Про склад Антимонопольного комітету України
Постанова Верховної Ради України від 23.12.19933774-XII
Документ 3774-XII, поточна редакція — Прийняття від 23.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про склад Антимонопольного комітету
України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити поданий Головою Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України в такому складі:
Перший заступник Голови Комітету - державний уповноважений
Борисенко Зоя Миколаївна;
Заступники Голови Комітету - державні уповноважені
Мельниченко Олександр Іванович, Супрун Василь Павлович;
Державні уповноважені
Бурдін Олександр Миколайович, Козлов Вячеслав Олександрович, Медведєв Анатолій Іванович, Мороз Світлана Михайлівна, Пятковський Володимир Дмитрович, Струк Василь Миколайович, Труш Віктор Васильович.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3774-XIIвгору