім'ї _________________________________________________
(батька, матері, дружини, чоловіка або дитини) _________________________________________________
військовослужбовця, який загинув (помер) чи
пропав безвісти під час проходження військової
служби
Серія АА N
Місце Прізвище ________________________________________ для Ім'я ____________________________________________ фото- По батькові _____________________________________ картки Власний підпис __________________________________
М.П. Дата видачі "___" _______________________ 199__р.

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 травня 1993 р. N 379
Пред'явник посвідчення має право на пільги, встановлені
законодавством України для членів сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження
військової служби.

ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
___________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П. Підпис керівника установи

Примітка. Посвідчення - це розгорнута книжка розміром
70х200 міліметрів у твердій обкладинці,
обтягнутій лідерином чорного кольору, на
лицьовому боці якої в центрі зображено
Державний герб України, під ним напис ПОСВІДЧЕННЯ.
Папір на звороті має захисну сітку синьо-жовтого
кольору.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
дитини військовослужбовця, який загинув (помер)
чи пропав безвісти під час проходження військової
служби
Серія АА N
Прізвище ____________________________________
Ім'я ________________________________________
По батькові _________________________________
Підпис матері (дорослого члена сім"ї) _______ М.П. Дата видачі "___" ___________________ 199 р.
Серія і номер свідоцтва про народження _____________________________________________ _____________________________________________
(ким і коли видано)

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 травня 1993 р. N 379
Пред'явник посвідчення має право на пільги,
встановлені законодавством України для дітей
військовослужбовців, які загинули (померли) чи
пропали безвісти під час проходження військової
служби.
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ ДО ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ
НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П.
Підпис керівника установи

Примітка. Посвідчення - це розгорнута книжка розміром
70х200 міліметрів у твердій обкладинці,
обтягнутій лідерином чорного кольору, на
лицьовому боці якої в центрі зображено Державний
герб України, під ним напис ПОСВІДЧЕННЯ.
Папір на звороті має захисну сітку синьо-жовтого
кольору.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору