Про порядок введення в дію Закону України "Про племінне тваринництво"
Постанова Верховної Ради України від 23.12.19933773-XII
Документ 3773-XII, поточна редакція — Прийняття від 23.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про племінне тваринництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 2, ст.8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про племінне тваринництво"
( 3691-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про племінне тваринництво"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному
Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3773-XII



вгору