Документ 3776-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до Цивільного процесуального кодексу України
щодо вжиття заходів забезпечення позову
при визнанні та виконанні рішення іноземного суду
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.195 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) такі зміни:
 
     1) частину першу статті 394 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
     "Суд за заявою особи, яка подає клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду такого клопотання, якщо невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду";
 
     2) статтю 395 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
 
     "9. Розгляд питання про вжиття передбачених цим Кодексом заходів забезпечення позову здійснюється відповідно до статей 151-155 цього Кодексу".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3776-VIвгору