Документ 3776-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Цивільного процесуального кодексу України
щодо вжиття заходів забезпечення позову
при визнанні та виконанні рішення іноземного суду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.195 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42,
ст. 492) такі зміни:
1) частину першу статті 394 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"Суд за заявою особи, яка подає клопотання про надання
дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, може вжити
передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення
позову допускається на будь-якій стадії розгляду такого
клопотання, якщо невжиття заходів забезпечення позову може
ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду";
2) статтю 395 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Розгляд питання про вжиття передбачених цим Кодексом
заходів забезпечення позову здійснюється відповідно до
статей 151-155 цього Кодексу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3776-VIвгору