Документ 377-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.05.1999, підстава - 851-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 1995 р. N 377
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 851 ( 851-99-п ) від 19.05.99 )
Про Порядок перебування на державній
службі працівників патронатної служби
членів Уряду України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) затвердити Порядок перебування на державній службі
працівників патронатної служби членів Уряду України (додається).
Цей Порядок застосовується до працівників патронатної служби
голів виконавчих комітетів обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних, міських (міст - обласних центрів) Рад народних
депутатів.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1995 р. N 377
Порядок перебування на державній службі
працівників патронатної служби членів Уряду України
1. Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) члени Уряду України мають право самостійно
добирати та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників
прес-служб, радників згідно із штатним розписом і категорією, що
відповідає посаді (патронатна служба).
2. Прийняття на патронатну службу здійснюється без проведення
конкурсу. У разі потреби може встановлюватися випробування при
прийнятті на державну службу, а також проводитися стажування
державних службовців з метою набуття практичного досвіду,
перевірки професійного рівня і ділових якостей (працівники, які
досягли пенсійного віку, до стажування не залучаються).
3. Державні службовці патронатної служби, які мають право на
відставку, відповідно до статті 31 Закону України "Про державну
службу" в разі відмови у відставці повинні продовжувати виконання
службових обов'язків і мають право на звільнення в порядку,
передбаченому Кодексом законів про працю України.
4. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про
працю України ( 322-08 ), державні службовці патронатної служби
можуть бути звільнені у разі зміни керівника або складу державного
органу (частина друга статті 30 Закону України "Про державну
службу"). У цьому випадку в трудовій книжці робиться запис з
посиланням на пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
Про наступне звільнення працівника можна не попереджати, але
державному службовцю патронатної служби надаються гарантії, пільги
і компенсації, передбачені статтями 49-1, 49-3 Кодексу законів про
працю України.
5. Інші питання перебування працівників на патронатній службі
регулюються Законом України "Про державну службу".вгору