Документ 378-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.04.2013, підстава - 280-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 березня 2006 р. N 378
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 280 ( 280-2013-п ) від 17.04.2013 }
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.
N 2244 і від 22 січня 2001 р. N 35
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2244 ( 2244-99-п ) "Питання державного оборонного
замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2445;
2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 7, ст. 755; 2002 р., N 8,
ст. 344, N 11, ст. 515; 2003 р., N 37, ст. 1981) і від 22 січня
2001 р. N 35 ( 35-2001-п ) "Про затвердження Положення про порядок
надання Прикордонним військам та виконання ними доручень
правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон
України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 119) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2006 р. N 378
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2244 ( 2244-99-п )
і від 22 січня 2001 р. N 35 ( 35-2001-п )

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 січня
2001 р. N 35 ( 35-2001-п ):
1) у назві та тексті постанови ( 35-2001-п ):
слова "Прикордонним військам" замінити словами "Державній
прикордонній службі", а слово "ними" - словом "нею";
назву та текст постанови після слова "правоохоронних"
доповнити словами "і розвідувальних";
2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою
( 35-2001-п ):
у назві та тексті Положення слова "Прикордонні війська" в
усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у
відповідному відмінку, а слово "ними" - словом "нею";
у тексті Положення слово "Держкомкордон" в усіх відмінках
замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у
відповідному відмінку;
назву Положення, пункти 1, 2, 4 і 16 після слова
"правоохоронні" з усіх відмінках доповнити словами "і
розвідувальні" у відповідному відмінку;
абзац п'ятий пункту 3 викласти у такій редакції:
"інформування про факт перетинання державного кордону особами
та транспортними засобами, стосовно яких правоохоронними і
розвідувальними органами проводяться оперативно-розшукові або
розвідувальні заходи";
пункт 5 викласти у такій редакції:
"Доручення оформляються на бланку за зразком згідно з
додатком за підписом:
Міністра внутрішніх справ або його заступників, начальників
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, управлінь, відділів МВС на
транспорті або їх заступників;
Голови СБУ або його заступників, начальників обласних
управлінь СБУ або їх заступників;
Голови Служби зовнішньої розвідки або його заступників;
начальників регіональних управлінь Держприкордонслужби або їх
заступників. У Держприкордонслужбі доручення можуть оформлятися
також за підписом Голови Держприкордонслужби або його першого
заступника - директора Департаменту охорони державного кордону;
начальника Управління державної охорони або його заступників;
Голови Державної податкової адміністрації або його
заступників, голів державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або їх
заступників;
Голови Державного департаменту з питань виконання покарань
або його заступників, начальників управлінь (відділів) зазначеного
Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі або їх заступників;
Генерального прокурора України, прокурора Автономної
Республіки Крим, прокурорів областей, мм. Києва та Севастополя,
міських, районних, міжрайонних прокурорів, військових прокурорів,
транспортних прокурорів, інших прокурорів або їх заступників.
Разом з дорученням, що надається згідно з абзацом другим
пункту 3 цього Положення, надсилається завірена копія постанови,
винесеної відповідним правоохоронним органом, про заборону в'їзду
в Україну іноземцю або особі без громадянства";
пункт 7 виключити;
у пункті 9:
в абзаці першому слово "ними" замінити словом "нею";
абзац другий виключити;
пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Для взяття на контроль доручення надсилаються на ім'я
Голови Держприкордонслужби або його першого заступника - директора
Департаменту охорони державного кордону";
у пункті 11 слово "передбачені" замінити словами "що
надаються згідно з";
у пункті 12:
в абзаці четвертому слова і цифру "передбачені пунктом 5
цього Положення, вид доручення та спосіб зв'язку з правоохоронним
органом або" замінити словами "та спосіб зв'язку з правоохоронним
або розвідувальним органом чи";
в абзаці п'ятому слова і цифри "пунктах 5 і 7" замінити
словом і цифрою "пункті 5";
у пункті 13 слова "правоохоронний орган або" замінити словами
"правоохоронний або розвідувальний орган чи";
у пункті 15 слово "можуть" замінити словом "може";
пункт 16 доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки";
3) у додатку до Положення:
у найменуванні адресата слова "Прикордонних військ" замінити
словами "Державної прикордонної служби";
доповнити перший рядок доручення після слова
"правоохоронного" словом "(розвідувального)", третій рядок після
слова "оперативно-розшукових" - словом "(розвідувальних)".вгору