Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 09.06.1994377
Документ 377-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.12.2016, підстава - 921-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 1994 р. № 377
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 921 від 07.12.2016}


{Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
№ 490-р від 19.03.2008}

Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників (додається).

Виконуючий обов’язки
Прем’єр-міністра України


Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1994 р. № 377


{Гриф обмеження доступу "Для службового
користування" знято Розпорядженням КМ
№ 605 від 23.08.2016}

ПОЛОЖЕННЯ
про військовий облік військовозобов’язаних і призовників

1. Військовий облік військовозобов’язаних і призовників являє собою загальнодержавну систему обліку та аналізу призовних ресурсів у державі, придатних до військової служби. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони, МВС, Служби безпеки, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування.

2. Облік офіцерів запасу Служби безпеки, Управління державної охорони та військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки ведеться в порядку, що установлюється відповідно Службою безпеки, Управлінням державної охорони та Службою зовнішньої розвідки.

3. Військовий облік військовозобов’язаних і призовників проводиться згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" і цим Положенням за місцем їх проживання (перебування) з метою:

забезпечення контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними встановлених правил військового обліку;

своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, для планомірного переведення національної економіки, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду;

надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних і мобілізаційних заходів.

4. Громадяни, які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах, у разі прийняття на військову службу в Управління державної охорони, Службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Державну спеціальну службу транспорту, Внутрішні війська МВС, Державну прикордонну службу чи на службу начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, МВС, податкової міліції, Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби знімаються з військового обліку у військових комісаріатах і передаються на облік відповідно Управління державної охорони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, Внутрішніх військ МВС, Державної прикордонної служби, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та на облік у кадрах МВС, податкової міліції, Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби.

5. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку військовозобов’язаних і призовників, контроль за станом зазначеної роботи в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил.

6. На центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації покладається забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, що входять до функціонального управління відповідних органів державної виконавчої влади.

7. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація з питань організації та порядку ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників розробляються Міноборони, яке надсилає їх центральним органам виконавчої влади (крім Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони і МВС), Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, які в свою чергу забезпечують зазначеною документацією підприємства, установи та організації, навчальні заклади і органи місцевого самоврядування.

8. Бланки військових квитків, тимчасових посвідчень, що видаються замість військових квитків, посвідчення про приписку до призовних дільниць, а також бланки посвідчень і повідомлень, які засвідчують перебування на спеціальному військовому обліку військовозобов’язаних, виготовляються за замовленнями Міноборони.

9. Військові квитки, тимчасові посвідчення і посвідчення про приписку до призовних дільниць видаються військовозобов’язаним і призовникам без стягнення плати за них.

10. Місцеві державні адміністрації забезпечують разом з військовими комісаріатами функціонування системи військового обліку громадян, організовують бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, а також подання звітності із зазначених питань.

Органи місцевого самоврядування забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, а також подання звітності із зазначених питань.

У населених пунктах, де немає військових комісаріатів, виконкоми сільських, селищних, міських рад, керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування забезпечують.

повноту та якість обліку військовозобов’язаних і призовників відповідної території, підприємства, установи, організації чи навчального закладу за правилами і формами, встановленими Міноборони і Мінстатом;

систематичне звіряння відомостей, зазначених в особових картках військовозобов’язаних і призовників, із записами у їх військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць, подання цих карток не рідше одного разу на рік до відповідних військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;

внесення в 5-денний термін до особових карток військовозобов’язаних і призовників змін стосовно їхнього сімейного стану, місця проживання, службового стану та освіти і повідомлення про зміни до військових комісаріатів у визначені ними терміни;

своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

доведення в 7-денний термін до військових комісаріатів інформації щодо військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відчислених з навчального закладу);

перевірку наявності у військовозобов’язаних і призовників у разі прийняття на роботу (навчання) необхідних військово-облікових документів;

прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників тільки після взяття їх на військовий облік в установленому порядку.

11. Місцеві органи внутрішніх справ, керівники житлово-експлуатаційних організацій, а також підприємств, установ і організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласники, лікарсько-трудові експертні комісії, органи запису актів громадського стану, дізнання та попереднього слідства зобов’язані подавати військовим комісаріатам допомогу у роботі щодо забезпечення виконання громадянами України військового обов’язку і правил військового обліку.

12. Військово-обліковий персонал у військових комісаріатах, виконкомах місцевих рад, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах формується за такими нормами:

у районних (міських) військових комісаріатах за наявності на обліку до 1500 військовозобов’язаних і призовників - один працівник з питань військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, від 1500 до 3000 військовозобов’язаних і призовників - два, на кожних наступних 1500 осіб - по одному такому працівникові;

у виконкомах сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, за наявності на обліку від 500 до 1000 військовозобов’язаних і призовників - один працівник, від 1000 до 2000 військовозобов’язаних і призовників - два, на кожних наступних 1000 осіб - по одному працівникові. Зазначені працівники утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування за наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призовників - один працівник для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і призовників - два, від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і призовників - три, на кожних наступних 3000 осіб - по одному такому працівникові.

13. {Пункт 13 втратив чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені Постановою КМ № 292 від 6 квітня 2016 р., на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016} Посадові оклади для цих працівників установлюються на рівні посадових окладів працівників відділів кадрів.

14. {Пункт 14 втратив чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені Постановою КМ № 292 від 6 квітня 2016 р., на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016} За наявності на обліку в виконкомі місцевої ради, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах менше 500 військовозобов’язаних і призовників обов’язки щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями покладаються на одного з працівників управління (відділу) кадрів виконкому місцевої ради, підприємства, установи, організації, навчального закладу, якому встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

15. Керівники виконкомів сільських, селищних і міських Рад, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями.

16. Військовозобов’язані, призовники і посадові особи, винні в порушенні вимог цього Положення і правил військового обліку, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.вгору