Про внесення змін до деяких рішень Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.1997377
Документ 377-97-п, поточна редакція — Редакція від 19.07.2018, підстава - 552-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 1997 р. N 377
Київ
Про внесення змін до деяких рішень
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 552 ( 552-2018-п ) від 11.07.2018 }

У зв'язку з прийняттям Закону України від 9 липня 1996 р.
"Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 283/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни, що вносяться до деяких рішень Кабінету
Міністрів України, згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 1997 р. N 377
Зміни,
що вносяться до деяких рішень
Кабінету Міністрів України
1. У пункті 17 Положення про порядок корпоратизації
підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 508 ( 508-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 11,
ст. 250; 1994 р. N 7, ст. 169), слова "Міністерством фінансів" та
"фінансового" замінити відповідно словами "Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку" та "реєструвального".
2. У другому реченні пункту 6 Положення про порядок створення
відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів
незавершеного будівництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України віл 29 лютого 1996 р. N 270 ( 270-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 8, ст. 242), слово "Мінфіном" замінити словами
"Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996
р. N 810 ( 810-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок
здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням
індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду
відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у
загальнодержавній власності":
у пункті 2 слова "Міністерству фінансів разом з Фондом
державного майна у двотижневий термін затвердити за погодженням з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити
словами "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
разом з Фондом державного майна у двотижневий термін затвердити";
у Положенні про порядок здійснення додаткового випуску акцій
у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням
статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких
перебувають у загальнодержавній власності, затвердженому
зазначеною постановою Кабінету Міністрів України:
в абзаці четвертому пункту 2 слова "відповідному фінансовому"
замінити словами "реєструвальному";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Реєстрація додаткового випуску акцій та інформації про їх
випуск здійснюється реєструвальними органами у порядку, який
визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку за погодженням з Фондом державного майна".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 552
( 552-2018-п ) від 11.07.2018 }вгору