Документ 3774-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 28 Закону України
"Про землеустрій" щодо скорочення строку складання
документації із землеустрою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 28 Закону України "Про землеустрій"
( 858-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36,
ст. 282) доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) виконувати роботи із складання документації із
землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк
складання документації із землеустрою не повинен перевищувати
шести місяців з моменту укладення договору".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3774-VIвгору