Документ 3779-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.1994

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.47 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 5, ст.21) такі зміни:
У частині першій статті 29, статтях 36 і 53 слова "за
попередній рік" замінити словами "за попередній квартал".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1994 року.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3779-XIIвгору